Teema: Jokapäiväinen leipämme

Keskiviikko 4.4.2018

 

Raamattu 1992 on oletuksena.   * Raamattu 1933/38

 

Jaak. 5:15* uskon (sairaan,)

15 … uskon rukous pelastaa sairaan,

 

Matt. 4:23

23 Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.

 

Matt. 17:14-16 Jeesuksen, 18-21

14 … Jeesuksen eteen tuli mies, joka polvistui 15 ja sanoi: "Herra, armahda poikaani! Hän on kuunvaihetautinen, ja hänen tilansa on kovin huono. Hän kaatuu usein, milloin tuleen, milloin veteen.  16 Minä toin hänet opetuslastesi luo, mutta he eivät pystyneet parantamaan häntä."  18 Jeesus käski ankarin sanoin pahan hengen poistua, ja se lähti pojasta. Siitä hetkestä poika oli terve.

19 Kun he olivat taas keskenään, opetuslapset kysyivät Jeesukselta: "Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta?"  20 "Koska teillä on niin vähän uskoa", vastasi Jeesus. "Totisesti: jos teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle: 'Siirry täältä tuonne', ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta.  21 Tämä laji ei lähde muulla kuin rukouksella ja paastolla."

 

Matt. 6:6, 8 Teidän, 9-13* (iankaikkisesti.)

6 Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.  8 … Teidän Isänne kyllä tietää mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään.  9 Rukoilkaa te siis näin:

Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; 10 tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa; 11 anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;  12 ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;  13 Äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.

 

Luuk. 11: 9-11 sanon, 13

9 "… sanon teille: Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.  10 Sillä pyytävä saa, etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.  11 Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa?  13 Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät."

 

Gal. 5:16* vaeltakaa, 17, 18, 22, 23

16 … vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.  17 Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte.  18 Mutta jos Henki johtaa teitä, ette ole lain alaisia.  22 Hengen hedelmää … ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, 23 lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki.

 

Luke 8:4-8 (sadon.") 11-14 Siemen, 15*

5 "Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien laitaan. Siinä jyvät tallautuivat, ja taivaan linnut söivät ne.  6 Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta oraat kuivettuivat, koska eivät saaneet maasta kosteutta.  7 Osa putosi keskelle ohdakkeita, ja kun oras kasvoi, kasvoivat ohdakkeetkin ja tukahduttivat sen.  8 Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon."

11 … Siemen on Jumalan sana.  12 Tien laitaan pudonnut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan mutta joiden sydämestä Paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi.  13 Kalliolle pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuullessaan ottavat sen iloiten vastaan mutta uskovat vain hetken aikaa. Heillä ei ole juurta, ja niin he koetukseen joutuessaan luopuvat.  14 Ohdakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa.  15 Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä.

 

Ef. 4:1-3, 6, 7, 13 me

1 Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti, 2 aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne.  3 Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys.  6 Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. 7 Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. 13 … me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden,


 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun

 

16:8-12, 23-29

   Mestarimme opetti opetuslapsilleen yhden lyhyen rukouksen, jota me hänen mukaansa nimitämme Herran rukoukseksi. Mestarimme sanoi: ”Rukoilkaa siis te näin”, ja sitten hän antoi tuon rukouksen, joka soveltuu kaikkiin inhimillisiin tarpeisiin.

   Vasta silloin kun kohoamme kaiken aineellisen aistillisuuden ja synnin yläpuolelle, voimme saavuttaa sen taivassyntyisen kaipuun ja henkisen tietoisuuden, joka ilmenee Herran rukouksessa ja joka hetkessä parantaa sairaat.

   Sallikaa minun tässä esittää käsitykseni Herran rukouksen henkisestä sisällöstä:

 

17:5-15

Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;

     Anna meille armoa täksi päiväksi; tyydytä sydänten nälkä;

Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;

      Ja Rakkaus kuvastuu rakkautena;

Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta;

      Eikä Jumala saata meitä kiusaukseen, vaan päästää meidät synnistä, sairaudesta ja kuolemasta

 

1:11

Toivominen on rukousta, emmekä voi menettää mitään uskoessamme Jumalalle toivomuksemme, jotta ne muovautuisivat ja ylevöityisivät, ennen kuin ne ilmenevät sanoina ja tekoina.

 

4:4-6

   Kaikkein eniten tarvitsemme hartaan kaipuun rukousta saada kasvaa armossa, mikä ilmenee kärsivällisyytenä, sävyisyytenä, rakkautena ja hyvinä tekoina.

 

272:8-11, 15-18

Siemen täytyy kylvää ”vilpittömän ja hyvän sydämen” maaperään, muuten se ei kanna paljon hedelmää, sillä ihmisluonteen sianomainen elementti kitkee sen juurineen irti.

   Jeesuksen vertaus ”kylväjästä” osoittaa, miten huolellisesti Mestarimme varoi ilmoittamasta kuuroille korville ja karkeille sydämille niitä henkisiä opetuksia, joita penseys ja karkeus ei voinut ottaa vastaan.

 

326:19-31

   Oikein elämisen päätös ja vaikutin voidaan saavuttaa nyt. Päästyäsi tähän pisteeseen olet aloittanut niin kuin sinun tuleekin. Olet alkanut opiskella Kristillisen Tieteen kertotaulua, eikä mikään muu kuin väärät tarkoitusperät voi estää edistystäsi. Jos työskentelet ja rukoilet oikein vaikuttimin, avaa Isäsi tien. ”Kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia?”

   Saulus Tarsolainen näki tien – Kristuksen eli Totuuden – vasta kun hänen epävarma käsityksensä oikeasta väistyi henkisen näkemisen tieltä, joka on aina oikeassa. Silloin hän muuttui. Ajatus omaksui jalomman näkemyksen ja hänen elämänsä tuli henkisemmäksi.

 

272:21-27

   Ajatuksen henkistäminen ja jokapäiväisen elämän kristillistäminen – vastakohtana aineellisen olemassaolon kauhistavan ilveilyn seurauksille sekä siveys ja puhtaus vastakohtana aistillisuuden ja epäpuhtauden alaspäin vieville taipumuksille ja maallisiin vetävälle voimalle – todistavat todella Kristillisen Tieteen jumalallisesta alkuperästä ja vaikutuksesta.

 

293:32

Kristillinen Tiede tuo päivänvaloon Totuuden ja sen yksinvaltiuden, kaikkiallisen sopusoinnun, Jumalan, hyvän, kokonaisuuden ja pahan olemattomuuden.

 

477:9-13 Viisi

Viisi ruumiillista aistia näkee ihmisen aineen ja mielen yhdistymänä; mutta Kristillinen Tiede tuo ihmisen ilmi Jumalan ideana ja selittää ruumiilliset aistit kuolevaisiksi ja erehtyviksi harhoiksi.

 

324:9-13

   Elleivät ihmisen sopusointu ja kuolemattomuus tule meille yhä ilmeisemmiksi, emme ole saavuttamassa oikeaa käsitystä Jumalasta; ja ruumiissa kuvastuu se, mikä sitä hallitsee, olkoonpa se Totuus tai erhe, ymmärrys tai uskomus, Henki tai aine.

 

233:1

Jokainen päivä vaatii meiltä kristillisyyden voiman korkeampia toteennäyttöjä pikemminkin kuin sen tunnustamista. Näitä todisteita ovat vain synnin, sairauden ja kuoleman hävittäminen Hengen voimalla Jeesuksen tavoin. Tämä on eräs edistymisen perustekijä, ja edistyminen on Jumalan laki, joka vaatii meiltä vain sen, minkä varmuudella voimme täyttää.

 

======================