Aihe: Jumalallisen Periaatteen toiminta

 

Raamattu

 

Markus 1:14-18 Jeesus, 21-28, 34 (puhua,)

14 … Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia.

15 Hän sanoi: "Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!"

16 Kun Jeesus kulki Galileanjärven rantaa, hän näki Simonin ja tämän veljen Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkolla; he olivat näet kalastajia.

17 Jeesus sanoi heille: "Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia."

18 He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.

21 He tulivat Kapernaumiin. Heti sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti.

22 Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti heitä niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat.

23 Kaupungin synagogassa oli juuri silloin mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän alkoi huutaa:

24 "Mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan Pyhä!"

25 Mutta Jeesus käski henkeä ankarin sanoin: "Vaiti! Lähde hänestä!"

26 Silloin saastainen henki kouristi miestä ja lähti hänestä huutaen kovalla äänellä.

27 Kaikki joutuivat ymmälle ja kyselivät toisiltaan: "Mitä tämä on? Tällä miehellä on valta opettaa uudella tavalla! Saastaiset hengetkin tottelevat, kun hän käskee."

28 Hänen maineensa levisi kohta kaikkialle, ympäri koko Galilean.

34 Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua,

 

Johannes 13:31 Jeesus, 33 (kanssanne.)

31 … Jeesus sanoi: "Nyt Ihmisen Poika on kirkastettu, ja Jumala on kirkastunut hänessä.

33 Lapseni, enää vähän aikaa minä olen teidän kanssanne.

 

Johannes 14:1, 2 (huonetta), 3-6, 8-10, 16, 17

1 "Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.

2 Minun Isäni kodissa on monta huonetta

3 Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen.

4 Te tiedätte kyllä tien sinne minne minä menen."

5 Tuomas sanoi hänelle: "Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien?"

6 Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.

8 Filippus sanoi hänelle: "Herra, anna meidän nähdä Isä, muuta emme pyydä."

9 Jeesus vastasi: "Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: 'Anna meidän nähdä Isä'?

10 Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat hänen tekojaan.

16 Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti.

17 Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä.

 

Matteus 28:20* katso

20 … katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."


 

Tiede ja Terveys

30:20-23

Totuuden yksilöllisenä perikuvana Kristus Jeesus tuli nuhtelemaan rabbiinien erhettä ja kaikkea syntiä, sairautta ja kuolemaa — viitoittamaan Totuuden ja Elämän tien.

 

315:3-7, 11-17, 30-8

    Mestarimme sanonta ”Minä ja Isä olemme yhtä” erotti hänet rabbiinien kaavamaisesta teologiasta. He kokivat nuhteluna sen, että hän ymmärsi Jumalan paremmin. Hän oli tietoinen vain yhdestä Mielestä eikä tunnustanut muuta mieltä.

    Ihmisten vastakkaiset ja väärät näkemykset estivät heitä tajuamasta, että Kristus on Jumalan Poika. He eivät voineet

havaita hänen henkistä olemassaoloaan. Heidän lihallinen mielensä oli sille vihamielinen. Heidän ajatuksensa olivat täynnä kuolevaista erhettä eikä sitä Jumalan henkistä ideaa, jota Kristus Jeesus ilmensi.

    Osittain inhimillisen muodon omaava (kuten kuolevaisesta näkökulmasta näytti) ja inhimillisen äidin synnyttämä Jeesus oli välimies Hengen ja lihan, Totuuden ja erheen välillä. Selittämällä ja osoittamalla käytännössä jumalallisen Tieteen tietä hänestä tuli pelastuksen tie kaikille, jotka ottivat vastaan hänen sanansa. Häneltä kuolevaiset voivat oppia, miten välttää pahaa. Koska Tiede yhdistää todellisen ihmisen Luojaansa, kuolevaisten täytyy vain kääntyä pois synnistä ja kadottaa

näkyvistään kuolevainen itseys löytääkseen Kristuksen, todellisen ihmisen ja hänen suhteensa Jumalaan, ja voidakseen

tunnustaa olevansa Jumalan lapsi.

 

316:13 ainoastaan

    Jeesus edusti Kristusta, Jumalan todenmukaista ideaa.

 

495:1-4

Jumala parantaa sairaat ihmisen kautta aina, milloin ihminen on Jumalan hallitsema. Totuus karkottaa erheen yhtä varmasti nyt kuin yhdeksäntoista vuosisataa sitten.

 

476:29-4

    Puhuessaan Jumalan lapsista, ei ihmisten lapsista, Jeesus sanoi: ”Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä”, toisin sanoen: Totuus ja Rakkaus hallitsevat todellisessa ihmisessä ja osoittavat, että ihminen Jumalan kuvana ei ole langennut vaan on

ikuinen. Jeesus näki Tieteessä täydellisen ihmisen, joka ilmeni hänelle siinä, missä kuolevaiset näkevät syntisen kuolevaisen ihmisen. Tässä täydellisessä ihmisessä Vapahtaja näki Jumalan oman kaltaisuuden, ja tämä oikea näkemys ihmisestä paransi sairaat.

 

xi:10-24

    Kristillisessä Tieteessä fyysinen parantaminen on nyt kuten Jeesuksen aikanakin seurausta jumalallisen Periaatteen toiminnasta, jonka edessä synti ja sairaus menettävät todellisuutensa inhimillisessä tietoisuudessa ja häviävät yhtä luonnollisesti ja yhtä välttämättömästi kuin pimeys väistyy valkeuden tieltä ja synti parannuksen tieltä. Nämä mahtavat teot eivät ole nyt, kuten eivät olleet silloinkaan, yliluonnollisia vaan äärimmäisen luonnollisia. Ne ovat merkkinä Immanuelista eli ”Jumala meidän kanssamme” — inhimillisessä tietoisuudessa aina läsnä olevasta jumalallisesta vaikutuksesta, joka toistuu ja tulee nyt, kuten muinoin luvattiin,

saarnaamaan [aisteihin] vangituille vapautusta

ja sokeille näkönsä saamista,

päästämään sorretut vapauteen.

 

469:14-22 Erheen

Erheen kitkee juurineen se suuri totuus, että Jumala, hyvä, on ainoa Mieli ja että äärettömän Mielen kuviteltu vastakohta — paholaiseksi tai pahaksi kutsuttu — ei ole Mieli, ei Totuus vaan älyä ja todellisuutta vailla olevaa erhettä. Voi olla vain yksi Mieli, koska on vain yksi Jumala; ja elleivät kuolevaiset väittäisi olevaksi eivätkä hyväksyisi muuta Mieltä, syntiä ei tunnettaisi. Meillä voi olla vain yksi Mieli, jos tämä on ääretön.

 

446:20

Mielen kautta parantamisen Tieteessä on ehdottomasti oltava rehellinen, sillä voitto on muuttumattoman oikean puolella. Jumalan ymmärtäminen vahvistaa toivoa, nostaa uskon Totuuteen valtaistuimelle ja todistaa oikeiksi Jeesuksen sanat: ”Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”