Aihe: Kuuliaisuus ja kestävyys

Keskiviikko 15.8.2018

Raamattu

Kol 2:6-13, 20-23

6 Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään.

7 Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana.

8 Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin eivätkä Kristukseen.

9 Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään,

10 ja hänen yhteydessään myös te olette tulleet tästä täyteydestä osallisiksi. Hän on kaikkien valtojen ja voimien pää.

11 Häneen teidät on yhdistänyt ympärileikkaus, jota ei ole ihmiskäsin tehty, Kristuksen ympärileikkaus, jossa syntinen luonto riisutaan pois.

12 Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista.

13 Te olitte kuolleita rikkomustenne ja ympärileikkaamattomuutenne vuoksi, mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi,

20 Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, miksi yhä käyttäydytte tämän maailman mukaisesti ja alistutte sellaisiin sääntöihin kuin

21 "älä tartu", "älä maista", "älä kosketa"?

22 Tämä kaikkihan koskee sellaista, mikä käytön jälkeen häviää. Kysymys on vain ihmisten käskyistä ja opeista.

23 Nämä omatekoista hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosin näyttävät viisailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä.

 

2.Tess 1:1,11,12

1 Paavali, Silvanus ja Timoteus tervehtivät Tessalonikan seurakuntaa, joka elää Jumalan, meidän Isämme, ja Herran Jeesuksen Kristuksen yhteydessä.

11 Sen tähden me rukoilemme aina teidän puolestanne, että Jumalamme pitäisi teitä saamanne kutsun arvoisina ja että hän voimallaan vahvistaisi teidän haluanne hyvään ja saattaisi päätökseen ne teot, jotka todistavat uskostanne.

12 Näin te kirkastaisitte Herramme Jeesuksen nimeä ja hän kirkastaisi teidät, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaisesti.

 

2.Tess 2:15-17

15 Pysykää siis lujina, veljet, ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olemme suullisesti tai kirjeessämme antaneet teille.

16 Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja on armossaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon,

17 rohkaiskoot sydämiänne ja antakoot teille aina voimaa hyviin tekoihin ja puheisiin.

 

2.Tess 3:16

16 Itse rauhan Herra suokoon teille rauhan, aina ja kaikin tavoin. Herra olkoon teidän kaikkien kanssa.

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun

288:3-8, 27-2

   Oletettu taistelu totuuden ja erheen välillä on vain mielessä

vallitseva henkisen havaitsemisen ja aineellisten aistien

todistusten välinen ristiriita, ja tämä taistelu

Hengen ja lihan välillä ratkaisee kaikki kysymykset

sitten, kun uskomme ja ymmärrämme jumalallisen

Rakkauden.

   Tiede tuo ilmi kuolemattoman ihmisen ihanat mahdollisuudet,

ihmisen, joka on ikuisesti kuolevaisten

aistien rajoittamattomissa. Messiaan Kristus-aines

teki hänestä Tiennäyttäjän, Totuuden ja Elämän.

   Ikuinen Totuus hävittää kaiken, mitä kuolevaiset

näyttävät oppineen erheeltä, ja ihmisen todellinen olemas-

saolo Jumalan lapsena pääsee päivänvaloon. Totuus toteennäytettynä

on iankaikkinen elämä.

 

289:16-23, 29-34

   Tosiasia, että Kristus eli Totuus voitti ja yhä voittaa

kuoleman, osoittaa ”kauhujenkuninkaan” olevan vain

kuolevaista uskomusta eli erhettä, jonka Totuus

hävittää Elämän henkisillä todisteilla; tämä

osoittaa, että se, mikä aisteista näyttää kuolemalta, on

vain kuolevaista harhaa, sillä todelliselle ihmiselle ja todelliselle

maailmankaikkeudelle ei kuolemantapahtumaa

ole olemassakaan.

   Henkinen tosiasia ja aineellinen käsitys asioista ovat

vastakkaisia, mutta henkinen on oikea ja siksi aineellisen

täytyy olla väärä. Elämä ei ole aineessa. Näin

ollen sen ei voida sanoa lähtevän pois aineesta.

Aine ja kuolema ovat kuolevaisia harhoja. Henki ja

kaikki henkinen muodostavat todellisen ja ikuisen.

 

454:6-10, 18-22

   Jumalallisen Kaikkivoiman

ymmärtäminen, vaikka vähäinenkin,

hävittää pelon ja ohjaa askeleemme oikealle

tielle — siihen majaan johtavalle tielle, ”joka ei ole käsin

tehty”, iankaikkiseen majaan taivaissa.

   Rakkaus Jumalaa ja ihmistä kohtaan

on oikea kannustin sekä parantamisessa että opettamisessa.

Rakkaus innoittaa, valaisee, säätää ja näyttää tien.

Oikeat vaikuttimet antavat siivet ajatukselle ja voiman ja

vapauden puheelle ja toiminnalle.

 

291:13-18

   Taivas ei ole paikka vaan

Mielen jumalallinen tila, jossa Mielen kaikki ilmentymät

ovat sopusointuisia ja kuolemattomia,

koska siinä ei ole syntiä ja havaitaan, että ihmisellä ei

ole omaa vanhurskautta vaan ”Herran mieli”, kuten Raamattu

sanoo.

 

==================