Aihe: Jeesukset opetuksia

Keskiviikko 21.2.2018

 

Raamattu

1. Moos. 1:3*, 4* (hyvä;)

3 Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli.  4 Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä;

 

Matt. 4:23

23 Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.

 

Matt. 5:1-9, 14-16

1 Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat hänen luokseen.  2 Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin:  3 "Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.  4 Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen.  5 Autuaita kärsivälliset: he perivät maan.  6 Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan.  7 Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan.  8 Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan.  9 Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen.  14 "Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella.  15 Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville.  16 Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.

 

Matt. 6:1, 3, 4, 7, 8*

1 "Varokaa tuomasta hurskaita tekojanne ihmisten katseltavaksi, muuten ette saa palkkaa taivaalliselta Isältänne.  3. Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö mitä oikea tekee,  4 jotta hyvä tekosi pysyisi salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.

7 "Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja.

8 Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.

 

Matt. 6:19-21

19 "Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.  20 Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta.  21 Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi.

 

Matt. 7:12 (heille.)

12 "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.

 

Matt 18:1-4 opetuslapset, 12-14

1 … opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: "Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?"  2 Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen  3 ja sanoi: "Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan.  4 Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa.

12 "Mitä arvelette: jos jollakulla on sata lammasta ja yksi niistä eksyy, niin eikö hän jätä ne yhdeksänkymmentäyhdeksän vuorille ja lähde etsimään sitä eksynyttä?  13 Ja jos hän sen löytää -- totisesti: hän iloitsee siitä enemmän kuin niistä yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä, jotka eivät olleet eksyksissä.  14 Samoin ei teidän taivaallinen Isänne tahdo, että yksikään näistä vähäisistä joutuisi hukkaan.

 

Joh. 5:30*

30 En minä itsestäni voi mitään tehdä. Niinkuin minä kuulen, niin minä tuomitsen; ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt.

 

Joh. 8:12 Se

12 … Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo."

 

Joh. 14:10, 12, 15-17

10 Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat hänen tekojaan.  12 "Totisesti, totisesti: joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän luo,

15 "Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni.  16 Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti.  17 Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä.

 

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun

(Mary Baker Eddy)

271:22-32

   Mestarimme sanoi: ”Mutta Puolustaja . . . opettaa teille kaikki.” Kun kristinuskon Tiede tulee ilmi, se johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Vuorisaarnassa on tämän Tieteen ydin, ja Jeesuksen ikuinen elämä, ei hänen kuolemansa, on sen tulos.

   Niillä, jotka ovat valmiit jättämään verkkonsa tai heittämään ne oikealle puolelle löytääkseen Totuuden, on nyt kuten muinoin tilaisuus oppia ja harjoittaa kristillistä parantamista. Se on löydettävissä Raamatusta. Tämän voiman saamme Sanan henkisestä sisällöstä.

 

503:17-22, 27-2

   1 Moos. 1:3. Ja Jumala sanoi: ”Tulkoon valkeus”. Ja valkeus tuli.

   Kuolematon ja jumalallinen Mieli tuo näkyviin Jumalan idean: ensiksi valona, toiseksi kuvastumisena, kolmanneksi kauneuden ja hyvyyyden henkisinä ja kuolemattomina ilmenemismuotoina.

 

   1 Moos. 1:4. Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä; ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä.

   Jumalaa, Henkeä, joka asuu äärettömässä valossa ja sopusoinnussa, aidon idean alkulähteessä, ei kuvasta muu kuin hyvä.

 

215:15

   Johdumme joskus uskomaan pimeyttä yhtä todelliseksi kuin valo, mutta Tiede vakuuttaa, että pimeys on vain kuolevainen käsitys valon poissaolosta ja kadottaa näennäisen todellisuutensa valon tullessa. Niin myös synti ja suru, sairaus ja kuolema ovat Elämän, Jumalan, oletettua poissaoloa ja pakenevat erheen unikuvien tavoin totuuden ja rakkauden edestä.

 

108:19

   Ollessani ilmeisen lähellä kuolevaisen olemassaolon rajaa ja jo kuoleman varjon laaksossa opin nämä jumalallisen Tieteen totuudet: että kaikki todellinen oleminen on Jumalassa, jumalallisessa Mielessä, ja että Elämä, Totuus ja Rakkaus ovat kaikkivoimaisia ja aina läsnä; että Totuuden vastakohta – erhe, synti, sairaus, kärsiminen ja kuolema – on väärän aineellisen käsityksen väärää todistelua aineessa olevasta mielestä; että tämä väärä käsitys luo uskomukseen kuolevaisen mielen omakohtaisen tilan, jota tämä sama niin sanottu mieli nimittää aineeksi ja sulkee siten pois oikean käsityksen Hengestä.

 

265:3-5

Ihminen ymmärtää henkistä olemassaoloa siinä määrin kuin hänen Totuuden ja Rakkauden aarteensa lisääntyvät.

 

241:6-12

   Aistien aarteita talletetaan sinne, ”missä koi ja ruoste raiskaa”. Kuolevaisuus on niiden osa. Synti syöksyy niiden yli ja kuljettaa pois niiden katoavat ilot. Aistien orjan mieltymykset ovat yhtä kuviteltuja, oikullisia ja epätodellisia kuin hänen nautintonsakin. Valheellisuus, kateus, tekopyhyys, ilkeys, viha, kostonhimo ja muut sellaiset varastavat Totuuden aarteet.

 

326:9

Koko luonto kertoo Jumalan rakkaudesta ihmiseen, mutta ihminen ei voi rakastaa Jumalaa yli kaiken ja kääntää kokonaan sydäntään henkisiin niin kauan, kuin hän rakastaa aineellisia tai luottaa niihin enemmän kuin henkisiin.

 

272:4-12

   Meidän täytyy tajuta totuus henkisesti, ennen kuin voimme ymmärtää Totuuden. Me omaksumme tämän näkemyksen vain siinä määrin, kuin olemme vilpittömiä, epäitsekkäitä, rakastavia ja sävyisiä. Siemen täytyy kylvää ”vilpittömän ja hyvän sydämen” maaperään, muuten se ei kanna paljon hedelmää, sillä ihmisluonteen sianomainen elementti kitkee sen juurineen irti. Jeesus sanoi: ”Te eksytte, koska te ette tunne Kirjoituksia.”

 

323:31

   Kristillisen Tieteen vaikutuksia ei niinkään nähdä kuin tunnetaan. Se on Totuuden ”hiljainen tuulen hyminä”, joka ilmaisee itsensä. Joko käännämme selkämme tälle äänelle tai kuuntelemme sitä ja nousemme ylemmäs. Kun olemme valmiit tulemaan pienen lapsen kaltaisiksi ja jättämään vanhan uuden vuoksi, tulee ajatuksemme vastaanottavaksi edistyneelle oivallukselle. Mielenlaatu, joka iloiten jättää väärät rajapyykit ja riemuitsee nähdessään niiden katoavan, auttaa jouduttamaan lopullista sopusointua. Tajunnan ja itseyden puhdistuminen on todistus edistyksestä. ”Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.”

 

262:26

Lähtiessään korkeammalta näkökannalta ihminen kohoaa itsestään kuten valo suo valoa ponnistuksitta, sillä ”missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi”.

 

518:14-21

Hengessä rikkaat auttavat köyhiä yhdessä suuressa veljeydessä, sillä kaikilla on sama Periaate eli Isä; ja siunattu on se ihminen, joka näkee veljensä tarpeen ja auttaa häntä siinä – joka etsii omaa hyväänsä toisen parhaasta. Rakkaus antaa vähäisimmälle henkiselle idealle voimaa, kuolemattomuutta ja hyvyyttä, mikä loistaa läpi kaiken, kuten kukka loistaa läpi nuppunsa.

 

55:17-24 (ihmiskunnalle.)

   Totuuden kuolematon idea kiitää halki vuosisatojen kooten siipiensä alle sairaat ja syntiset. Kaihoisa toivoni yrittää nähdä toteutuneena sen onnellisen päivän, jolloin ihminen tunnustaa Kristuksen Tieteen ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään – jolloin hän toteaa Jumalan kaikkivallan ja jumalallisen Rakkauden parantavan voiman siinä, mitä se on tehnyt ja tekee ihmiskunnalle.

 

xi:10-16

   Kristillisessä Tieteessä fyysinen parantaminen on nyt kuten Jeesuksen aikanakin seurausta jumalallisen Periaatteen toiminnasta, jonka edessä synti ja sairaus menettävät todellisuutensa inhimillisessä tietoisuudessa ja häviävät yhtä luonnollisesti ja yhtä välttämättömästi kuin pimeys väistyy valkeuden tieltä ja synti parannuksen tieltä.

 

546:24-27

Olemisen suuret henkiset tosiasiat loistavat valonsäteiden tavoin pimeydessä, vaikkakin pimeys, joka ei niitä käsitä, kenties kiistää niiden todellisuuden.