Aihe: Jumala on Elämä

keskiviikko 5.9.2007

Raamattu

1.Kor 15:50-58

50 Sen sanon, veljet, ettei liha ja veri voi saada omakseen Jumalan valtakuntaa ja ettei katoava voi saada omakseen katoamattomuutta.

51 Nyt ilmoitan teille salaisuuden: Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme,

52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muut muutumme.

53 Tämän katoavan on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen.

54 Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana: - Kuolema on nielty ja voitto saatu.

55 Missä on voittosi, kuolema? Missä on pistimesi, kuolema?

56 Kuoleman pistin on synti, ja synnin voimana on laki.

57 Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!

58 Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan.

Jes. 29: 17-19

17 Vain lyhyt aika enää, ja Libanonin vuoret muuttuvat hedelmätarhaksi, ja tarhat ovat laajoja kuin metsät.

18 Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, sokeat pääsevät synkästä pimeydestä ja heidän silmänsä näkevät.

19 Kurjat riemuitsevat jälleen Herrasta ja köyhimmät iloitsevat Israelin Pyhästä,

Jer. 33: 14-16

14 "Aika tulee", sanoo Herra, "jolloin minä täytän Israelin ja Juudan heimoille antamani lupauksen.

15 Kun se aika koittaa, Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso. Hän saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden.

16 Niinä päivinä Juuda saa avun, ja Jerusalem elää turvassa. Häntä kutsutaan tällä nimellä: 'Herra on meidän vanhurskautemme'."

Joh. 4: 19-24

19 Nainen sanoi: "Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta.

20 Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa."

21 Jeesus vastasi: "Usko minua, nainen: tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa.

22 Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta.

23 Tulee aika - ja se on jo nyt - jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo.

24 Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."

1. Joh. 2: 15-17

15 Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa.

16 Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä.

17 Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti.

Ilm. 11: 15-18

15 Seitsemäs enkeli puhalsi torveensa. Taivaassa kajahti monien äänten huuto: - Koko maailman kuninkuus on nyt tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellulleen. Hän on hallitseva aina ja ikuisesti.

16 Silloin ne kaksikymmentäneljä vanhinta, jotka istuivat Jumalan edessä valtaistuimillaan, lankesivat kasvoilleen ja osoittivat Jumalalle kunnioitustaan

17 sanoen: - Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, sinua, joka olet ja joka olit! Sinä panit liikkeelle  suuren voimasi ja otit käsiisi kuninkuuden.

18 Kansat ovat vihan vallassa, mutta nyt on sinun vihasi hetki. On tullut kuolleiden tuomion aika, aika palkita profeetat, sinun palvelijasi, ja kaikki pyhät ja kaikki jotka kunnioittavat sinun nimeäsi, pienet ja suuret. On aika tuhota ne, jotka tuhoavat maata.

Joh. 8:56-58

56 Teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja riemuitsi."

57 Juutalaiset sanoivat hänelle: "Et ole edes viidenkymmenen ja olet muka nähnyt Abrahamin!"

58 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jo ennen kuin Abraham syntyi - minä olin."

Ps. 84: 11,12

11 Parempi on päivä sinun esipihoissasi kuin tuhat päivää muualla. Mieluummin olen kerjäläisenä temppelisi ovella kuin asun jumalattomien katon alla.

12 Herra Jumala on aurinko ja kilpi, hän lahjoittaa meille armon ja kunnian. Hän ei kiellä hyvyyttään niiltä, jotka vaeltavat nuhteettomasti.

2. Piet. 3: 8, 9

8 Mutta älkää te, rakkaat ystävät, unohtako tätä: Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä.

9 Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin: hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

vii: 14-16

Ajattelijain aika on tullut. Opinkappaleista ja vakiintuneista järjestelmistä riippumaton Totuus kolkuttaa ihmiskunnan porttia.

468: 30-32

Ei aika vaan ikuisuus ilmaisee Elämäajatusta, eikä aika ole ikuisuuden osa. Toinen lakkaa siinä suhteessa kuin toinen tiedostetaan.

353: 16-20

Aika ei ole vielä saavuttanut ikuisuutta, kuolemattomuutta, täydellistä todellisuutta. Kaikki todellinen on ikuista. Täydellisyys on todellisuuden perusta. Ilman täydellisyyttä mikään ei ole täysin todellista.

77: 4-21

Olemassaolo on jatkuvasti ruumiillisen tietoisuuden uskomusta, kunnes olemisen Tiede saavutetaan. Erhe tuo oman itsetuhonsa sekä täällä että tämän jälkeen, sillä kuolevainen mieli luo omat fyysiset tilansa. Kuolema esiintyy olemassaolon seuraavalla tasolla kuten tälläkin, kunnes saavutamme Elämän henkisen ymmärtämisen. Sitten, ja vasta sitten, näytämme toteen, ettei "toisella kuolemalla ole valtaa".

Kuinka pitkä aika tarvitaan, ennen kuin tämä uni aineellisesta elämästä niin kutsuttuine nautintoineen ja tuskineen katoaa tietoisuudesta, "ei tiedä kukaan eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä". Tämä voi vaatia pitemmän tai lyhyemmän ajan erheen sitkeydestä riippuen. Mitä siis hyödyttäisi meitä tai poismenneitä se, että pitkitämme aineellista tilaa ja elätämme siten kuvitelmaa elottomasta sielusta tai syntisestä, kärsivästä tajunnasta   aineeseen kahlitusta niin sanotusta mielestä.

333: 16-32

Jeesus Nasaretilaisen tuleminen merkitsi kristillisen aikakauden ensimmäisen vuosisadan alkua, mutta Kristuksella ei ole päivien alkua eikä elämän loppua. Kautta kaikkien sukupolvien, sekä ennen kristillisen ajanjakson alkua että sen jälkeen, on Kristus tullut henkisenä ideana - Jumalan kuvastumana - tuoden jossain määrin voimaa ja armoa kaikille, jotka ovat olleet valmiit vastaanottamaan Kristuksen, Totuuden. Aabraham. Jaakob, Mooses ja profeetat saivat nähdä ihania pilkahduksia Messiaasta eli Kristuksesta, mikä kastoi nämä näkijät jumalalliseen luontoon, Rakkauden olemukseen. Jumalan kuva, idea eli Kristus oli, on ja on aina oleva erottamaton jumalallisesta Periaatteesta, Jumalasta. Jeesus viittasi tähän henkisen minuutensa ykseyteen sanoessaan: "Ennen kuin Aabraham syntyi, olen minä ollut"; "Minä ja Isä olemme yhtä"; "Isä on minua suurempi." Ainoa Henki sisältää kaikki minuudet.

487: 3

Elämä on kuolematon. Elämä on ihmisen alkuperä ja päämäärä, jota ei saavuteta kuoleman kautta vaan voitetaan kulkemalla Totuuden polkua sekä ennen että jälkeen sen, mitä sanotaan kuolemaksi. On kristillisempää nähdä ja kuulla henkisesti kuin aineellisesti.  Mielen kykyjen jatkuvassa käytössä on enemmän Tiedettä kuin niiden menettämisessä. Niitä ei voi menettää niin kauan kuin Mieli on olemassa. Tämän käsittäminen antoi näön sokeille ja kuulon kuuroille vuosisatoja sitten ja tulee toistamaan tämän ihmeen.

249: 20-22

Elämä on Kristuksen tavoin "sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti". Elimellisellä rakenteella ja ajalla ei ole mitään tekemistä Elämän kanssa.

286: 23-28

Jumalan ajatukset ovat täydellisiä ja ikuisia, ne ovat substanssi ja Elämä. Aineelliset ja ajalliset ajatukset ovat inhimillisiä ja erheen asuinsija, ja koska Jumala, Henki, on ainoa aiheuttaja. niiltä puuttuu jumalallinen aiheutus. Ajalliset ja aineelliset eivät siis ole Hengen luomuksia.