Raamattu

1.Joh. 3:1-3

1 Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään. 2 Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. 3 Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä.

1.Joh. 5:1-4

1 Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa isää, rakastaa myös hänen lastaan. 2 Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. 3 Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa. 4 Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut: meidän uskomme.

1.Kor. 13:11,12

11 Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt, kun olen mies, olen jättänyt sen mikä kuuluu lapsuuteen. 12 Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee.

1.Tess. 2:7-12 Ollessamme

Ollessamme teidän luonanne olimme lempeitä kuin lapsiaan hoivaava äiti. 8 Rakastimme teitä niin hellästi, että olimme valmiit antamaan teille Jumalan evankeliumin lisäksi oman itsemmekin; niin rakkaiksi te olitte meille tulleet. 9 Muistattehan, veljet, miten me uurastimme ja näimme vaivaa. Kun julistimme teille Jumalan evankeliumia, teimme samalla yötä päivää ansiotyötä, jotta emme olisi olleet teidän vaivoinanne. 10 Te voitte todistaa, ja itse Jumala, että käytöksemme teitä uskovia kohtaan oli puhdasta, oikeudenmukaista ja moitteetonta. 11 Niin kuin tiedätte, me kehotimme ja rohkaisimme teitä jokaista kuin isä lapsiaan 12 ja vetosimme teihin, että eläisitte Jumalalle kelpaavaa elämää, sillä hän kutsuu teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa.

Joh.1:12,13 kaikille,

12 ... kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi,

kaikille, jotka uskovat häneen. 13 He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

Luukas 18:15-17

15 Jeesuksen luo tuotiin myös pieniä lapsia, jotta hän koskisi heihin. Tämän nähdessään opetuslapset moittivat tuojia, 16 mutta Jeesus kutsui lapset luokseen ja sanoi: "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. 17 Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse."

Luukas 9:46-48

46 Opetuslasten kesken syntyi kiistaa siitä, kuka heistä oli suurin. 47 Jeesus tiesi, mikä ajatus heillä oli mielessään. Hän nosti viereensä lapsen 48 ja sanoi heille: "Joka minun nimessäni ottaa luokseen tämän lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ottaa sen, joka on minut lähettänyt. Se teistä, joka on kaikkein pienin, on todella suuri."

Markus 10:13-16

13 Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, 14 mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. 15 Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse." 16 Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.

Kirje roomalaisille 8:14-17

14 Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. 15 Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme: "Abba! Isä!" 16 Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. 17 Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa; jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän.

Psalmien kirja 37:25,26

25 Olen elänyt pitkän elämän, nuoruudesta vanhuuteen saakka. Koskaan en ole nähnyt vanhurskasta hylättynä enkä hänen lapsiaan kerjäämässä leipää. 26 Vanhurskas on antelias ja lainaa mielellään, ja myös hänen lapsillaan on siunaus.

Psalmien kirja 78:4

4 Me emme salaa niitä lapsiltamme vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt.

2. Tim. 3:14-17

14 Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. 15 Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. 16 Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. 17 Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

130:21

Tämän kirjoittaja on ahertanut kauan horjuttaakseen aikuisten uskoa aineeseen ja juurruttaakseen heidän mieleensä edes hitusen uskoa Jumalaan – aavistuksen Hengen kyvystä tehdä ruumis sopusointuiseksi – ja silloin hän on usein muistanut Mestarimme rakkautta pieniä lapsia kohtaan ja ymmärtänyt, kuinka totta onkaan, että heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta.

288:31 – 289:1

   Ikuinen Totuus hävittää kaiken, mitä kuolevaiset näyttävät oppineen erheeltä, ja ihmisen todellinen olemassaolo Jumalan lapsena pääsee päivänvaloon.

470:11

   Jumalallinen Tiede selittää abstraktia väitettä, että on vain yksi Mieli, seuraavilla itsestään selvillä lauseilla: Jos Jumala eli hyvä on todellinen, silloin paha, Jumalasta poikkeava, on epätodellista. Ja paha voi näyttää todelliselta vain, jos annamme epätodelle todellisuuden.  Jumalan lapsilla on vain yksi Mieli. Kuinka voisi hyvä langeta pahaan, kun Jumala, ihmisen Mieli, ei tee koskaan syntiä? Täydellisyyden normina oli alunperin Jumala ja ihminen. Onko Jumala alentanut omaa normiaan ja onko ihminen langennut?

476:29-34

Puhuessaan Jumalan lapsista, ei ihmisten lapsista, Jeesus sanoi: "Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä", toisin sanoen: Totuus ja Rakkaus hallitsevat todellisessa ihmisessä ja osoittavat, että ihminen Jumalan kuvana ei ole langennut vaan on ikuinen.

583:6

ISRAELIN LAPSET. Sielun, ei ruumiillisen aistinnan edustajia; Hengen jälkeläisiä, jotka painiskeltuaan erheen, synnin ja aistien kanssa ovat jumalallisen Tieteen hallinnassa; jotkut Jumalan ideoista, jotka näkyvät ihmisinä, ajavat ulos erheen ja parantavat sairaita; Kristuksen jälkeläisiä.

69:8-12

Jo luodut Jumalan lapset tunnistetaan vain siinä määrin, kuin ihminen löytää olemisen totuuden. Näin ollen todellinen, alkukuvan mukainen ihminen tulee ilmi samassa suhteessa kuin väärä ja aineellinen katoaa.

69:20

Jos Kristilliset Tieteilijät kasvattavat omat jälkeläisensä henkisesti, he voivat kasvattaa myös muita henkisesti eivätkä joudu ristiriitaan Jumalan luomakunnasta omaksumansa tieteellisen käsityksen kanssa. Jonakin päivänä lapsi on kysyvä vanhemmaltaan: "Pidätkö ensimmäisen käskyn? Onko sinulla yksi Jumala ja luoja vai onko ihminen luoja?" Jos isä vastaa: "Jumala luo ihmisen ihmisen kautta", lapsi saattaa kysyä: "Opetatko, että Henki luo aineellisesti vai selitätkö, että Henki on ääretön ja siksi aine ei tule kysymykseen?" Jeesus sanoi: 'Tämän maailmanajan lapset naivat ja menevät miehelle. Mutta ne, jotka on arvollisiksi nähty pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista, eivät nai eivätkä mene miehelle."

444:31

Kuolemattomat eli Jumalan lapset jumalallisessa Tieteessä ovat yhtä sopusointuista perhettä; mutta kuolevaiset, eli "ihmislapset" aineellisen käsityksen mukaan, ovat epäsointuisia ja usein vääriä veljiä.

324:3

Mielenlaatu, joka iloiten jättää väärät rajapyykit ja riemuitsee nähdessään niiden katoavan, auttaa jouduttamaan lopullista sopusointua. Tajunnan ja itseyden puhdistuminen on todistus edistyksestä. "Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan."

582:28-29

LAPSET. Elämän, Totuuden ja Rakkauden henkisiä ajatuksia ja edustajia.