Aihe: Hyvän puolesta

Keskiviikkoilta 6.9.2017

 


Raamattu

 

Efesolaiskirje

4: 23,24,31,32

23 Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne

24 ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää.

31 Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus.

32 Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden.

 

5: 10,11,15,16,17,20 (Jumalaa)

10 Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista.

11 Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivänvaloon.

15 Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat.

16 Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha.

17 Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto.

20 ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

 

6: 10,11 (taisteluvarustus), 14,15,18,23

14 Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan

15 ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia.

18 Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta.

23 Jumala, meidän Isämme, ja Herra Jeesus Kristus antakoot teille, veljet, rauhan, rakkauden ja uskon.


Tiede ja Terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)

 

452: 6-13, 14-19, 21- jatkuu sivulle 453:2

   Kun vaellamme valkeudessa, olemme tottuneet valoon

ja tarvitsemme sitä; emme voi nähdä pimeässä. Mutta pimeään

tottuneille silmille valo aiheuttaa kipua.

Kasvaessasi pois vanhasta sinun ei pidä pelätä

pukeutua uuteen. Edistyksesi saattaa herättää kateutta,

mutta se herättää myös kunnioitusta. Kun erhe astuu tiellesi,

älä laiminlyö nuhtelua tai selitystä, joka hävittää erheen.

   Parempi on älyllisesti niukka ateria tyytyväisyyden ja hyveen seurassa kuin opillinen ylellisyys itsekkyyden ja paheen parissa.

   Oikea on radikaalia. Opettajan täytyy itse tuntea totuus.

Hänen täytyy elää sitä ja rakastaa sitä, muutoin

hän ei voi jakaa sitä muille.

   Kun henkinen käsitys Totuudesta tuo ilmi sopusointunsa, et enää jättäydy erheen

viisauden varaan. Jos odotat voivasi parantaa pelkästään

toistamalla tämän kirjoittajan sanoja, puhumalla

oikein ja tekemällä väärin, olet pettyvä. Tällainen käytäntö

ei ilmennä sitä Tiedettä, jolla jumalallinen Mieli parantaa

sairaat.

   Jos toimit synnillisin vaikuttimin, tuhoutuu kykysi parantaa

oikein vaikuttimin. Jos toisaalta sinulla olisi taipumus

tai kykyä toimia väärin ja sitten omaksuisit

Kristillisen Tieteen, tuo väärä kyky tuhoutuisi.

Et kiellä matemaatikon pätevyyttä erottaa oikea esi-

merkki virheellisestä taululla ja uskot myös muusikkoa

tämän erottaessa soinnun epäsoinnusta.

 

453: 5-9, 16-19, 22-24

   Oikea ja väärä, totuus ja erhe, tulevat taistelemaan oppilaitten

mielessä, kunnes voitto jää voittamattoman totuuden

puolelle. Totuuden selittämisestä seuraa mentaalinen kemikalisoituminen, ja siten

päästään korkeammalle perustalle; …

   Rehellisyys on henkistä voimaa. Epärehellisyys on inhimillistä heikkoutta, johon

myöntymällä menetämme oikeutemme jumalalliseen

apuun.

   Tämän Tieteen pukuun naamioitunut kiittää Jumalaa siitä, ettei pahaa ole, mutta palvelee samalla pahaa hyvän nimissä.

 

454: 6-11

   Kaikkivoiman ymmärtäminen, vaikka vähäinenkin,

hävittää pelon ja ohjaa askeleemme oikealle

tielle — siihen majaan johtavalle tielle, ”joka ei ole käsin

tehty”, iankaikkiseen majaan taivaissa. Inhimillisellä vihalla

ei ole laillista valtuutta eikä valtakuntaa. Rakkaus

on hallitsija.