Raamattu

 Ps.68:20

20 Ylistetty olkoon Herra päivästä päivään. Meitä kantaa Jumala, meidän apumme.

 Ps. 147:3, 4. 7-9, 12-14

3 Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut, hän sitoo heidän haavansa.

4 Herra tietää tähtien luvun, hän on antanut niille kaikille nimen.

7 Laulakaa Herralle, virittäkää kiitosvirsi, soittakaa lyyralla kiitosta Jumalallemme!

8 Hän peittää pilvillä taivaan ja lähettää maan päälle sateen, hän panee versomaan vuorien ruohon.

9 Hän antaa karjalle ravinnon, hän ruokkii korpin pojat, jotka huutavat nälissään.

12 Kiitä Herraa, Jerusalem! Ylistä Jumalaasi, Siion!

13 Hän vahvistaa sinun porttiesi salvat, hän siunaa ne, jotka asuvat keskelläsi.

14 Hän tuo rajoillesi rauhan ja antaa ravinnoksesi parhainta vehnää.

Kolossalaisille 2:6,7

6 Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään.

7 Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana.

2. Kor. 9:8, 11

8 Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki mitä tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää.

 11 Te saatte kaikkinaista rikkautta ja voitte osoittaa runsaasti anteliaisuutta. Näin meidän työmme synnyttää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan.

Ps 79:13

13 Me, sinun kansasi, sinun laitumesi lampaat, kiitämme sinua ikuisesti, toistamme ylistystäsi polvesta polveen.

Ps 75:2

2 Me kiitämme sinua, Jumala, me kiitämme sinua ja huudamme avuksi nimeäsi, me kerromme sinun ihmeellisistä teoistasi.

Sananlaskut 4:18

18 Oikeamielisten tie on kuin aamun kajo,
joka kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka.

Jeremia 31:33,34 ( )

33 "Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. 34 Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: 'Oppikaa tuntemaan Herra!' Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra.

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun

261:32-7

Hyvä vaatii ihmiseltä jokaisen hetken olemisen ongelman ratkaisemiseen. Hyvälle omistautuminen ei vähennä vaan lisää ihmisen riippuvuutta Jumalasta. Tämä omistautuminen ei myöskään vähennä ihmisen velvollisuuksia Jumalaa kohtaan vaan osoittaa niiden täyttämisen äärimmäisen välttämättömäksi. Kristillinen Tiede* ei ota Jumalan täydellisyydestä pois mitään vaan tunnustaa Hänelle kaiken kunnian. Riisumalla "pois vanhan ihmisen tekoinensa" kuolevaiset "pukeutuvat kuomattomuuteen".

15:26-32

Kristityt iloitsevat salatusta kauneudesta ja yltäkylläisyydestä, jotka on kätketty maailmalta mutta jotka Jumala tuntee. Itsensä unohtaminen, puhtaus ja lähimmäisenrakkaus ovat jatkuvaa rukousta. Käytäntö eikä julkinen tunnustus, ymmärrys eikä uskomus tavoittavat kaikkivaltiuden korvan ja oikean käden ja tuovat varmasti ääretöntä siunausta.

12:33

Jumalallisessa Tieteessä, missä rukoukset ovat sisäisiä, kaikki voivat turvautua Jumalaan, joka on "apumme hädässä aivan vahva". Rakkaus toteuttaa itseään ja jakaa antejaan puolueettomasti ja yleismaailmallisesti. Se on avoin lähde, joka huutaa: "Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen."

496:10-15

Kysy itseltäsi: Elänkö elämää, joka lähenee korkeinta hyvää? Ilmennänkö Totuuden ja Rakkauden parantavaa voimaa? Jos näin on, silloin polku "kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka". Korjaamasi hedelmät todistavat, mitä Jumalan ymmärtäminen antaa ihmiselle.

3:25

Kiitollisuuteen kuuluu paljon enemmän kuin kiitosten ilmaiseminen sanoin. Toiminta ilmaisee suurempaa kiitollisuutta kuin puhe. Silloin käytämme hyväksemme osaksemme jo tullutta siunausta ja tulemme näin kelvollisiksi saamaan lisää.

263:8-12

Kun kuolevainen ihminen antaa ajatuksiensa olemassa­olosta sulautua henkiseen ja toimii vain siten kuin Jumala toimii, hän ei enää hapuile pimeydessä ja tar­raudu maahan siksi, ettei ole maistanut tai­vasta.

16:3

Ylevintä rukousta ei ole pelkkä uskon rukous vaan toteennäyttö. Sellainen rukous parantaa sairauden ja hävittää ehdottomasti synnin ja kuoleman. Se näkee eron Totuuden, joka on synnitön, ja syntisen tietoisuuden vaiheellisuuden välillä.

570:14-18, 23-25

Miljoonat ennakkoluulottomat mielet – yksinkertaiset Totuuden etsijät, väsyneet vaeltajat janoisina erämaassa – odottavat ja toivovat lepoa ja juotavaa. Anna heille maljallinen kylmää vettä Kristuksen nimeen äläkä pelkää seurauksia.

 

Ne, jotka ovat valmiit heille tuomaasi siunaukseen, ilmaisevat kiitollisuutensa.

2:8-11

Jumalaa ei ylistyksin taivuteta tekemään enempää kuin Hän on jo tehnyt, eikä ääretön voi tehdä vähempää kuin suoda kaikkea hyvää, koska Hän on muuttumaton viisaus ja Rakkaus.

275:6, 15

Jumalallisen Tieteen lähtökohta on, että Jumala, Henki, on Kaikki-kaikessa ja että muuta mahtia tai Mieltä ei ole - että Jumala on Rakkaus ja että Hän siis on jumalallinen Periaate.

Kaikki substanssi, äly, viisaus, oleminen, kuolemattomuus, syy ja seuraus kuuluvat Jumalalle. Nämä ovat Hänen määreitään, äärettömän jumalallisen Periaatteen, Rakkauden, ikuisia ilmauksia. Mikään viisaus ei ole viisasta paitsi Hänen viisautensa; mikään totuus ei ole totta; mikään rakkaus ei ole suloista; mikään elämä ei ole Elämää paitsi jumalallinen; mitään hyvää ei ole paitsi se, minkä Jumala suo.