Kiitospäivä                 16.11.2005

 

Kultainen teksti: Ilmestyskirja 7:12

... Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima meidän Jumalallemme aina ja ikuisesti! Aamen.

 

Vuoroluku: Psalmi 50:14; 33:1-3,12,20-22; 108:2-6

 

14 Anna Jumalalle uhriksi kiitos, täytä lupauksesi Korkeimmalle.

1 Riemuitkaa Herrasta, te vanhurskaat, oikeamieliset, ylistäkää häntä!

2 Kiittäkää Herraa lyyran sävelillä, näppäilkää harppujen kymmentä kieltä.

3 Virittäkää hänelle uusi laulu, soittakaa kauniisti, huutakaa riemunne julki.

12 Onnellinen se kansa, jonka jumala on Herra, kansa, jonka Herra on omakseen valinnut.

20 Me odotamme hartaasti Herraa, hän on meidän turvamme ja kilpemme.

21 Hän on meidän sydämemme ilo, hänen pyhään nimeensä me luotamme.

22 Herra, tue meitä uskollisesti, kun me panemme toivomme sinuun.

2 Jumala, sydämeni on levollinen, mieleni on tyyni. Minä tahdon laulaa ja soittaa!

3 Herää, harppu, herää, lyyra, minä tahdon herättää aamuruskon!

4 Herra, minä ylistän sinua kansojen keskellä, minä laulan kaikille kansoille sinun kiitostasi.

5 Sinun armosi ulottuu yli taivaitten, sinun uskollisuutesi ylös pilviin.

6 Jumala, kohotkoon kunniasi yli taivaitten, kirkkautesi yli kaiken maan!

 

Seuraavat lainaukset muodostavat saarnamme:

I

Raamattu

Ps. 9:2, 3

2 Minä kiitän sinua, Herra, koko sydämestäni, kerron sinun ihmeelliset tekosi.

3 Minä iloitsen ja riemuitsen sinusta, ylistän sinun nimeäsi, Korkein.

Ps. 69:31

31 Minä ylistän lauluin Jumalan nimeä, kunnioitan sitä kiitoksin.

Jes. 58: 11 Herra

11 ... Herra on alati ohjaava sinua. Aavikon paahteessakin hän elvyttää voimasi ja vahvistaa jäsenesi. Sinä olet kuin vehmas puutarha, kuin lähde, jonka vesi ei ehdy.

Jes. 51:3

3 Yhä Herra lohduttaa Siionia ja armahtaa sen rauniomaita. Hän muuttaa aution maan Eedenin puutarhan kaltaiseksi ja aron kuin Herran paratiisiksi. Siellä on oleva ilo ja riemu, siellä kaikuu soitto ja ylistyslaulu.

 

Tiede ja terveys

213:29 (vain)

Musiikki on pään ja sydämen rytmiä.

234:5

Kaikki, mikä innoittaa viisaudella, Totuudella tai Rakkaudella - olkoonpa se laulua, saarnaa tai Tiedettä - siunaa ihmisperhettä Kristuksen pöydältä tulevilla elähdyttävillä muruilla, ravitsee nälkäiset ja antaa elävää vettä janoaville.

3:24-27

Olemmeko todella kiitollisia jo saamastamme hyvästä? Silloin käytämme hyväksemme osaksemme jo tullutta siunausta ja tulemme näin kelvollisiksi saamaan lisää.

60:23-1

Epämusikaalinen korva sanoo epäsointua sopusoin­nuksi, koska se ei tajua sopusointua. Samoin myös fyy­sinen käsitys, joka ei tajua olemisen todellista onnea, rakentaa sitä väärälle perustalle. Tiede korjaa epäsoinnun ja opettaa meille elämän suloisempia sointuja.

Sielulla on äärettömät varat ihmiskunnan siunaamiseen, ja saavuttaisimme onnen helpommin ja se olisi varmem­min tallessamme, jos etsisimme sitä Sielusta. Vain syvälli­semmät ilonaiheet voivat tyydyttää kuolemattoman ihmi­sen syvän kaipuun.

451:14

Ihminen vaeltaa siihen suuntaan mihin hän katsoo, ja missä hänen aarteensa on, siellä on myös hänen sydämensä. Jos toiveemme ja kiintymyksemme ovat henkisiä, ne tulevat ylhäältä eivätkä alhaalta ja kantavat, kuten muinoin, Hengen hedelmiä.

vii: 1-2

Niille, jotka nojautuvat ylläpitävään äärettömään, tämä päivä on siunauksellinen.

 

II

Raamattu

Ps. 100:2

2 Palvelkaa häntä iloiten, tulkaa hänen eteensä riemuiten.

Ps. 18:3

3 Sinä päästit minut turvaan, sinä olet vuorilinnani. Jumalani, sinuun minä turvaudun, sinä olet kallio, olet kilpeni, sinulta saan avun ja suojan.

Ps. 16:8,9

8 Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju.

9 Minun sydämeni iloitsee, mieleni riemuitsee, minun ruumiini ei pelkoa tunne.

1 Kun. 17:1,8-15

1 Elia, joka oli kotoisin Gileadin Tisbestä, ennusti Ahabille: "Niin totta kuin Herra, Israelin Jumala, elää, hän, jota minä palvelen: näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani voimasta."

8 Elialle tuli silloin tämä Herran sana: 9 "Lähde Sidonin alueen Sarpatiin ja asetu sinne. Minä olen käskenyt erästä leskivaimoa pitämään sinusta siellä huolta."

10 Elia lähti Sarpatiin. Tullessaan kaupungin portille hän näki leskivaimon keräämässä polttopuita. Elia huusi hänelle: "Toisitko minulle vähän vettä, että saisin juoda." 11 Nainen lähti hakemaan vettä, ja Elia huusi hänelle vielä: "Toisitko minulle myös palan leipää." 12 Mutta nainen vastasi: "Niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi, elää, minulla ei ole jäljellä kuin kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän ruokaöljyä pullossa. Kun saan kerätyksi vähän puita, menen kotiin ja teen jauhoista ja öljystä ruokaa itselleni ja pojalleni. Syömme sen ja sitten kuolemme."

13 Elia sanoi hänelle: "Älä pelkää! Mene kotiisi ja tee niin kuin sanoit. Tee kuitenkin ensin minulle pieni leipä ja tuo se tänne. Leivo vasta sitten itsellesi ja pojallesi. 14 Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Ei tyhjene jauhoruukku eikä ehdy öljypullo, ennen kuin Herra antaa sateen maan päälle."

15 Leski meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut, ja heillä kaikilla riitti syötävää pitkät ajat.

1 Tess. 5:16, 18

16 Iloitkaa aina.

18 Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta.

 

Tiede ja terveys

530:6

Jumalallisessa Tieteessä ihmistä ylläpitää Jumala, olemisen jumalallinen Periaate.Maa tuottaa Jumalan käskystä ravintoa ihmisen käyttöön. Tämän tietäen Jeesus sanoi kerran: "Älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte"; tällöin hän ei vedonnut luojansa antamaan etuoikeuteen vaan tunnusti Jumalan, kaiken Isän ja Äidin, kykenevän ruokkimaan ja vaatettamaan ihmisen, kuten Hän ruokkii ja vaatettaa liljat.

256: 1-2 Rajallinen, 15,29-31

Rajallisen täytyy väistyä äärettömän tieltä.

Ikuinen MINÄ OLEN ei ole suljettu eikä ahdettu fyysisen inhimillisyyden ahtaisiin rajoihin eikä Häntä voida ymmärtää oikealla tavalla kuolevaisin käsittein. Jumalan tarkalla muodolla ei voi olla suurta merkitystä verrattuna ylevään kysymykseen: Mikä on ääretön Mieli eli jumalallinen Rakkaus?

Rajaton Mieli ei voi olla lähtöisin fyysisistä rajoituksista. Rajallisuus ei voi esittää äärettömyyden käsitettä tai mittaamattomuutta.

275:15-18

Kaikki substanssi, äly, viisaus, oleminen, kuolemattomuus, syy ja seuraus kuuluvat Jumalalle. Nämä ovat Hänen määreitään, äärettömän jumalallisen Periaatteen, Rakkauden, ikuisia ilmauksia.

107:8-11

Tässä kumoamattomassa Periaatteessa meille ilmenee Immanuel, ”Jumala meidän kanssamme”, ylin kaikkiallisuus, joka vapauttaa ihmisen lapset kaikesta pahasta, ”joka on lihan perintö”.

249:10-11

Iloitkaamme siitä, että olemme jumalallisten esivaltojen alaisia, "jotka ovat".

 

III

Raamattu

Ps. 138:1,2 (tähden)

Koko sydämestäni minä sinua kiitän, sinua minä soitollani ylistän – sinua, en muita jumalia.

2 Minä kumarrun pyhään temppeliisi päin ja kiitän sinun nimeäsi armosi ja uskollisuutesi tähden.

Ps. 107:1,2,20-22

1 Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa.

2 Näin sanokoot ne, jotka Herra on pelastanut, jotka hän on tuonut ahdingosta vapauteen,

20 Hän lähetti sanansa, ja se paransi heidät, haudan partaalta hän auttoi heidät turvaan.

21 Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään, ylistäkööt ihmeellisiä tekoja,

jotka hän on ihmisille tehnyt!

22 Uhratkoot kiitosuhreja, kertokoot riemuiten hänen teoistaan!

Joh. 11:1, 17, 19,21, 22, 39 (Jeesus), 41-44

1 Muuan Lasarus-niminen mies oli sairaana. Hän asui Betaniassa, samassa kylässä kuin Maria ja tämän sisar Martta.

17 Kun Jeesus tuli perille, hänelle kerrottiin, että Lasarus oli jo neljättä päivää haudassa.

19 ja monia juutalaisia oli tullut lohduttamaan Marttaa ja Mariaa veljen kuoleman johdosta.

21 Martta sanoi Jeesukselle: "Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut.

22 Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken mitä häneltä pyydät."

39 "Ottakaa kivi pois", käski Jeesus, ...

41 Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi: "Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. 42 Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut." 43 Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä: "Lasarus, tule ulos!" 44 Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi: "Päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä."

2.Kor. 9:15

15 Kiitos Jumalalle hänen sanomattoman suuresta lahjastaan!

 

Tiede ja terveys

78:28

Henki siunaa ihmistä, mutta ihminen ei tiedä, mistä se tulee". Se parantaa sairaat, tuo lohdutuksen murheellisille ja saa syntiset parannukseen. Näin vaikuttaa maailmankaikkeuden ainoa Jumala, näkymätön hyvä, joka asuu ikuisessa Tieteessä.

288:20,29

Kristillisen Tieteen temppelin kulmakivet ovat seuraavissa toteamissa: että Elämä on Jumala, hyvä eikä paha; että Sielu on synnitön eikä ole ruumiissa; että Henki ei ole eikä voi olla aineellistunut; että Elämä ei ole kuoleman alainen; että henkisellä, todellisella ihmisellä ei ole syntymää, aineellista elämää eikä kuolemaa.

Messiaan Kristusaines teki hänestä Tiennäyttäjän, Totuuden ja Elämän.

75:15

Jeesus palautti Lasaruksen entiselleen ymmär­tämällä, ettei Lasarus koskaan ollut kuollut, ei myöntämällä, että tämän ruumis oli kuollut ja sitten eli jälleen. Jos Jeesus olisi uskonut, että Lasarus oli elänyt tai kuollut ruumiissaan, Mestari olisi ollut samalla us­komuksen tasolla kuin ne, jotka hautasivat ruumiin, eikä hän olisi voinut herättää sitä henkiin.

428:4

Elämä on todellinen ja kuolema on harha. Sielun tosiasioiden ilmentäminen Jeesuksen tavoin hajottaa aineellisen käsityksen synkät näkymät sopusoinnuksi ja kuolemattomuudeksi. Ihmisen etuoikeutena tällä ratkaisevalla hetkellä on osoittaa todeksi Mestarimme sanat: "Jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa." Ajatusten riisuminen vääräpohjaisesta luottamuksesta ja aineellisista todisteista, jotta olemisen henkiset tosiasiat voisivat tulla ilmi, on se suuri saavutus, jonka avulla lakaisemme pois väärän ja annamme tilaa oikealle. Tällä tavoin voimme totuudessa rakentaa temppelin eli ruumiin, "jonka rakentaja ja luoja on Jumala".

140:7-13

Emme tunne Häntä aineellisesti vaan henkisesti jumalallisena Mielenä, Elämänä, Totuutena ja Rakkautena. Me tottelemme ja palvelemme Jumalaa siinä määrin kuin käsitämme jumalallista luonnetta ja rakastamme Häntä ymmärtäen - kiistelemättä enää ruumiillisuudesta vaan iloiten Jumalamme yltäkylläisyydestä.

 

IV

Raamattu

KoI. 3:15,16

15 Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. 16 Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.

Matt.22:37-39 Rakasta

37 ..."Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. 38 Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. 39 Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.

2 Kor. 9:7-11

7 Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. 8 Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki mitä tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää. 9 Onhan kirjoitettu:

– Hän jakelee, hän antaa köyhille, hänen hyvyytensä kestää ikuisesti.

10 Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen ja moninkertaistaa sen, ja hän sallii teidän hyvyytenne sadon karttua. 11 Te saatte kaikkinaista rikkautta ja voitte osoittaa runsaasti anteliaisuutta. Näin meidän työmme synnyttää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan.

 

Tiede ja terveys

9: 18-22

Rakastatko "Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi"? Tämä käsky sisältää paljon, myös luopumisen kaikista pelkästään aineellisista aistimuksista, kiintymyksistä ja palvonnasta.

4:4-18

Kaikkein eniten tarvitsemme hartaan kaipuun rukousta saada kasvaa armossa, mikä ilmenee kärsivällisyytenä, sävyisyytenä, rakkautena ja hyvinä tekoina. Mestarimme käskyjen pitämisen ja hänen esimerkkinsä seuraamisen olemme todella velkaa hänelle, ja tämä on ainoa kyllin arvokas kiitollisuutemme osoitus kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt. Ulkonainen hartaudenharjoitus ei sinänsä riitä ilmaisemaan uskollista ja sydämessä tunnettua kiitollisuutta, sillä hän on sanonut: "Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni."

Tavaksi tullut pyrkimys olla aina hyvä on lakkaamatonta rukousta. Sen vaikuttimet ilmenevät niiden tuomina siunauksina – lahjoina, jotka todistavat arvollisuudestamme pääsemään osallisiksi Rakkaudesta, vaikka emme kuuluvin sanoin tunnustakaan niitä saaneemme.

79:34-35

Luojamme palveluksessa ei antaminen köyhdytä eikä antamattomuus rikastuta meitä.

570:14-18, 23-25

Miljoonat ennakkoluulottomat mielet — yksinkertaiset Totuuden etsijät, väsyneet vaeltajat janoisina erämaassa — odottavat ja toivovat lepoa ja juotavaa. Anna heille maljallinen kylmää vettä Kristuk­sen nimeen äläkä pelkää seurauksia.

Ne, jotka ovat valmiit heille tuomaasi siunaukseen, ilmaisevat kii­tollisuutensa.

15:26-32

Kristityt iloitsevat salatusta kauneudesta ja yltäkylläisyydestä, jotka on kätketty maailmalta mutta jotka Jumala tuntee. Itsensä unohtaminen, puhtaus ja lähimmäisenrakkaus ovat jatkuvaa rukousta. Käytäntö eikä julkinen tunnustus, ymmärrys eikä uskomus tavoittavat kaikkivaltiuden korvan ja oikean käden ja tuovat varmasti ääretöntä siunausta.