Reading for Wednesday Testimony Meeting, 2.11.2016 (Finnish)

Teema: Jumalan, Totuuden etsiminen ja löytäminen

Raamattu

Joh. 13:1, 36

1 Pääsiäisjuhla oli jo tulossa, ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta Isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa, ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti.

36 "Herra, minne sinä menet?" kysyi Simon Pietari. Jeesus vastasi: "Minne minä menen, sinne et sinä nyt voi tulla minun kanssani, mutta myöhemmin kyllä tulet."

 

Joh. 14:1, 3, 5, 6, 8-12, 15, 16

1 "Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.

3 Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen.

5 Tuomas sanoi hänelle: "Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien?"

6 Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.

8 Filippus sanoi hänelle: "Herra, anna meidän nähdä Isä, muuta emme pyydä."

9 Jeesus vastasi: "Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: 'Anna meidän nähdä Isä'?

10 Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat hänen tekojaan.

11 Uskokaa, kun sanon, että minä olen Isässä ja Isä on minussa. Ellette muuten usko, uskokaa minun tekojeni tähden.

12 "Totisesti, totisesti: joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän luo,

15 "Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni.

16 Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti.

 

Jer. 29:11, 12, 13*, 14 (Herra.)

11 Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.

12 Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä.

13 Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne.

14 ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra.

* (1933/38 käytäntöön ottama suomennos)

 

Ps. 34:5

5 Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta.

 

1. Joh. 4:16* me, 18* (pelon,)

16 … me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.

18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon,

* (1933/38 käytäntöön ottama suomennos)

 

Saarn. 7:29

29 Vain tämän minä sain selville: Jumala on luonut ihmiset suoriksi, mutta itse he punovat kieroja juonia.

 

1. Moos. 1:31* (hyvää.)

31* Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää.


 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun

 

107:1-3

   Vuonna 1866 löysin Kristus-Tieteen eli Elämän, Totuuden ja Rakkauden jumalalliset lait ja annoin löydölleni

nimen Christian Science.

 

108:19-11

   Ollessani ilmeisen lähellä kuolevaisen olemassaolon rajaa ja jo kuoleman varjon laaksossa opin nämä jumalallisen Tieteen totuudet: että kaikki todellinen oleminen on Jumalassa, jumalallisessa Mielessä, ja että Elämä, Totuus ja Rakkaus ovat kaikkivoimaisia ja aina läsnä; että Totuuden vastakohta — erhe, synti, sairaus, kärsiminen ja kuolema — on väärän aineellisen käsityksen väärää todistelua aineessa olevasta mielestä; että tämä väärä käsitys luo uskomukseen kuolevaisen mielen omakohtaisen tilan, jota tämä sama niin sanottu mieli nimittää aineeksi ja sulkee siten pois oikean käsityksen Hengestä.

   Havaintoni, että erehtyvä, kuolevainen, väärin mieleksi kutsuttu luo kuolevaisen ruumiin koko elimistön ja toiminnan, sai ajatukseni kulkemaan uusia uria ja johti minut näyttämään todeksi sen lausuman, että Mieli on Kaikki ja ainetta ei ole, Mielen-tieteen johtavana tekijänä.

   Kristillinen Tiede tuo kiistattomasti ilmi, että Mieli on Kaikki-kaikessa, että todellisia ovat vain jumalallinen Mieli ja idea. Emme kuitenkaan näe havaittavien todisteiden tukevan tätä tärkeää tosiasiaa, ennen kuin sen jumalallinen Periaate todistetaan parantamalla sairaat ja se osoitetaan siten täydelliseksi ja jumalalliseksi. Nähtyämme kerran tämän todisteen emme voi tehdä muuta johtopäätöstä.

 

109:12-23

   Löytöni jälkeen etsin kolme vuotta ratkaisua tähän Mielen kautta parantamisen ongelmaan, tutkin Raamattua ja luin tuskin muuta, pysyttelin poissa seuraelämästä ja omistin aikani ja voimani varman säännön löytämiseen. Tämä etsintä oli suloista, rauhallista ja toivon ylläpitämää, ei itsekästä eikä masentavaa. Tiesin, että kaiken sopusointuisen Mielentoiminnan Periaate on Jumala ja että alkukristillisessä parantamistoiminnassa sai paranemiset aikaan pyhä, ylentävä usko; mutta minun täytyi oppia tuntemaan tämän parantamisen Tiede, ja raivasin tieni ehdottomiin johtopäätöksiin jumalallisen ilmestyksen, päättelyn ja toteennäyttöjen avulla.

 

113:10-15, 18-24

   Jumalallisen metafysiikan peruslähtökohdat on tiivistetty seuraaviksi neljäksi, minulle itsestään selväksi lausekkeeksi. Käänteismuodossaankin nämä lausekkeet havaitaan yhtäpitäviksi sekä lausumaltaan että todisteeltaan, mikä osoittaa matemaattisesti niiden täsmällisen yhteyden Totuuteen.

   1. Jumala on Kaikki-kaikessa.

   2. Jumala on hyvyys. Hyvä on Mieli.

   3. Koska Jumala, Henki, on kaikki, mikään ei ole ainetta.

   4. Elämä, Jumala, kaikkivoipa hyvyys, kieltää kuoleman, pahan, synnin, sairauden. — Sairaus, synti, paha, kuolema, kieltävät hyvyyden, kaikkivoivan Jumalan, Elämän.

 

109:34-9

   Hengen kolme suurta tosiasiaa: kaikkivaltius, kaikkiallisuus, kaikkitietävyys — että Hengellä on kaikki voima, se täyttää kaiken tilan, se on kaikki Tiede — kumoavat ikuisesti uskomuksen, että aine voi olla todellista. Nämä ikuiset totuudet tuovat ilmi alkuperäisen olemassaolon Jumalan luomakunnan säteilevänä todellisuutena, jossa kaiken, minkä Hän on tehnyt, Hänen viisautensa on julistanut olevan hyvää.

   Siten näin selvemmin kuin koskaan aikaisemmin sen kauhean epätodellisuuden, jota kutsutaan pahaksi.

 

110:13-17

   Seuratessani näitä tieteellisen ilmestyksen johdatuksia oli Raamattu ainoa oppikirjani. Kirjoitukset saivat valoa; järki ja ilmestys sovittuivat yhteen, ja sitten seurasi Kristillisen Tieteen totuuden toteennäyttö.

 

111:31

Alistin metafyysisen sairaanhoitojärjestelmäni mitä laajimpiin käytännön kokeisiin. Siitä lähtien tämä järjestelmä on vähitellen voittanut alaa ja aina, milloin sitä on sovellettu tieteellisesti, se on osoittautunut kaikkein tehokkaimmaksi sairaanhoitokeinoksi.

 

112:32

Jumala on jumalallisen metafysiikan Periaate. Koska on vain yksi Jumala, voi olla vain yksi kaiken Tieteen jumalallinen Periaate; ja tämän jumalallisen Periaatteen ilmentämiseksi täytyy olla olemassa kiinteät säännöt. Ihmiskunta pääsee meidän päivinämme runsain määrin osalliseksi Tieteen kirjaimesta, mutta sen henkeä omaksutaan vain vähissä määrin. Kristillisen Tieteen elinvoimainen osa, sen sydän ja sielu, on Rakkaus. Ilman sitä on kirjain vain Tieteen kuollut ruumis, sykkimätön, kylmä ja eloton.

 

483:19

Entisajan profeetoille, noille luontaisille Kristillisille Tieteilijöille, ja Kristukselle Jeesukselle Jumala epäilemättä ilmaisi Kristillisen Tieteen hengen, joskaan ei sen ehdotonta kirjainta.

 

410:32-1

Kristillisesti tieteellinen parantaminen alkaa Kristuksen antamalla sopusoinnun perussävelellä ”Älkää peljätkö!”

 

380:16

   Pelon fyysiset seuraukset osoittavat havainnollisesti sen harhaksi. Kahlitun, hyppyyn valmiin leijonan näkemisen ei pitäisi kauhistuttaa ihmistä. Ruumiiseen vaikuttaa vain niin sanotun mielen aiheuttama sairaususkomus; tämä mieli ei tunne totuutta, joka panee sairauden kahleisiin. Mikään muu kuin Totuuden voima ei voi estää erheen pelkoa eikä osoittaa ihmisen valtaa erheeseen.

 

548:2

Kristillinen Tiede erottaa erheen totuudesta ja henkii pyhiltä lehdiltä henkistä näkemystä elämästä, substanssista ja älystä. Tässä Tieteessä havaitsemme ihmisen Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Huomaamme, ettei ihminen ole koskaan menettänyt henkistä tilaansa ja ikuista sopusointuaan.

 

321:5

   Hebrealainen lainlaatija, hidas puheissaan, oli luopunut toivosta saada ihmiset ymmärtämään, mitä hänelle ilmoitettaisiin. Kun Mooses viisauden johtamana heitti sauvansa maahan, hän näki sen muuttuvan käärmeeksi ja pakeni sitä; mutta viisaus kehotti häntä tulemaan takaisin ja tarttumaan käärmeeseen, ja silloin Mooseksen pelko hävisi. Tässä tapahtumassa näkyi Tieteen todellisuus. Aine osoittautui pelkäksi uskomukseksi. Käärme, paha, hävitettiin viisauden käskystä ymmärtämällä jumalallinen Tiede, ja tämä todiste oli sauva johon nojata. Mooseksen harhanäky menetti kykynsä pelästyttää häntä hänen havaitessaan, että mitä hän kuvitteli näkevänsä, oli itse asiassa vain kuolevaisen uskomuksen eräs vaihe.

 

vii:27-5

   Siitä lähtien, kun tämän kirjoittaja löysi Totuuden mahdin niin sairauden kuin synninkin käsittelyssä, hänen järjestelmänsä on täysin koeteltu eikä siinä ole havaittu puutteita; mutta yltääkseen Kristillisen Tieteen korkeuksiin on ihmisen elettävä kuuliaisena sen jumalalliselle Periaatteelle.

 

xii:24

   Kristuksen rakkauden hengessä — kuten se, joka ”kaikki toivoo, kaikki kärsii”, ja iloitsee voidessaan tuoda lohtua sureville ja paranemisen sairaille — hän omistaa nämä sivut Totuuden rehellisille etsijöille.