Raamattu

 

Ps. 91:1-6

 

1 Se, joka asuu Korkeimman suojassa

ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa,

2 sanoo näin: "Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan."

3 Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta

ja pahan sanan vallasta.

4 Hän levittää siipensä yllesi,

ja sinä olet turvassa niiden alla.

Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.

5 Et pelkää yön kauhuja

etkä päivällä lentävää nuolta,

6 et ruttoa, joka liikkuu pimeässä,

et tautia, joka riehuu keskellä päivää.

 

1.Kun. 8: 14,15 ( ), 37-40

 

14 Kuningas kääntyi kansaan päin ja siunasi koko Israelin seurakunnan. Kaikki seisoivat, 15 ja Salomo lausui:

"Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala! ...

37 "Jos maahan tulee nälänhätä tai rutto, jos tauti kuivettaa ja kellastaa viljan, jos tulee heinäsirkkoja tai toukkia, jos vihollinen ahdistaa rajoilla kansaasi tai tulee jokin muu vitsaus tai tauti, 38 niin kuule silloin asuinsijaasi taivaaseen jokainen rukous, yhtä lailla yksityisten ihmisten kuin koko kansasi Israelin armonanominen, kun palvelijasi onnettomuutensa ahdistamina kohottavat kätensä tätä temppeliä kohti. 39 Anna silloin heille anteeksi, auta heitä ja anna jokaiselle hänen ansionsa mukaan, sillä sinä tunnet heidän sydämensä, sinä yksin tunnet kaikkien ihmisten sydämen. 40 Näin he pysyvät koko elinaikansa sinun palvelijoinasi tässä maassa, jonka sinä olet isillemme antanut.

 

2.Aikak.20:5,6,8,9

 

5 Josafat astui Juudan ja Jerusalemin asukkaiden eteen, jotka olivat kokoontuneet Herran temppelin uudelle esipihalle, 6 ja sanoi:

"Herra, meidän isiemme Jumala! Sinä olet Jumala, joka asut taivaassa ja hallitset kaikkia maan valtakuntia. Sinun on kaikki voima ja valta, kukaan ei voi sinua vastustaa.

8 He ovat asuneet tässä maassa ja rakentaneet tänne sinulle omistetun temppelin, ja he ovat sanoneet: 9 'Jos meitä kohtaa onnettomuus, sota tai tulva, rutto tai nälkä, me astumme tämän temppelin eteen, sinun eteesi, sillä tämä temppeli on sinun nimesi asuinsija. Ahdistuksemme keskeltä me rukoilemme sinua, ja sinä kuulet ja autat meitä.'

 

Ap.t. 19:11,12

 

11 Jumala teki ennennäkemättömiä voimatekoja Paavalin kätten kautta. 12 Jopa pääliinoja ja muita Paavalin käyttämiä vaatekappaleita vietiin sairaiden päälle, ja taudit kaikkosivat ja pahat henget lähtivät pois.

 

Luukas 4:40

 

40 Monien kotona oli joku sairaana, kuka missäkin taudissa. Auringon laskiessa sairaat tuotiin Jeesuksen luo, ja hän pani kätensä jokaisen päälle ja paransi heidät.

 

Luukas 7:21-23

 

21 Jeesus oli silloin juuri parantanut monien taudit ja vaivat, karkottanut pahoja henkiä ja antanut monelle sokealle näön. 22 Niinpä hän vastasi: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet:

Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät,

spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat,

kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan

ilosanoma.

23 Autuas se, joka ei minua torju."

 

Matteus 4:23

 

23 Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.

 

2.Mooses 23:20, 24,25

 

20 "Minä lähetän enkelin kulkemaan sinun edelläsi, suojelemaan sinua matkalla ja viemään sinut siihen paikkaan, jonka olen sinulle varannut.

24 Älä kumarra heidän jumaliaan, älä palvele niitä, älä tee niin kuin he tekevät, vaan hävitä kaikki jumalankuvat ja murskaa heidän kivipatsaansa. 25 Palvelkaa Herraa, Jumalaanne, niin hän siunaa teidän ruokanne ja juomanne. Minä, Herra, otan taudit pois teidän keskuudestanne:

 

Matteus 15:29-31

 

29 Jeesus lähti sieltä, ja kuljettuaan Galileanjärven rantaa hän nousi vuorelle. Kun hän istui siellä, 30 hänen luokseen tuli paljon kansaa mukanaan rampoja, sokeita, raajarikkoja, mykkiä ja monia muita. Heidät asetettiin hänen eteensä, ja hän paransi heidät. 31 Ihmiset hämmästyivät nähdessään, kuinka mykät puhuivat, raajarikot tervehtyivät, rammat kävelivät ja sokeat näkivät, ja he ylistivät Israelin Jumalaa.

 

Jaakob 5: 13-18

13 Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. 14 Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan, 15 ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. 16 Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. 17 Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta kolmeen ja puoleen vuoteen. 18 Ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää.

 

Ps. 103:2-5

 

2 Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.

3 Hän antaa anteeksi kaikki syntini

ja parantaa kaikki sairauteni.

4 Hän päästää minut kuoleman otteesta

ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella.

5 Hän ravitsee minut aina hyvyydellään, ja minä elvyn nuoreksi, niin kuin kotka.

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun  (Mary Baker Eddy)

196:31

Lehdistö levittää tietämättään paljon surua ja sairautta ihmisten keskuuteen. Tätä se tekee antamalla sairauksille nimiä ja julkaisemalla pitkiä kuvauksia, jotka selvästi heijastuvat ajatuksissa taudinkuvina. Jonkin sairauden uusi nimi vaikuttaa ihmisiin pariisilaisen muotiuutuuden nimen tavoin. Jokainen kiirehtii saamaan sen. Sairauden yksityiskohtainen kuvailu maksaa monelle ihmiselle hänen maallisten päiviensä hyvinvoinnin. Mikä hinta inhimillisestä tiedosta! Mutta maksu ei ylitä alkuperäistä hintaa. Jumala sanoi tiedon puusta, joka kantaa synnin, sairauden ja kuoleman hedelmiä: ”Sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman.”

 

153:25

Me itkemme, koska muutkin itkevät, haukottelemme, koska toisetkin haukottelevat, ja meillä on isorokko, koska toisillakin on, mutta tartunnan sisältää ja kuljettaa kuolevainen mieli eikä aine. Kun ymmärrämme tämän mentaalisen tartunnan, valvomme paremmin mielentilojamme, vältämme lörpöttelyä sairauksista, kuten vältämme rikollisuuden puolusteluakin. Myötätunto tai seuraelämä älkööt koskaan vietelkö meitä vaalimaan erhettä missään muodossa, eikä meidän tietenkään kuulu olla erheen puoltajia.

 

154:16-27

Jos lapsi joutuu alttiiksi tartunnalle, äiti pelästyy ja sanoo: ”Lapseni sairastuu.” Kuolevaisen mielen laki ja äidin omat pelot hallitsevat lasta enemmän kuin lapsen mieli hallitsee itseään ja saavat aikaan juuri ne seuraukset, jotka olisi voitu estää päinvastaisella ymmärryksellä. Sitten uskotaan, että tartunnalle alttiiksi joutuminen aiheutti tämän ikävyyden.

Äiti, joka sanoo lapselleen: ”Näytät sairaalta”, ”Näytät väsyneeltä”, ”Tarvitset lepoa” tai ”Tarvitset lääkettä” ei ole Kristillinen Tieteilijä, ja hänen kiintymyksensä tarvitsee parempaa ohjausta.

 

170:28

Ihmisen kuvaaminen pelkästään fyysiseksi tai sekä aineelliseksi että henkiseksi – mutta kummassakin tauksessa fyysisestä elimistöstä riippuvaksi – on se Pandorarasia, josta kaikki paha on peräisin, erityisesti epätoivo. Aine, joka ottaa jumalallisen voiman omiin käsiinsä ja väittää olevansa luoja, on kuvitelmaa, jossa pakanuus ja himo ovat niin yhteiskunnan hyväksymiä, että ihmiskunnan moraali on saanut niistä tartunnan.

 

176:21

Pitäisikö lääkärin hoitaa kaikki elimelliset sairaustapaukset ja Kristillisen Tieteilijän koetella totuutta vain hysteriaan, luulotautiin ja harha-aistimuksiin? Yksi sairaus ei ole todellisempi kuin toinenkaan. Kaikki sairaus on kasvatuksen tulosta, eikä sairaus voi viedä pahoja vaikutuksiaan kauemmas, kuin kuolevainen mieli kartoittaa tien. Inhimillisen mielen, ei aineen, oletetaan tuntevan, kärsivän, nauttivan. Tästä johtuen väistyvät ankaran sairauden selvästi ilmenevät lajit Totuuden tieltä yhtä helposti kuin vähemmän ilmeiset lajit ja krooniset sairauden muodot. Totuus käsittelee pahimmanlaatuista tartuntaa täydellisellä varmuudella.

 

220:8

Vaisto on parempi kuin harhaanjohdettu järki, kuten jo luontokin kertoo. Orvokki kohottaa sinisen silmänsä tervehtiäkseen varhaista kevättä. Puiden lehdet, luonnon väsymättömät palvojat, taputtavat käsiään. Pulmunen laulaa ja leijailee lumituiskujen keskellä; se ei saa katarria jalkojen kastumisesta, ja se hankkii itselleen kesäasunnon vaivattomammin kuin raharuhtinas. Maan ilmapiiri, ystävällisempi kuin kuolevaisen mielen ilmapiiri, jättää katarrin jälkimmäiselle. Vilustumiset, yskät ja tartunnat ovat yksinomaan ihmisteorioitten tuotetta.

 

384:3

Meidän pitäisi vapauttaa mielemme siitä masentavasta ajatuksesta, että olemme rikkoneet aineellista lakia ja saamme välttämättä kärsiä siitä rangaistuksen. Saavuttakaamme jälleen luottamus Rakkauden lain avulla. Jumala ei rankaise ihmistä oikein tekemisestä, rehellisestä työstä tai avuliaisuudesta, vaikka hän tällöin joutuu rasituksiin, kylmyyteen, kuumuuteen, alttiiksi tartunnalle. Jos ihminen näyttää saavan rangaistuksen aineen kautta, on kysymyksessä vain kuolevaisen mielen uskomus, ei viisauden säädös, ja ihmisen on vain esitettävä vastalauseensa tätä uskomusta vastaan kumotakseen sen. Tällä ajatustoiminnalla ja sen vaikutuksilla ruumiiseen oppilas todistaa itselleen, aluksi pienissä asioissa, Kristillisen Tieteen mahtavat totuudet.

 

392:24 Seiso

 

Seiso vartijana ajatustesi ovella. Myöntämällä vain sellaiset päätelmät, joiden haluat toteutuvan ruumiillisina seurauksina, hallitset itseäsi sopusointuisesti. Kun vallitsevina ovat ne olosuhteet, joiden sanot aiheuttavan sairautta, olkoonpa kysymyksessä ilma, ruumiillinen rasitus, perinnöllisyys, tartunta tai tapaturma, täytä silloin vartiotehtäväsi ja estä pääsy näiltä epäterveiltä ajatuksilta ja peloilta. Karkota vahingolliset erheet kuolevaisesta mielestä; silloin ruumis ei voi kärsiä niistä. Kivun ja nautinnon kysymyksessä ratkaisu tulee mielen kautta, ja paikkansa jättävän vartijan tavoin sallimme häiritsevän uskomuksen päästä sisään ja unohdamme, että jumalalliseen apuun tukeutuen voimme kieltää siltä sisäänpääsyn.

 

154:3

Sairaus, kuten muutkin mentaaliset tilat, syntyy ajatusyhtymästä. Koska kuolevaisen mielen lain mukaan tiettyjä sairauksia tulee pitää tarttuvina, tämä laki astuu voimaan ajatusyhtymän kautta – se herättää pelon, joka luo mielikuvan sairaudesta ja sen aiheuttamat ilmenemismuodot ruumiiseen.