Aihe: Itsenäisyys ja riippumattomuus yksilön tasolla

                        Keskiviikko 5.12.2007

Raamattu

1.Kor.9:19

19 Vaikka olen vapaa ja kaikista riippumaton, olen ruvennut kaikkien orjaksi voittaakseni Kristukselle mahdollisimman monia.

Markus 12:13-17

13 Sitten he lähettivät muutamia fariseuksia ja Herodeksen kannattajia Jeesuksen luo saadakseen hänet puheistaan kiinni. 14 Nämä tulivat ja sanoivat hänelle: "Opettaja, me tiedämme, että sinä puhut totta ja olet ihmisistä riippumaton. Sinä et tee eroa heidän välillään, vaan opetat Jumalan tietä totuuden mukaisesti. Onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei? Tuleeko meidän maksaa vai ei?" 15 Jeesus tiesi heidän teeskentelevän ja sanoi: "Miksi te yritätte saada minut ansaan? Näyttäkää minulle denaarin raha." 16 He ottivat esiin rahan, ja hän kysyi: "Kenen kuva ja nimi siinä on?" "Keisarin", he vastasivat. 17 Silloin Jeesus sanoi heille: "Antakaa keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu." Tämä vastaus jätti heidät ymmälle.

Room. 2:7-12

7 Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän, 8 mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja tottelevat totuuden sijasta vääryyttä, kohtaa ankara viha. 9 Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. 10 Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, 11 sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. 12 Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.

5.Moos. 1:16-18

16 "Sitten annoin teidän tuomareillenne tämän käskyn: 'Kuunnelkaa tarkoin molempia osapuolia ja tuomitkaa oikein riippumatta siitä, käykö joku oikeutta maanmiehensä vai luonaan asuvan muukalaisen kanssa. 17 Älkää tuomitessanne olko puolueellisia, vaan kuunnelkaa alhaista samoin kuin ylhäistäkin. Älkää pelätkö ketään, sillä tuomareina te toimitte tehtävässä, jonka Jumala on teille antanut. Jos jokin asia on teistä liian vaikea, tuokaa se minun tutkittavakseni.' 18 Näin minä annoin teille ohjeet kaikesta, mitä teidän oli tehtävä.

Room. 4:4-8

4 Työntekijälle maksettua palkkaa ei katsota armosta saaduksi vaan ansaituksi. 5 Jos taas jollakulla ei ole ansioita mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi, Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi. 6 Ylistäähän Daavidkin autuaaksi sellaista ihmistä, jonka Jumala katsoo vanhurskaaksi hänen teoistaan riippumatta:7 – Autuaita  ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi ja joiden synnit on pyyhitty pois. 8 Autuas se mies, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään.

Apt. 17:24,25,27 Jumala, 28

24 "Jumala, joka on luonut maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä. 25 Häntä ei myöskään palvella ihmiskäsin, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin – itse  hän antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. 27 …. "Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä: 28 hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijannekin sanoneet: 'Me olemme myös hänen sukuaan.'

Gal. 5:13-26

13 Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. 14 Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." 15 Mutta jos te revitte ja raastatte toinen toistanne, pitäkää varanne, ettette lopullisesti tuhoa toisianne.

16 Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja. 17 Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte. 18 Mutta jos Henki johtaa teitä, ette ole lain alaisia. 19 Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, 20 epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, 21 kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa. 22 Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, 23 lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. 24 Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. 25 Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta. 26 Emme saa tavoitella turhaa kunniaa emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme.

Room. 8:1-17

1  Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. 2 Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 3 Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman Poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin, 4 jotta meissä, jotka elämme Hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. 5 Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset, Hengen mukaan elävillä Hengen mukaiset. 6 Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. 7 Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. 8 Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen.

9 Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa. 10 Jos Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta Henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi. 11 Jos siis teissä asuu Jumalan Henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan Henkensä voimalla. 12 Meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei itsekästä luontoamme kohtaan; ei meidän pidä elää sen mukaan. 13 Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää. 14 Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. 15 Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme: "Abba! Isä!" 16 Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. 17 Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa; jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän.

Johannes 8:31-36

31 Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: "Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. 32 Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita." 33 He vastasivat hänelle: "Me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita?" 34 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. 35 Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. 36 Jos Poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.

Johannes 5:19 Totisesti, 20

"Totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. 20 Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää Pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte.

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

106:6

Kuten kansallamme, myös Kristillisellä Tieteellä on itsenäisyysjulistuksensa. Jumala on suonut ihmiselle luovuttamattomia oikeuksia, joiden joukossa on itsehallinta, järki ja omatunto. Ihminen on oikealla tavalla itsensä hallitseva vain silloin, kun häntä ohjaa oikein ja hallitsee hänen Luojansa, jumalallinen Totuus ja Rakkaus.

vii:14

Ajattelijain aika on tullut. Opinkappaleista ja vakiintuneista järjestelmistä riippumaton Totuus kolkuttaa ihmiskunnan porttia. Tyytyväisyys menneeseen ja aineellisuuden

kylmä kaavamaisuus ovat murenemassa. Jumalan tuntemisen puute ei ole enää astinlauta uskoon. Tottelevaisuuden ainoa tae on ymmärtää oikein Hänet, jonka oikea tunteminen on iankaikkinen Elämä. Vaikka valtakunnat kaatuvat, "Herra on kuningas iankaikkisesti".

162:13-16

Hengen häviämättömät kyvyt ovat olemassa aineen ehdoista riippumatta ja myös riippumatta niin sanotun aineellisen olemassaolon vääristä uskomuksista.

263:1-7

Kuolevaiset ovat itsekeskeisiä. He luulevat voivansa toimia mistään riippumattomina, luoda henkilökohtaisesti jotakin ja vieläpä olla etuoikeutettuja panemaan alulle sellaista, mitä Jumaluus ei haluaisi tai voisi luoda. Kuolevaisen mielen luomukset ovat aineellisia. Vain kuolematon henkinen ihminen edustaa luomisen totuutta.

208:5-17

Raamatussa sanotaan: "Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme." Mikä sitten on tämä näennäinen, Jumalasta riippumaton voima, joka aiheuttaa sairautta ja parantaa sen? Eikö se ole vain erheellinen uskomus, kuolevaisen mielen laki, väärä joka suhteessa, sisältönään synti, sairaus ja kuolema? Se on kuolemattoman Mielen, Totuuden ja henkisen lain jyrkkä vastakohta. Jumalan luonteen hyvyyden mukaista ei ole tehdä ihminen sairaaksi ja jättää sitten ihmisen parantaminen tämän omaan varaan; on mieletöntä olettaa, että aine voi sekä aiheuttaa että parantaa sairauden tai että Henki, Jumala, aiheuttaa sairauden ja jättää parantamisen aineelle.

200:8

Kenenkään, joka ei kykene selittämään Sielua, ei ole viisasta ryhtyä selittämään ruumista. Elämä on, on aina ollut ja on aina oleva aineesta riippumaton, sillä Elämä on Jumala ja ihminen on Jumalan idea, ei aineellisesti vaan henkisesti luotu eikä kuihtumiseen ja maan tomuksi tuomittu. Psalmilaulaja sanoi: "Panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkainsa alle."

218:9

Ruumiin oletetaan sanovan: "Olen sairas." Sanomat sairaudesta voivat tehdä liiton syntiviestien kanssa ja sanoa "Olen ilkeyttä, himoa, haluja, kateutta, vihaa." Sekä synnin että sairauden parantamisen tekee vaikeaksi se, että synnintekijä on inhimillinen mieli, joka on haluton muuttamaan itseään ja uskoo, että ruumis voi olla sairas kuolevaisesta mielestä riippumatta ja että jumalallisella Mielellä ei ole vaikutusvaltaa ruumiiseen.

247:22

Miellyttävyys ja sulous ovat aineesta riippumattomia. Olemisella on ominaisuutensa jo ennen kuin havaitsemme ne inhimillisesti. Kauneus kuuluu elämään, se asuu aina ikuisessa Mielessä ja kuvastaa Hänen hyvyytensä tenhoa ilmauksena, muotona. ääriviivoina ja väreinä. Rakkaus värittää kukan terälehden lukemattomin sävyin, pilkahtaa auringon lämpimässä säteessä, rakentaa pilven ylle kauneuden kaaren, koristaa yön tähtijalokivin ja peittää maan suloudella.

388:7

Apostoli Johannes antoi todisteen Kristillisen Tieteen jumalallisesta perustasta, kun hänelle aiheutetut kauheat kärsimykset eivät voineet tuhota hänen ruumistaan. Useampaan kuin yhteen mieleen uskovilla epäjumalanpalvelijoilla oli "paljon... jumalia", ja he luulivat voivansa tappaa ruumiin aineen avulla mielestä riippumattomasti.

409:9

Tiedoton kuolevainen mieli – myös aineeksi, aivoiksi sanottu – ei voi sanella ehtoja tietoisuudelle tai sanoa: "Olen sairas." Uskomus, että kuolevaisen mielen tiedoton alempi aste, ruumiiksi kutsuttu, tästä niin sanotusta tietoisesta mielestä riippumatta kärsii ja kertoo sairaudesta, on erhe, joka estää kuolevaisia tietämästä kuinka hallita ruumistaan.

368:22-34

Osoitamme Elämän olevan ruumiin tiloista riippumaton oppiessamme ymmärtämään, että elämä ja ihminen jäävät olemaan tämän ruumiin jälkeenkin. Paha, sairaus tai kuolema ei voi olla henkistä ja aineellinen usko niihin katoaa suhteessa ihmisen henkiseen kasvuun. Koska aineella ei ole tietoisuutta eli Egoa, se ei voi toimia; sen tilat ovat harhoja, ja nämä väärät tilat ovat kaiken näennaisen sairauden lähde. Jos myönnät aineen olemassaolon, myönnät myös, että kuolevaisuudella (ja näin ollen sairaudella) on tosiasiallinen perusta. Kun kiellät aineen olemassaolon, voit hävittää uskon aineellisiin tiloihin. Kun pelko katoaa, on sairaus menettänyt perustansa.

213:7-17

Kuolevainen mieli luo kaikesta itselleen kuvan joko nestemäisenä tai kiinteänä ja luokittelee sen sitten aineellisesti.  Kuolemattomat ja henkiset tosiasiat ovat olemassa tästä kuolevaisesta ja aineellisesta käsityksestä riippumattomina. Jumala, hyvä, on itseoleva ja itse itsensä ilmaiseva, vaikkakin kokonaisuutena määrittelemätön. Jokainen askel kohti hyvyyttä loitontaa aineellisuudesta ja vie lähemmäs Jumalaa, Henkeä. Aineelliset teoriat heikentävät osittain tätä vetovoimaa kohti ääretöntä ja ikuista hyvää päinvastaisella vetovoimalla kohti äärellistä, ajallista ja epäsointuista.

84:20

Pääsemme askeleen kohti Mielen-tiedettä ymmärtämällä, että Mieli on ääretön, ei ruumiillisuuden sitoma, ei riippuvainen korvista ja silmistä kuullakseen tai nähdäkseen eikä lihaksista ja luista liikkuakseen; tämän Tieteen avulla tajuamme ihmisen luonnon ja olemassaolon. Tämä todenmukainen käsitys olemisesta hävittää uskon spiritualismiin jo alkuvaiheessa, sillä ellei hengiksi sanottuja aineellisia henkilöitymiä tunnusteta, ei spiritualismilla ole perustaa mille rakentaa.

89:19

Mieli ei ole välttämättä riippuvainen koulutuksesta. Sillä on itsessään kaikki kauneus ja runous ja voima niiden ilmaisemiseen. Henki, Jumala, kuullaan, kun aistit ovat vaiti. Meillä kaikilla on kykyä tehdä enemmän kuin teemme. Sielun vaikutus tai toiminta antaa vapauden, joka selittää improvisointi-ilmiön ja kouluttamattomien huulten palavan innon.

228:21

Jos seuraamme Mestarimme käskyä "Älkää murehtiko hengestänne", emme ole riippuvaisia ruumiin tiloista, rakenteesta tai elimistöstä vaan olemme ruumiin herroja, sanelemme sille ehdot, muovaamme sitä ja hallitsemme sitä Totuudella.

261:32-9

Hyvä vaatii ihmiseltä jokaisen hetken ole misen ongelman ratkaisemiseen. Hyvälle omistautuminen ei vähennä vaan lisää ihmisen riippuvuutta Jumalasta. Tämä omistautuminen ei myöskään vähennä ihmisen velvollisuuksia Jumalaa kohtaan vaan osoittaa niiden täyttämisen äärimmäisen välttämättömäksi. Kristillinen Tiede ei ota Jumalan täydellisyydestä pois mitään vaan tunnustaa Hänelle kaiken kunnian. Riisumalla "pois vanhan ihmisen tekoinensa" kuolevaiset "pukeutuvat kuolemattomuuteen".