Raamattu

Luukaan evankeliumi 2:1-20

1 Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. 2 Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana.

3 Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. 4 Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. 5 Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. 6 Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, 7 ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.

8 Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. 9 Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, 10 mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. 11  Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. 12 Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.” 13 Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: 14 ”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.”15 Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: ”Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti.” 16 He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. 17 Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. 18 Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. 19 Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä. 20 Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu.

Tiede ja terveys

VII:1-21

NIILLE, jotka nojautuvat ylläpitävään äärettömään,  tämä päivä on siunauksellinen. Valvova paimen  katsoo aamun ensimmäisiä heikkoja valonsäteitä, ennen kuin uusi päivä nousee kaikessa loistossaan. Samoin loisti kalpea tähti profeettapaimenille; silti se kulki läpi yön ja tuli sinne, missä seimen hämyssä lepäsi Betlehemin lapsi, Kristuksen, Totuuden, inhimillinen airut, joka oli osoittava pimeyteen vaipuneelle ymmärrykselle pelastuksen tien Kristuksen Jeesuksen kautta, kunnes erheen yön läpi sarastaisivat aamun säteet ja loistaisi olemisen johtotähti. Tietäjät johdettiin tarkkaamaan ja seuraamaan tätä jumalallisen Tieteen kointähteä, joka valaisee tien ikuiseen sopusointuun.

Ajattelijain aika on tullut. Opinkappaleista ja vakiintuneista järjestelmistä riippumaton Totuus kolkuttaa ihmiskunnan porttia. Tyytyväisyys menneeseen ja aineellisuuden kylmä kaavamaisuus ovat murenemassa. Jumalan tuntemisen puute ei ole enää astinlauta uskoon. Tottelevaisuuden ainoa tae on ymmärtää oikein Hänet, jonka oikea tunteminen on iankaikkinen Elämä. Vaikka valtakunnat kaatuvat, "Herra on kuningas iankaikkisesti".

332:9-33

IX.       Jeesus syntyi Mariasta. Kristus on se todellinen idea, joka julistaa hyvää, jumalallista sanomaa Jumalalta ihmisille puhuen inhimilliselle tietoisuudelle. Kristus on ruumiiton, henkinen - Jumalan kuva ja kaltaisuus, joka karkottaa aistien harhat; Tie, Totuus ja Elämä, joka parantaa sairaat ja ajaa ulos kaiken pahan, hävittää synnin, sairauden ja kuoleman. Paavali sanoo: "Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus." Ruumiillinen ihminen Jeesus oli inhimillinen.

X.        Jeesus ilmensi Kristusta; hän todisti, että Kristus on Jumalan jumalallinen idea - Pyhä Henki eli Puolustaja, joka tuo ilmi jumalallisen Periaatteen, Rakkauden, ja johdattaa kaikkeen totuuteen.

XI.       Jeesus oli neitsyen poika. Hänen tehtävänään oli puhua Jumalan sanaa ja ilmestyä kuolevaisille sellaisessa inhimillisyyden muodossa, jonka nämä saattoivat ymmärtää ja havaita. Hän sai alkunsa Mariassa henkisesti, sillä vain puhtaus saattoi kuvastaa Totuutta ja Rakkautta, jotka selvästi ilmenivät lihaksitulleina hyvässä ja puhtaassa Kristuksessa Jeesuksessa. Hänessä ilmeni jumaluus korkeimmalla tavalla, minkä lihallinen muoto saattoi ilmaista tuona aikana. Todelliseen ihmiseen, ihmisen perikuvaan, ei voi päästä lihallista ainesta.

565:14-30

   Henkisen idean henkilöitymisellä oli lyhyt historia Mestarimme maallisena elämänä; mutta "hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman", sillä Kristus, Jumalan idea, on lopulta hallitseva kaikkia kansakuntia ja kansoja - kiistattomasti, ehdottomasti, lopullisesti - jumalallisella Tieteellä. Tämä tahraton idea, jota ensin edusti mies ja Ilmestyskirjan kirjoittajan mukaan viimeiseksi nainen, on kastava tulella; ja tämä tulikaste polttaa erheen akanat Totuuden ja Rakkauden hehkuvassa kuumuudessa sulattaen ja puhdistaen jopa ihmisluonteen kullan. Sen jälkeen kun tähdet lauloivat yhdessä ja kaikki oli alkuaan sopusointua, aineellinen valhe ryhtyi sotimaan henkistä ideaa vastaan; mutta tämä vain pakotti idean kohoamaan toteennäyttönsä lakipisteeseen, hävittämään synnin, sairauden ja kuoleman ja tulemaan temmatuksi Jumalan luo - löydettäväksi jumalallisesta Periaatteestaan.

367:17-30

Kristillisellä Tieteilijällä on meidän aikanamme se asema, josta Jeesus puhui opetuslapsilleen sanoessaan: "Te olette maan suola." "Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä." Valvokaamme, ahkeroikaamme ja rukoilkaamme, ettei tämä suola menettäisi suolaisuuttaan ja ettei tämä valo jäisi kätköön vaan loistaisi yhä kirkkaammin, kunnes hehkuu keskipäivän loistossaan.

Kristus-parantamisen ääretön Totuus on tullut meidän ajallemme kuin "hiljainen tuulen hyminä", äänettömien sanojen ja jumalallisen voitelun kautta, mikä elvyttää ja lisää kristinuskon suotuisia vaikutuksia. Kaipaan saada nähdä toiveeni täyttyvän, nimittäin oppilaan pääsevän yhä ylemmäs tällä valon tiellä.

473:5-18

Mielen Tiede poistaa kaiken pahan. Totuus, Jumala, ei ole erheen isä. Synti, sairaus ja kuolema on luokiteltava erheen seurauksiksi. Kristus tuli hävittämään syntiuskomuksen.  Jumala-periaate on kaikkiallinen ja kaikenvoipa. Jumala on kaikkialla, eikä mikään paitsi Hän ole läsnä tai omaa voimaa. Kristus on Totuuden perikuva, joka tulee parantaakseen sairauden ja synnin Kristillisen Tieteen kautta ja joka tunnustaa kaiken voiman kuuluvan Jumalalle. Jeesus on sen ihmisen nimi, joka on enemmän kuin kukaan muu tuonut näkyviin Kristusta, Jumalan aitoa perikuvaa, joka parantaa sairaat ja synnintekijät ja hävittää kuoleman voiman. Jeesus on ihmisolento ja Kristus on jumalallinen idea; tästä johtuu Jeesuksen Kristuksen kahtalaisuus.