Aihe: Jumalan seitsemän synonyymia                keskiviikko 6.8.2008

Raamattu

Mieli

1.Moos. 1:1-6

1 Alussa Jumala loi taivaan ja maan. 2 Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä.

3 Jumala sanoi: "Tulkoon valo!" Ja valo tuli. 4 Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä, 5 ja hän nimitti valon päiväksi, ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni ensimmäinen päivä.

Fil.2:5

5 Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli.

Ps. 69:33

33 Nöyrät näkevät tämän ja iloitsevat,

niiden mieli virvoittuu, jotka etsivät Jumalaa,

 

 

Henki

1.Moos. 1:6-10

6 Jumala sanoi: "Tulkoon kaartuva kansi vesien väliin, erottamaan vedet toisistaan." 7 Jumala teki kannen ja erotti toiset vedet sen alapuolelle ja toiset sen yläpuolelle. Niin tapahtui, 8 ja Jumala nimitti kannen taivaaksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni toinen päivä.

9 Jumala sanoi: "Kokoontukoot taivaankannen alapuolella olevat vedet yhteen paikkaan, niin että maan kamara tulee näkyviin." Ja niin tapahtui. 10 Jumala nimitti kiinteän kamaran maaksi, ja sen paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän nimitti mereksi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä.

Ap. t. 5:32

 32 Me olemme kaiken tämän todistajat -- samoin Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille jotka häntä tottelevat."

Ap. t. 8:31

31 Kaikkialla Juudeassa, Galileassa ja Samariassa kirkolla oli nyt rauha. Se eli ja rakentui Herran pelossa, ja Pyhä Henki vahvisti sitä, niin että se yhäti kasvoi.

1.Joh.5:6 Ja

… Ja Henki on todistaja, sillä Henki on totuus.

Joh. 6:63

 63 Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä.

 

Sielu

1.Moos. 1:11-13

11 Jumala sanoi: "Kasvakoon maa vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka maan päällä kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista siementä." Ja niin tapahtui. 12 Maa versoi vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka kantoivat hedelmissään kukin oman lajinsa mukaista siementä. Jumala näki, että niin oli hyvä. 13 Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kolmas päivä.

Ap. t. 4:32

32 Koko uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Kukaan ei pitänyt omanaan sitä, minkä omisti, vaan kaikki oli heille yhteistä.

Joos. 22:5 Rakastakaa

Rakastakaa Herraa, Jumalaanne, kulkekaa aina hänen teitään, noudattakaa hänen käskyjään, pysykää hänelle uskollisina ja palvelkaa häntä koko sydämestänne ja sielustanne."

 

Periaate

1.Moos. 1:14-19

14 Jumala sanoi: "Tulkoon valoja taivaankanteen erottamaan päivän yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, hetkiä ja vuosia. 15 Ne loistakoot taivaankannesta ja antakoot valoa maan päälle." Ja niin tapahtui. 16 Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä, sekä tähdet. 17 Hän asetti ne taivaankanteen loistamaan maan päälle, 18 hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeydestä. Jumala näki, että niin oli hyvä. 19 Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni neljäs päivä.

2.Moos.  20:2

2 "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta.

3 "Sinulla ei saa olla muita jumalia.

4 "Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla.

7 "Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, 

8 "Muista pyhittää lepopäivä.

12 "Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

13 "Älä tapa.

14 "Älä tee aviorikosta.

15 "Älä varasta.

16 "Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan.

17 "Älä tavoittele toisen taloa. Älä tavoittele hänen vaimoaan, älä orjaa tai orjatarta, älä hänen härkäänsä, älä hänen aasiaan äläkä mitään, mikä on hänen."

 

Totuus

1.Moos. 1:20-23

20 Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja ja lennelkööt linnut ilmassa taivaankannen alla." 21 Niin Jumala loi suuret meripedot ja kaikki muut elävät olennot, joita vedet vilisevät, sekä kaikki siivekkäiden lajit. Jumala näki, että niin oli hyvä. 22 Hän siunasi ne sanoen: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä." 23 Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni viides päivä.

Joh. 7:28-29

28 Opettaessaan temppelissä Jeesus huusi kovalla äänellä: "Te siis tiedätte, kuka minä olen ja mistä tulen. En minä ole tulostani itse päättänyt -- minut lähetti hän, joka on totuus itse. Te ette häntä tunne, 29 mutta minä tunnen hänet, koska tulen hänen luotaan ja koska hän on minut lähettänyt."

Joh.8:31-32

31 Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: "Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. 32 Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita."

 

Elämä

1.Moos. 1:24-25

24 Jumala sanoi: "Tuottakoon maa kaikenlaisia eläviä olentoja, kaikki karjaeläinten, pikkueläinten ja villieläinten lajit." Ja niin tapahtui. 25 Jumala teki villieläimet, karjaeläimet ja erilaiset pikkueläimet, kaikki eläinten lajit. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä.

26 Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu." 27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. 28 Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu." 29 Jumala sanoi vielä: "Minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan päällä on, ja kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedelmät. Olkoot ne teidän ravintonanne. 30 Ja villieläimille ja taivaan linnuille ja kaikelle, mikä maan päällä elää ja liikkuu, minä annan ravinnoksi vihreät kasvit." Niin tapahtui. 31 Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kuudes päivä.

1.Joh. 1:1-2

1 Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta. 2 Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille.

 

Rakkaus

1.Moos.  2:1-4 (luotiin.)

1 Näin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki mitä niissä on. 2 Jumala oli saanut työnsä päätökseen, ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. 3 Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään. 4 Tämä on kertomus siitä, kuinka taivas ja maa saivat alkunsa silloin kun ne luotiin.

1.Joh. 4:7-10

7 Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. 8 Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. 9 Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän. 10 Siinä on rakkaus - ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

Ps. 23:1-6

1 Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.

2 Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä.

3 Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.

4 Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi.

5 Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä,

ja minun maljani on ylitsevuotavainen.

6 Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

 

Tiede ja terveys (Mary Baker Eddy)

Mieli

591:17

MIELI. Ainoa Minä eli Me; ainoa Henki, Sielu, jumalallinen Periaate, substanssi, Elämä, Totuus, Rakkaus; ainoa Jumala; ei se, mikä on ihmisessä, vaan jumalallinen Periaate eli Jumala, jonka kokonainen ja täydellinen ilmaus ihminen on; Jumaluus, joka hahmottaa mutta ei ole hahmoon rajoitettu.

503:19

1 Moos. 1:3. Ja Jumala sanoi: ”Tulkoon valkeus”. Ja valkeus tuli

Kuolematon ja jumalallinen Mieli tuo näkyviin Jumalan idean: ensiksi valona, toiseksi kuvastumisena, kolmanneksi kauneuden ja hyvyyden henkisinä ja kuolemattomina ilmenemismuotoina. Mutta tämä Mieli ei luo yhtäkään epäsoinnun ja kuihtumisen ainesta tai tunnusmerkkiä. Jumala ei luo erehtyvää ajatusta, kuolevaista elämää, muuttuvaa totuutta tai epävakaista rakkautta.

 

Henki

594:22

HENKI. Jumalallinen substanssi; Mieli; jumalallinen Periaate; kaikki mikä on hyvää; Jumala; vain se, mikä on täydellistä, ikuisesti pysyvää, kaikkiallista, kaikkivoipaa, ääretöntä.

505:5-18

1 Moos. 1:6. Ja Jumala sanoi: ”Tulkoon taivaanvahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä.”

Henkinen ymmärrys, jonka avulla inhimillinen käsitystapa, aineellinen aistinta, erotetaan Totuudesta, on taivaanvahvuus. Ei aine vaan jumalallinen Mieli luo kaikki minuudet, ja ne ovat Mielen ilmenemismuotoja, Hengen ideoita, jotka voi tajuta vain Mielenä, ei mieltä vailla olevana aineena eikä niin sanottuina aineellisina aisteina.

 

1 Moos. 1:7. Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä; ja tapahtui niin.

Henki antaa ymmärryksen, joka kohottaa tietoisuutta ja johtaa kaikkeen totuuteen.

 

Sielu

507:12-15, 16-19

1 Moos. 1:11. Ja Jumala sanoi: ”Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on.” Ja tapahtui niin.

Hengen maailmankaikkeus kuvastaa jumalallisen Periaatteen eli Elämän luovaa voimaa, joka tuo esiin Mielen moninaiset ilmenemismuodot ja hallitsee ideoiden yhdistelmän, ihmisen, lisääntymistä.

508:6-7

Ajatuksen, siemenen tai kukan ainoa äly tai substanssi on Jumala, sen luoja. Mieli on kaiken Sielu.

466:18-22

Sanonta sielut tai henget on yhtä virheellinen kuin sanonta jumalat. Sielu eli Henki merkitsee Jumaluutta eikä mitään muuta. Ei ole rajallista sielua eikä henkeä. Sielu eli Henki tarkoittaa vain yhtä Mieltä, eikä sitä voida käyttää monikossa.

Periaate

465:19

Kysymys. — Onko useampia kuin yksi Jumala eli Periaate?

Vastaus. — Ei ole. Periaate ja sen idea on yksi, ja tämä

yksi on Jumala, kaikkivoipa, kaikkitietävä ja kaikkiallinen Olemus, ja Hänen kuvastumaansa on ihminen ja maailmankaikkeus. Näin ollen Jumalassa yhdistyy kaikkivalta eli voima, kaikkitiede eli todellinen tieto, kaikkiallisuus. Kristillisen Tieteen moninaiset ilmentymät viittaavat Mieleen, eivät koskaan aineeseen, ja niillä on yksi Periaate.

586:10

ISÄ. Ikuinen Elämä; ainoa Mieli; jumalallinen Periaate, jota yleisesti kutsutaan Jumalaksi.

 

592:16

ÄITI. Jumala; jumalallinen ja ikuinen Periaate; Elämä, Totuus ja Rakkaus.

510:6-11

1 Moos. 1:15. ”Ja olkoot [ne] valoina taivaanvahvuudella paistamassa maan päälle.” Ja tapahtui niin.

Totuus ja Rakkaus valaisevat ymmärryksen, jonka ”valkeudessa me näemme valkeuden”, ja tätä valoa kuvastavat henkisesti kaikki, jotka valkeudessa vaeltavat ja kääntyvät pois väärästä aineellisesta aistinnasta.

511:4-16

Jumalallinen Mieli ylläpitää henkisen luomakunnan ylevyyden, valtavuuden ja äärettömyyden.

1 Moos. 1:17, 18. Ja Jumala pani ne taivaanvahvuuteen, paistamaan maan päälle ja hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeästä. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.

Jumalallisessa Tieteessä, joka on Jumaluuden sinetti ja jossa on taivaan leima, Jumala ilmaistaan äärettömäksi valoksi. Ikuisessa Mielessä ei ole yötä.

1 Moos. 1:19. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, neljäs päivä.

Jumalan äärettömien ideoiden, kuvien, muuttuva hehku ja täysi loisto merkitsevät edistyksen jaksoja.

 

Totuus

511:17, 20-25

1 Moos. 1:20. Ja Jumala sanoi: ”Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaanvahvuuden alla.”

Henkisesti tulkittuina kalliot ja vuoret merkitsevät lujia ja yleviä ajatuksia. Eläimet ja kuolevaiset esittävät kuvaannollisesti kuolevaisen ajatuksen asteittaista nousua älyn asteikolla ja sen ilmenemistä maskuliini-, feminiini- tai neutrisukuisena.

583:22

LUOJA. Henki; Mieli; äly; kaiken todellisen ja hyvän elämää antava jumalallinen Periaate; itseoleva Elämä, Totuus ja Rakkaus; se mikä on täydellistä ja ikuista; vastakohta aineelle ja pahalle, joilla ei ole Periaatetta; Jumala, joka on tehnyt kaiken mitä tehty on ja joka ei ole voinut luoda yhtäkään atomia tai alkutekijää, joka olisi Hänen itsensä vastakohta.

593:21

KALLIO. Henkinen perustus; Totuus.

 

Elämä

515:11-23

1 Moos. 1:26. Ja Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat.”

Ikuiseen Elohimiin sisältyy iäti pysyvä maailmankaikkeus. Nimi Elohim on monikollinen, mutta tämä Hengen monikollisuus ei merkitse, että olisi enemmän kuin yksi Jumala tai että yhdessä olisi kolme persoonaa. Se viittaa Elämän, Totuuden ja Rakkauden ykseyteen, kolmiyhteyteen. ”Vallitkoot he.” Ihminen on kaikkien ideoiden — Jumalan poikien ja tyttärien — sukunimi. Kaikki Jumalan antama liikkuu Hänen kanssaan sopusoinnussa ja kuvastaa hyvyyttä ja voimaa.

516:4-8

Substanssi, Elämä, äly, Totuus ja Rakkaus, joista Jumaluus muodostuu, kuvastuvat Hänen luomuksissaan; ja alistaessamme ruumiillisten aistien väärän todistelun Tieteen tosiasioiden valtaan näemme tämän aidon kaltaisuuden ja kuvastuman kaikkialla.

468:27-7

Kysymys. — Mitä on Elämä?

Vastaus. — Elämä on jumalallinen Periaate, Mieli, Sielu, Henki. Elämä on vailla alkua ja loppua. Ei aika vaan ikuisuus ilmaisee Elämä-ajatusta, eikä aika ole ikuisuuden osa. Toinen lakkaa siinä suhteessa kuin toinen tiedostetaan. Aika on rajallista; ikuisuus on aina ääretön. Elämä ei ole aineessa eikä peräisin aineesta. Aineeksi sanottu on tuntematonta Hengelle, joka sisältää itsessään kaiken substanssin ja on ikuinen Elämä. Aine on inhimillinen käsite. Elämä on jumalallinen Mieli. Elämä ei ole rajallinen. Kuolema ja rajallisuus ovat tuntemattomia Elämälle. Jos Elämällä olisi ollut alku, sillä olisi myös loppu.

 

Rakkaus

519:8-13

1 Moos. 2:1. Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa.

Näin Jumalan ideat ovat kaiken käsittävässä olemisessa täydellisiä ja ikuisesti ilmaistuja, sillä Tiede tuo ilmi äärettömyyden sekä Rakkauden isyyden ja äitiyden.

518:24-5

1 Moos. 2:2. Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka Hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka Hän oli tehnyt.

Jumala lepää toiminnassa. Antaminen ei ole köyhdyttänyt eikä voi köyhdyttää jumalallista Mieltä. Jumalallisen Tieteen käsityksen mukaan ei tämän Mielen toiminta johda uupumukseen. Syvällisintä ja suloisinta lepoa, myös inhimilliseltä kannalta katsottuna, on pyhä työ.

Mittaamaton Mieli on ilmaistu. Äärettömän Rakkauden syvyys, laajuus, korkeus, mahti, valtavuus ja kirkkaus täyttävät kaiken tilan. Tämä on kylliksi!

578:4-19

                                23 PSALMI

[JUMALALLINEN RAKKAUS] on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.

Viheriäisille niityille [RAKKAUS] vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö [RAKKAUS] minut johdattaa.

[RAKKAUS] virvoittaa minun sieluni [henkisen aistini]. [RAKKAUS] ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.

Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä [RAKKAUS] on minun kanssani; [RAKKAUDEN] vitsa ja [RAKKAUDEN] sauva minua lohduttavat.

[RAKKAUS] valmistaa minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. [RAKKAUS] voitelee minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen.

Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua [RAKKAUDEN] huoneessa [tietoisuudessa] iankaikkisesti*.

* Vanha raamatunkäännös