Aihe: JUMALA, KRISTUS JA PYHÄ HENKI

Keskiviikko 3.4.2019

Raamattu

1)               Mark 10:18

18 Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu.

2)               Mark 12: 29-32

29 Jeesus vastasi: "Tärkein on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra.

30 Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.'

31 Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.' Näitä suurempaa käskyä ei ole."

32 Lainopettaja sanoi hänelle: "Oikein, opettaja! Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän.

3)               Luuk 7:12,14-16

12 Kun hän jo oli lähellä kaupungin porttia, sieltä kannettiin kuollutta, leskiäidin ainoaa poikaa, ja äidin mukana oli runsaasti kaupungin väkeä.

14 Hän meni paarien viereen ja kosketti niitä, ja kantajat pysähtyivät. Hän sanoi: "Nuorukainen, minä sanon sinulle: nouse!"

15 Silloin kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua, ja Jeesus antoi hänet takaisin äidille.

16 Kaikki joutuivat pelon valtaan ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Meidän keskuuteemme on ilmaantunut suuri profeetta. Jumala on tullut kansansa avuksi."

4)               Joh 3:1-2

1 Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen.

2 Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: "Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan."

5)               Matt 23:8-9

8 "Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä.

9 Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän, joka on taivaissa.

6)               Matt 26:59, 62,63,64 (… vastasi Jeesus)

59 Ylipapit ja koko neuvosto etsivät Jeesusta vastaan väärää todistusta, jonka perusteella saisivat hänet surmatuksi.

62 Silloin ylipappi nousi paikaltaan ja kysyi: "Etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä?"

63 Mutta Jeesus pysyi vaiti. Silloin ylipappi sanoi hänelle: "Minä vannotan sinua elävän Jumalan nimessä: sano meille, oletko sinä Messias, Jumalan Poika."

64 "Itsepä sen sanoit", vastasi Jeesus.

7)               Mark 8:27-29

27 Jeesus ja hänen opetuslapsensa lähtivät Filippoksen Kesarean ympärillä oleviin kyliin. Matkalla hän kysyi opetuslapsilta: "Kuka minä ihmisten mielestä olen?"

28 He vastasivat: "Toisten mielestä sinä olet Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, toisten mielestä joku profeetoista."

29 "Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mielestänne olen?" Pietari vastasi hänelle: "Sinä olet Messias."

8)               Joh 14:15-16, 26-27

15 "Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni.

16 Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti.

26 Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.

27 "Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.

 

Tiede ja Terveys

1)               330: 12-14, 20-21, 26-28

   Jumala on ääretön, ainoa Elämä, substanssi, Henki eli Sielu, maailmankaikkeuden — johon kuuluu myös ihminen — ainoa äly.

   Jumala on, mitä Raamattu selittää Hänen olevan —

Elämä, Totuus, Rakkaus.

   Näkemys, että sekä paha että hyvä ovat todellisia,

on aineellisen tietoisuuden petosta, jonka Tiede mitätöi.

Paha ei ole mitään, ei asia, mieltä eikä voimaa.

 

2)               331: 1-3, 10-12, 17-19, 25-31

   Jumala on jumalallinen Elämä, ja Elämä on yhtä

vähän rajoitettu sitä kuvastaviin muotoihin kuin esine on

varjossansa.

   Raamattu ilmaisee, että Jumala on Kaikki-kaikessa.

Tästä seuraa, ettei mikään ole todellista tai olemassa paitsi

jumalallinen Mieli ja Hänen ideansa.

   Jumala on yksilöllinen, ruumiiton. Hän on jumalallinen

Periaate, Rakkaus, kaiken alkuaihe, ainoa luoja,

eikä muuta itseolemassaoloa ole.

   Elämä, Totuus ja Rakkaus muodostavat kolmiyhteisen

Persoonan, jota nimitetään Jumalaksi — eli kolminkertaisesti

jumalallisen Periaatteen, Rakkauden.

Ne ovat kolminaisuus ykseydessä, kolme

yhtenä — samat olemukseltaan vaikka moninaiset tehtäviltään:

Jumala Isä-Äiti; Kristus lapseuden henkinen idea;

jumalallinen Tiede eli Pyhä Puolustaja.

 

3)               332: 4-6, 9-11, 17-22

   Isä-Äiti on se Jumaluuden nimi, joka ilmaisee

Hänen hellän suhteensa henkiseen luomakuntaansa.

   Jeesus syntyi Mariasta. Kristus on se todellinen

idea, joka julistaa hyvää, jumalallista sanomaa Jumalalta

ihmisille puhuen inhimilliselle tietoisuudelle.

Ruumiillinen ihminen Jeesus oli inhimillinen.

   Jeesus ilmensi Kristusta; hän todisti, että Kristus on

Jumalan jumalallinen idea — Pyhä Henki eli

Puolustaja, joka tuo ilmi jumalallisen Periaatteen,

Rakkauden, ja johdattaa kaikkeen totuuteen.