Teema: Jumalallinen Rakkaus täyttää jokaisen inhimillisen tarpeen.

Keskiviikko 21.2018

 

Raamattu

 

2.Moos. 15:22

22 Mooses vei israelilaiset Kaislamereltä Surin autiomaahan,

 

2.Moos. 16:2-4 (taivaasta,), 12-15, 31, 35

2 Autiomaassa israelilaiset alkoivat nurista Moosesta ja Aaronia vastaan

3 ja sanoivat heille: "Kunpa Herran käsi olisi lyönyt meidät kuoliaaksi Egyptissä, kun vielä olimme lihapatojen ääressä ja saimme ruokaa kylliksemme. Mutta te olette tuoneet meidät tänne autiomaahan tappaaksenne nälkään kaikki nämä ihmiset!"

4 Herra sanoi Moosekselle: "Minä annan sataa teille ruokaa taivaasta,

12 "Minä olen kuullut israelilaisten valituksen. Sano heille näin: 'Tänään iltahämärissä te saatte lihaa syödäksenne ja aamulla leipää yllin kyllin. Silloin te ymmärrätte, että minä olen Herra, teidän Jumalanne.'"

13 Illalla lensi leiriin viiriäisiä niin paljon, että ne peittivät sen kokonaan. Aamulla oli maassa leirin ympärillä runsaasti kastetta,

14 ja kun kaste oli haihtunut, oli autiomaassa jotakin hienoa ja rapeaa, ohutta kuin kuura maan pinnalla.

15 Tämän nähdessään israelilaiset kyselivät toisiltaan: "Mitä tämä on?" He eivät näet tienneet, mitä se oli. Mooses sanoi heille: "Se on leipää, jonka Herra on antanut teille ruoaksi.

31 Israelilaiset antoivat sille ruoalle nimeksi manna. Se muistutti korianterin siemeniä mutta oli valkoista ja maistui hunajaleivältä.

35 Israelilaiset söivät mannaa neljäkymmentä vuotta, siihen saakka, kun he tulivat asutuille seuduille. He söivät sitä, kunnes tulivat Kanaaninmaan rajoille.

 

Ps. 23:1

1 Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.

 

Ps. 34:11* Herraa    *[Raamattu 1933/38]

11 … Herraa etsiväisiltä ei mitään hyvää puutu.

 

Ps. 37:25

25 Olen elänyt pitkän elämän, nuoruudesta vanhuuteen saakka. Koskaan en ole nähnyt vanhurskasta hylättynä enkä hänen lapsiaan kerjäämässä leipää.

 

Matt. 6:24, 31, 32 Teidän, 33

24 "Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa.

31 "Älkää siis murehtiko: 'Mitä me nyt syömme?' tai 'Mitä me juomme?' tai 'Mistä me saamme vaatteet?'

32 … Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä.

33 Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.

 

Matt. 7:7-11

7 "Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.

8 Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.

9 Ei kai kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää?

10 Tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa?

11 Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen Isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät.

 

Fil. 4:13, 19, 20

13 Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa.

19 Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsette.

20 Jumalan, meidän Isämme, on kunnia aina ja ikuisesti. Aamen.

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun

vii:1-2

   NIILLE, jotka nojautuvat ylläpitävään äärettömään, tämä päivä on siunauksellinen.

 

135:17

Tänäkin päivänä olemme vaarassa toistaa juutalaisten rikkomuksen rajoittamalla Israelin Pyhän ja kysymällä: ”Voikohan Jumala kattaa pöydän erämaassa?” Mitä ei Jumala voisi tehdä?

 

530:6-7, 8

   Jumalallisessa Tieteessä ihmistä ylläpitää Jumala, olemisen jumalallinen Periaate.

Tämän tietäen Jeesus sanoi kerran: ”Älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte”; tällöin hän ei vedonnut luojansa antamaan etuoikeuteen vaan tunnusti Jumalan, kaiken Isän ja Äidin, kykenevän ruokkimaan ja vaatettamaan ihmisen, kuten Hän ruokkii ja vaatettaa liljat.

 

494:6

   Eikö olekin eräänlaista jumalankieltämistä uskoa, että niin suuri työ kuin Messiaan suorittama tehtiin hänen itsensä tai Jumalan vuoksi, joka ei tarvinnut Jeesuksen esimerkin apua ikuisen sopusoinnun ylläpitämiseen? Mutta kuolevaiset tarvitsivat tätä apua, ja Jeesus näytti heille tien. Jumalallinen Rakkaus on aina täyttänyt ja on aina täyttävä jokaisen inhimillisen tarpeen. Ei ole oikein kuvitella, että Jeesus ilmensi jumalallista parantamisvoimaa vain harvoja valittuja tai vain rajoitettua ajanjaksoa varten, koska jumalallinen Rakkaus jakaa koko ihmiskunnalle joka hetki kaikkea hyvää.

 

7:26

”Jumalan korva” ei ole kuulohermo. Se on kaiken kuuleva ja kaiken tietävä Mieli, joka aina tietää ihmisen kaikki tarpeet ja täyttää ne.

 

13:13

Tavoitammeko Kaikkivaltiaan korvan helpommin sanoilla kuin ajatuksilla? Vaikka rukouksemme onkin vilpitön, Jumala tietää tarpeemme, ennen kuin kerromme Hänelle tai kanssaihmisillemme siitä. Jos vaalimme kaipuuta vilpittömästi, hiljaa ja nöyrästi, Jumala siunaa sen, ja todelliset toiveemme ovat vähemmän vaarassa hukkua sanojen tulvaan.

 

4:4-10, 14-15

   Kaikkein eniten tarvitsemme hartaan kaipuun rukousta saada kasvaa armossa, mikä ilmenee kärsivällisyytenä, sävyisyytenä, rakkautena ja hyvinä tekoina. Mestarimme käskyjen pitämisen ja hänen esimerkkinsä seuraamisen olemme todella velkaa hänelle, ja tämä on ainoa kyllin arvokas kiitollisuutemme osoitus kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt.

   Tavaksi tullut pyrkimys olla aina hyvä on lakkaamatonta rukousta.

 

385:2-12

On yleisesti tunnettua, että Florence Nightingale ja muut ihmisystävät, jotka ovat omistautuneet työlle ihmiskunnan hyväksi, ovat kyenneet kestämään lannistumatta sellaisia rasituksia ja alttiinaoloa, mitä ihmiset yleensä eivät olisi kestäneet. Tämän selittää se tuki, jota he saivat inhimillisen yläpuolelle kohoavasta jumalallisesta laista. Henkinen vaatimus, joka vaientaa aineelliset vaatimukset, antaa tarmoa ja kestävyyttä enemmän kuin mitkään muut keinot ja torjuu ennakolta rangaistuksen, jonka uskomuksemme pyrkivät liittämään parhaisiin tekoihimme.

 

261:2 Käännä

Käännä katseesi ruumiista Totuuteen ja Rakkauteen, kaiken onnen, sopusoinnun ja kuolemattomuuden Periaatteeseen. Pidä ajatuksesi vakaasti pysyvässä, hyvässä ja todessa, niin tuot nämä kokemukseesi siinä suhteessa kuin ne täyttävät ajatuksesi.

 

16:8-12

   Mestarimme opetti opetuslapsilleen yhden lyhyen rukouksen, jota me hänen mukaansa nimitämme Herran rukoukseksi. Mestarimme sanoi: ”Rukoilkaa siis te näin”, ja sitten hän antoi tuon rukouksen, joka soveltuu kaikkiin inhimillisiin tarpeisiin.