Aihe: Kiitollisuus

keskiviikko 4.9.2019

 

Raamattu

1. Luuk 4:14 (Galileaan)

14 "Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa: he pääsevät syömään elämän puusta ja saavat mennä porteista sisälle kaupunkiin.

2. Luuk 17:12-19

12 Kun hän oli tulossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli kymmenen spitaalista miestä. Nämä pysähtyivät matkan päähän

13 ja huusivat: "Jeesus, opettaja, armahda meitä!"

14 Nähdessään miehet Jeesus sanoi heille: "Menkää näyttämään itsenne papeille." Mennessään he puhdistuivat.

15 Huomattuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen,

16 lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen.

17 Jeesus kysyi: "Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän muuta ovat?

18 Tämä muukalainenko on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa?"

19 Ja hän sanoi miehelle: "Nouse ja mene. Uskosi on pelastanut sinut."

3. Ps. 107:21,22

21 Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään, ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka hän on ihmisille tehnyt!

22 Uhratkoot kiitosuhreja, kertokoot riemuiten hänen teoistaan!

4. Mark 16:15

15 Hän sanoi heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.

5. Kol 3:17

17 Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.

6. 1.Tess 5:16-18

16 Iloitkaa aina.

17 Rukoilkaa lakkaamatta.

18 Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta.

7. 1.Tess 3:12

 12 Lisätköön Herra runsain määrin teidän rakkauttanne toisianne ja kaikkia ihmisiä kohtaan -- niin kuin mekin rakastamme teitä --

Tiede ja Terveys

1. 6:19-21

”Jumala on Rakkaus.” Tätä enempää emme voi pyytää, korkeammalle emme voi katsoa, kauemmas emme voi mennä.

2. 140:7-13

Emme tunne Häntä aineellisesti vaan henkisesti jumalallisena Mielenä, Elämänä, Totuutena ja Rakkautena. Me tottelemme ja palvelemme Jumalaa siinä määrin kuin käsitämme jumalallista luonnetta ja rakastamme Häntä ymmärtäen — kiistelemättä enää ruumiillisuudesta vaan iloiten Jumalamme yltäkylläisyydestä.

3. 58: 15-17

Ilonaiheiden lisääntyessä

tulisi hyvän tahdon ulottua yhä laajemmalle.

4. 518:14-18

Hengessä rikkaat auttavat köyhiä yhdessä suuressa veljeydessä, sillä kaikilla on sama Periaate eli Isä; ja siunattu on se ihminen, joka näkee veljensä tarpeen ja auttaa häntä siinä — joka etsii omaa hyväänsä toisen parhaasta.

5. 15: 28-32

Itsensä unohtaminen, puhtaus ja lähimmäisenrakkaus ovat jatkuvaa rukousta. Käytäntö eikä julkinen tunnustus, ymmärrys eikä uskomus tavoittavat kaikkivaltiuden korvan ja oikean käden ja tuovat varmasti ääretöntä siunausta.

6. 94: 22

Kymmenestä Jeesuksen parantamasta pitalisesta vain yksi palasi kiittämään Jumalaa — tunnustamaan jumalallisen Periaatteen, joka oli hänet parantanut.

7. 249: 1, 10-11

   Hyväksykäämme Tiede, hylätkäämme kaikki aistien todistukseen perustuvat teoriat, luopukaamme epätäydellisistä esikuvista ja petollisista ihanteista, ja olkoon meillä siten yksi Jumala, yksi Mieli, joka on täydellinen ja joka tuo ilmi omat oivalliset esikuvansa.

   Iloitkaamme siitä, että olemme jumalallisten esivaltojen alaisia, ”jotka ovat”.

8. vii: 1-2

NIILLE, jotka nojautuvat ylläpitävään äärettömään, tämä päivä on siunauksellinen.

9. 37: 24-27

On mahdollista — jopa jokaisen lapsen, miehen ja naisen velvollisuus ja etuoikeus — seurata jossain määrin Mestarin esimerkkiä ilmentämällä Totuutta ja Elämää, terveyttä ja pyhyyttä.

10. 79: 34-2

Luojamme palveluksessa ei antaminen köyhdytä eikä antamattomuus rikastuta meitä. Meillä on voimaa siinä määrin kuin käsitämme totuutta, eikä voimamme vähene siitä, että ilmennämme totuutta.