Keskiviikko 19.9.2007

Aihe: Ikääntyminen

Raamattu

5.Mooses 33:1, 3

1 Tämä on se siunaus, jonka Mooses, Jumalan mies, ennen kuolemaansa lausui israelilaisille.

3 Herra rakastaa heimojaan, hän varjelee kaikkia omiaan. He laskeutuvat hänen jalkojensa juureen ja ottavat opikseen hänen sanansa.

5.Mooses 34:5,7

5 Mooses, Herran palvelija, kuoli Moabin maassa, kuten Herra oli määrännyt.

7 Mooses oli kuollessaan sadankahdenkymmenen vuoden ikäinen, mutta hänen näkönsä ei ollut hämärtynyt ja hän oli vielä täysissä voimissaan.

2.Kuninkaitten kirja 2:9-12

9 Kun he olivat ylittämässä jokea, Elia sanoi Elisalle: "Mitä haluaisit minun tekevän hyväksesi ennen kuin minut otetaan pois luotasi?" Elisa vastasi: "Kunpa saisin henkesi voimasta esikoisen osuuden!" 10 "Etpä vähää pyydä", sanoi Elia. "Mutta täyttyköön pyyntösi, jos näet, kuinka minut otetaan luotasi. Jollet sitä näe, pyyntösi ei toteudu."

11 Kun he kulkivat ja puhelivat keskenään, siihen ilmestyi yhtäkkiä tuliset vaunut ja tuliset hevoset. Ne erottivat heidät toisistaan, ja Elia nousi tuulenpyörteessä taivaaseen. 12 Kun Elisa näki tämän, hän huusi: "Isäni, isäni! Israelin tuki ja turva!"

Joosuan kirja 14:6,7,10,11

6 Joukko Juudan heimon miehiä tuli Joosuan luo Gilgaliin, ja kenasilainen Kaleb, Jefunnen poika, sanoi hänelle: "Sinähän tiedät, mitä Herra sanoi Moosekselle, Jumalan miehelle, sinusta ja minusta, kun olimme Kades-Barneassa. 7 Minä olin neljänkymmenen vuoden ikäinen, kun Herran palvelija Mooses lähetti minut vakoilemaan tätä maata, ja vilpittömin mielin minä toin hänelle rohkaisevan viestin.

10 Kuten näet, Herra on pitänyt lupauksensa. Hän on antanut minun elää ne neljäkymmentäviisi vuotta, jotka ovat kuluneet siitä, kun hän puhui tästä Moosekselle, koko sen ajan, jonka Israel vaelsi autiomaassa. Minä olen nyt kahdeksankymmenenviiden vuoden ikäinen. 11 Olen vieläkin yhtä vahva kuin silloin, kun Mooses lähetti minut. Voimani ovat yhä tallella, ja jaksan taistella niin kuin ennenkin.

Psalmien kirja 38:5

5 Syntieni kuorma käy yli voimieni, se on raskas taakka, raskaampi kuin jaksan kantaa.

Jobin kirja 6:11

11 Mistä saan voimaa, että vielä kestän? Mistä päämäärän, että vielä jaksan?

Psalmien kirja 119:77

77 Ole minulle laupias, silloin jaksan elää. Sinun lakisi antaa minulle ilon.

Jobin kirja 32 8-10

8 Mutta henki ihmisen tekee viisaaksi, Kaikkivaltiaan henkäys.

9 Ei ikä yksin tuo viisautta, eivät vanhatkaan aina tiedä, mikä on oikein.

10 Niinpä nyt sanon: kuulkaa minua, nyt on minun vuoroni kertoa, mitä minä tiedän.

Sananlaskujen kirja 3: 13,14,16

13 Onnellinen se, joka on löytänyt viisauden, se, joka on tavoittanut tiedon,

14 sillä parempi on viisaus kuin hopea, tuottoisampi on tieto kuin kulta.

16 Sen oikeassa kädessä on pitkä ikä, vasemmassa rikkaus ja kunnia.

17 Sen tiet ovat suloisia teitä, sen polut onnen polkuja.

18 Se on elämän puu niille, jotka siihen tarttuvat - onnellinen, ken pitää siitä kiinni!

1.Kor. 15:50-58

50 Sen sanon, veljet, ettei liha ja veri voi saada omakseen Jumalan valtakuntaa ja ettei katoava voi saada omakseen katoamattomuutta.

51 Nyt ilmoitan teille salaisuuden: Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme,

52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muut muutumme.

53 Tämän katoavan on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen.

54 Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana: - Kuolema on nielty ja voitto saatu.

55 Missä on voittosi, kuolema? Missä on pistimesi, kuolema?

56 Kuoleman pistin on synti, ja synnin voimana on laki.

57 Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!

58 Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan.

2. Kuninkaitten kirja 5

6 Naaman vei Israelin kuninkaalle kirjeen, jossa sanottiin: "Tämän kirjeen tuo sinulle palvelijani Naaman. Olen lähettänyt hänet luoksesi, jotta parantaisit hänet spitaalista."

9 Naaman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyi Elisan talon oven eteen. 10 Elisa lähetti hänen luokseen sananviejän ja käski sanoa: "Mene Jordanille ja peseydy siellä seitsemästi. Silloin ihosi palaa entiselleen, ja olet taas puhdas ja terve."

14 Niin hän meni Jordanille ja kastautui joessa seitsemän kertaa, niin kuin Jumalan mies oli määrännyt. Silloin hänen ihonsa tuli lapsen ihon kaltaiseksi, ja hän oli taas puhdas.

1. Aikakirja 22: 13

13 Sinä menestyt, jos tottelet ja noudatat niitä käskyjä ja säädöksiä, jotka Herra on antanut Moosekselle Israelia varten. Ole vahva ja rohkea, älä pelkää äläkä lannistu!

Psalmi 112:8,9

4 Pimeydessäkin koittaa oikeamieliselle valo. Vanhurskas on anteeksiantava ja laupias.

5 Hyvin käy sen, joka on armelias ja lainaa omastaan muille, sen, joka aina toimii oikeuden mukaan.

6 Oikeamielinen ei koskaan horju, hänet muistetaan ikuisesti.

7 Ei hän pelkää pahoja viestejä vaan luottaa vakain mielin Herraan.

8 Hän on vahva ja rohkea, ei hän pelkää, ja pian hän katsoo voittajana ahdistajiinsa.

9 Hän antaa avokätisesti köyhille, hän toimii aina vanhurskaasti ja kulkee pystyssä päin.

Psalmi 51:12

12 Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki.

Psalmi 91:14-16

14 Herra sanoo: "Minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun. Hän tunnustaa minun nimeäni, siksi suojelen häntä.

15 Kun hän huutaa minua, minä vastaan. Minä olen hänen tukenaan ahdingossa, pelastan hänet ja nostan taas kunniaan.

16 Minä annan hänelle kyllälti elinpäiviä, hän saa nähdä, että minä autan häntä."

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

139:4-7

Raamattu on alusta loppuun täynnä kertomuksia siitä kuinka Henki, Mieli, voittaa aineen. Mooses osoitti Mielen voiman teoilla, joita ihmiset sanoivat ihmeiksi; niin tekivät myös Joosua, Elia ja Elisa. Merkit ja ihmeet avasivat oven kristilliselle aikakaudelle.

214:31-34

Ikä tai onnettomuus ei voi vahingoittaa Sielun aisteja, ja muita todellisia aisteja ei ole. On ilmeistä, ettei ruumiilla aineena ole omaa aistimiskykyä, eivätkä Sielu ja sen kyvyt voi unohtaa mitään.

14:13

Ole yksikin hetki tietoinen, että Elämä ja äly ovat puhtaasti henkisiä - eivät aineessa eivätkä peräisin aineesta - niin ruumiissa ei enää ilmene vaivoja. Jos kärsit sairaususkomuksesta, huomaat äkkiä olevasi terve. Suru muuttuu iloksi, kun ruumista hallitsee henkinen Elämä, Totuus ja Rakkaus. Tästä johtuu Jeesuksen lupauksen tuoma toivo: "Joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen... sillä minä menen Isän tykö" - [sillä Ego, Minuus, on poissa ruumiista ja kotona Totuuden ja Rakkauden tykönä]. Herran rukous on Sielun, ei aineellisen tajunnan rukous.

468:27

Kysymys. - Mitä on Elämä?

Vastaus. - Elämä on jumalallinen Periaate, Mieli, Sielu, Henki. Elämä on vailla alkua ja loppua. Ei aika vaan ikuisuus ilmaisee Elämä-ajatusta, eikä aika ole ikuisuuden osa. Toinen lakkaa siinä suhteessa kuin toinen tiedostetaan. Aika on rajallista; ikuisuus on aina ääretön. Elämä ei ole aineessa eikä peräisin aineesta. Aineeksi sanottu on tuntematonta Hengelle, joka sisältää itsessään kaiken substanssin ja on ikuinen Elämä. Aine on inhimillinen käsite. Elämä on jumalallinen Mieli. Elämä ei ole rajallinen. Kuolema ja rajallisuus ovat tuntemattomia Elämälle. Jos Elämällä olisi ollut alku, sillä olisi myös loppu.

273:29-1

Tiede osoittaa, että aineelliset, ristiriitaiset, kuolevaiset mielipiteet ja uskomukset lähettävät kaiken aikaa erheen vaikutuksia, mutta tämä kuolevaisen mielen ilmapiiri ei voi olla vahingollinen moraalille ja terveydelle, jos sitä vastaan käydään viipymättä ja sinnikkäästi Kristillisen Tieteen avulla.

246:10-33

Elämän mittaaminen aurinkovuosina riistää nuoruutta ja tuo vanhuuteen rumuutta. Hyveen ja totuuden säteilevä aurinko esiintyy rinnakkain olemassaolon kanssa. Todellinen ihminen on sen ikuinen keskipäivä, jota ei himmennä laskeva aurinko. Kun fyysinen ja aineellinen -kauneuden katoava käsite - kuihtuu, tulisi Hengen säteilyn sarastaa tenhoutuneelle mielelle kirkkaana ja katoamattoman ihanana.  

Älä laske vuosia. Ajanlaskun päivät eivät ole osa mittaamatonta ikuisuutta. Syntymää ja kuolemaa koskevat aikataulut ovat pelkkiä salaliittoja miehisyyttä

ja naisellisuutta vastaan. Ellei erehdyttäisi mittaamaan ja rajoittamaan kaikkea hyvää ja kaunista, ihminen saisi elää enemmän kuin seitsemänkymmentä vuotta ja silti säilyttää voimansa, nuorekkuutensa ja toiveikkuutensa. Kuolemattoman Mielen hallitsema ihminen on aina kaunis ja ylevä. Jokainen vuosi tuo ilmi lisää viisautta, kauneutta ja pyhyyttä.

   Elämä on ikuinen. Meidän tulisi tajuta tämä ja ryhtyä osoittamaan se käytännössä. Elämä ja hyvyys ovat kuolemattomia.  Muovatkaamme siis näkemyksemme olemassaolosta mieluummin miellyttävyydeksi, nuorekkuudeksi ja jatkuvuudeksi kuin vanhuudeksi ja kuihtumiseksi.

264:14

Kun kuolevaiset saavuttavat oikeamman näkemyksen Jumalasta ja ihmisestä, tulevat näkyviin moninaiset luomisen kohteet, jotka aikaisemmin olivat näkymättömiä. Kun oivallamme, että Elämä on Henki, ei koskaan aineessa tai peräisin aineesta, tämä ymmärrys laajenee itsetäydellisyydeksi ja havaitsemme, että meillä on kaikki Jumalassa, hyvässä, emmekä tarvitse muuta tietoisuutta.