14.11.2015  Ote viikkotekstistä "Kuolevaiset ja kuolemattomat" (Vko 46, 2015)

Aihe: Kristus Jeesus todisti meidän olevan Jumalan lapsia

Raamattu (1992)

11)       Ps. 94:14, 15

14 Herra ei hylkää omiaan, ei hän jätä kansaansa.

15 Oikeus tulee jälleen voimaan, rehellisyys palaa ihmisten sydämiin.

12)       Joh. 1:14, 16

14 Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.

16 Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, armoa armon lisäksi.

13)       Mark. 6:34

34 Kun Jeesus veneestä noustessaan näki kaikki nämä ihmiset, hänen tuli heitä sääli, sillä he olivat kuin lammaslauma paimenta vailla. Hän alkoi opettaa ja puhui heille pitkään.

14)       Mark. 9:17, 18 (jäykäksi.), 20 (luo.), 21, 25-27

17 Eräs mies väkijoukosta vastasi hänelle: "Opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. Hänessä on mykkä henki.

18 Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan, ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi.

20 He toivat pojan Jeesuksen luo.

21 Jeesus kysyi pojan isältä: "Kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva?" "Pienestä pitäen", vastasi mies.

25 Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä sanoen: "Mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua: lähde pojasta äläkä enää mene häneen!"

26 Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä, ja monet sanoivatkin: "Nyt hän kuoli."

27 Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille, ja hän nousi.

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)

 

14)       572:10

Tieteessä me olemme Jumalan lapsia, mutta mikään aineellisesta näkemyksestä peräisin oleva tai kuolevainen ei kuulu Hänen lapsilleen, sillä aineellisuus on henkisyyden käänteiskuva.

15)       332:31

Todelliseen ihmiseen, ihmisen perikuvaan, ei voi päästä lihallista ainesta. Tällä tavoin Kristus havainnollistaa yhdenmukaisuutta eli henkistä yhteisymmärrystä Jumalan ja ihmisen, Hänen kuvansa, välillä.

16)       494:6–11

    Eikö olekin eräänlaista jumalankieltämistä uskoa, että niin suuri työ kuin Messiaan suorittama tehtiin hänen itsensä tai Jumalan vuoksi, joka ei tarvinnut Jeesuksen esimerkin apua ikuisen sopusoinnun ylläpitämiseen? Mutta kuolevaiset tarvitsivat tätä apua, ja Jeesus näytti heille tien.

17)       67:22

Armo ja Totuus ovat voimakkaampia kuin mikään muu keino tai menetelmä..

18)       259:12, 25–26

Tieteellisen olemisen ja jumalallisen parantamisen Kristuksen kaltaiseen ymmärtämiseen sisältyy täydellinen Periaate ja idea — täydellinen Jumala ja täydellinen ihminen – ajatuksen ja toteennäytön perustana.

    Kuolevainen ajatus siirtää omat kuvansa edelleen ja luo jälkeläisensä inhimillisten harhojen mukaan.

19)       228:3

    Sairauden tai kuolevaisen mielen tietyn yliherkkyyden siirtyminen olisi mahdotonta, jos ihmiset oppisivat tuntemaan tämän olemisen suuren tosiasian – nimittäin, että olemiseen ei voi päästä mitään epäsointuista, sillä Elämä on Jumala. Perinnöllisyys on kuolevaiselle uskomukselle antoisa aihe, jonka ympärille punoa teorioita; mutta jos opimme, ettei mikään ole todellista paitsi oikea, olemme vapaat vaarallisista perintötekijöistä, ja lihalliset vaivat katoavat.

20)       288:31–1

    Ikuinen Totuus hävittää kaiken, mitä kuolevaiset näyttävät oppineen erheeltä, ja ihmisen todellinen olemassaolo Jumalan lapsena pääsee päivänvaloon.