Aihe: Kristus, tie

ke 19.4.2017

 

Raamattu (Raamattu 1992)

1)      Ps. 67:2 (meitä.), 3

2 Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä, …

3 Silloin koko maa oppii tuntemaan sinun tiesi, Jumala, ja kaikki kansat saavat tietää, että sinä autat.


2)      Matt. 4:18-20

18 Kun Jeesus kulki Galileanjärven rantaa, hän näki kaksi veljestä, Simonin, toiselta nimeltä Pietarin, ja hänen veljensä Andreaksen. He olivat heittelemässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia.

19 Jeesus sanoi heille: "Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia."

20 He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.


3)      Joh.4:46-53 Kapernaumissa

46 … Kapernaumissa oli kuninkaan virkamies, jonka poika oli sairaana.

47 Kuultuaan Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan hän lähti Jeesuksen luo ja pyysi, että tämä tulisi parantamaan pojan, joka oli kuolemaisillaan.

48 Jeesus sanoi hänelle: "Te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä."

49 Mutta virkamies pyysi: "Herra, tule, ennen kuin poikani kuolee."

50 Silloin Jeesus sanoi: "Mene kotiisi. Poikasi elää." Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi, ja lähti.

51 Jo kesken matkan tulivat hänen palvelijansa häntä vastaan ja kertoivat pojan parantuneen.

52 Mies kysyi heiltä, mihin aikaan poika oli alkanut toipua, ja he sanoivat: "Eilen seitsemännellä tunnilla* kuume hellitti."

53 Silloin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut juuri silloin, kun Jeesus sanoi hänelle: "Poikasi elää", ja hän ja koko hänen talonsa väki uskoivat Jeesukseen.


4)      Joh. 12:44

44 Jeesus huusi kovalla äänellä: "Joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan lähettäjääni.


5)      Joh. 14:2-5,6*

2 Minun Isäni kodissa on monta huonetta -- enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan.

3 Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen.

4 Te tiedätte kyllä tien sinne minne minä menen."

5 Tuomas sanoi hänelle: "Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien?"

6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. * (1933/38)

 

Tiede ja Terveys (Mary Baker Eddy, Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun)

1)      26:11,30-1

   Kristus oli se Henki, johon Jeesus viittasi sanoessaan: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä”; ”Minä ja Isä olemme yhtä.” Tämä Kristus eli Jeesuksen, ihmisen, jumalallisuus oli hänen jumalallinen luontonsa, jumalisuus, joka elähdytti häntä. Jumalallinen Totuus, Elämä ja Rakkaus antoivat Jeesukselle vallan syntiin, sairauteen ja kuolemaan. Hänen kutsumuksensa oli tuoda ilmi taivaallisen olemisen Tiede, osoittaa, mikä Jumala on ja mitä Hän tekee ihmisen hyväksi.

   Mestarimme ei opettanut pelkkää teoriaa, opinkappaleita tai uskomuksia. Hänen opetuksensa ja käytäntöön soveltamisensa sisältönä oli kaiken todellisen olemisen jumalallinen Periaate. Hän ei todistanut kristillisyyttään millään uskonnon tai hartaudenharjoituksen muodolla tai järjestelmällä vaan Kristillisellä Tieteellä, joka tuo esiin Elämän ja Rakkauden sopusoinnun.


2)      286:10

   Mestari sanoi: ”Ei kukaan tule Isän tykö [olemisen jumalallisen Periaatteen tykö] muutoin kuin minun kauttani”, Kristuksen, Elämän, Totuuden, Rakkauden kautta, sillä Kristus sanoo: ”Minä olen tie.” Tämä omaperäinen mies Jeesus hylkäsi fyysisen aiheutuksen kokonaan. Hän tiesi, että jumalallinen Periaate, Rakkaus, luo ja hallitsee kaikkea, mikä on todellista.


3)      18:3-11

   Jeesus Nasaretilainen opetti ja todisti ihmisen ykseyden Isän kanssa, ja tästä olemme hänelle velkaa ikuisen kunnioituksen. Hänen tehtävänsä oli sekä henkilökohtainen että yhteinen. Hän teki elämäntyönsä hyvin, ei ainoastaan oikeudenmukaisuudesta itseään vaan myös laupeudesta kuolevaisia kohtaan — osoittaakseen kuinka heidän tuli tehdä oma elämäntyönsä; ei tehdäkseen sitä heidän puolestaan eikä vapauttaakseen heitä mistään vastuusta.


4)      46:27-28

   Jeesus oli ”tie”; hän viitoitti tien kaikille ihmisille.


5)      288:29

   Messiaan Kristus-aines teki hänestä Tiennäyttäjän, Totuuden ja Elämän.

 

------------------