Reading for Wednesday Testimony Meeting, 3.2.2016 (Finnish)

 

Innoituksen antaja: Herran rukous, sekä sen henkinen tulkinta Kristillisen Tieteen oppikirjasta:

Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta;

Eikä Jumala saata meitä kiusaukseen, vaan päästää meidät synnistä, sairaudesta ja kuolemasta.

 

Raamattu

 

5.Moos. 6:4, 5, 16-18* (isillesi,)

4 "Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin.

5 Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi.

16 Älkää kiusatko Herraa, teidän Jumalaanne, niinkuin kiusasitte häntä Massassa,

17 vaan noudattakaa Herran, teidän Jumalanne, käskyjä ja niitä todistuksia ja säädöksiä, jotka hän on sinulle antanut.

18 Ja tee, mikä on oikeata ja hyvää Herran silmissä, että menestyisit ja pääsisit siihen hyvään maahan, jonka Herra valalla vannoen on luvannut sinun isillesi,

 

Jaak. 1:2-6* (epäilemättä;), 13*, 14*, 16*, 17*

2 Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin,

3 tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä.

4 Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset.

5 Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.

6 Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä;

13 Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: "Jumala minua kiusaa"; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa.

14 Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee;

16 Älkää eksykö, rakkaat veljeni.

17 Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa.

 

Jaak. 5:13* (rukoilkoon;)

13 Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon;

 

Jaak. 4:3*, 7*, 8* (teitä.), 10*

3 Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne.

7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

8 Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä.

10 Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa.

 

Matt. 4:1-11

1 Sitten Henki vei Jeesuksen autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi..

2 Kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, hänen vihdoin tuli nälkä.

3 Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle: "Jos kerran olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi."

4 Mutta Jeesus vastasi: "On kirjoitettu: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.'"

5 Sitten Paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle.

6 Hän sanoi Jeesukselle: "Jos kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.'"

7 Jeesus vastasi hänelle: "On myös kirjoitettu: 'Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.'"

8 Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston

9 ja sanoi: "Kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua."

10 Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, Saatana! On kirjoitettu: 'Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.'"

11 Silloin Paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä.

 

 

Tiede ja terveys, sekä avain Raamattuun, jonka on kirjoittanut Mary Baker Eddy

 

564:15-17

Koska Jeesuksen on täytynyt olla kiusattu kaikessa, hän, tahraton, kohtasi synnin jokaisen muodon ja peri voiton.

 

6:26-27

Jeesus paljasti ja nuhteli syntiä ennen kuin ajoi sen ulos.

 

234:25-26, 32-3

    Syntiä ja sairautta täytyy ajatella, ennen kuin ne voivat tulla ilmi.

 

    Pahat ajatukset ja aikomukset eivät yllä pitemmälle eivätkä aiheuta enempää vahinkoa kuin uskomuksemme sallii. Pahat ajatukset, halut ja pahansuovat tarkoitusperät eivät voi kulkeutua vaeltavan siitepölyn tavoin inhimillisestä mielestä toiseen ja saada yllättäen jalansijaa, jos hyveet ja totuus rakentavat vahvan varustuksen.

 

205:15

    Erheen sumussa (sen erheen, että uskomme aineella voivan olla älyä hyvään tai pahaan) voimme erottaa selviä pilkahduksia Jumalasta vain usvien hälvetessä tai ohentuessa niin, että tajuamme jumalallisen kuvan jossakin sanassa tai teossa, joka ilmaisee todellisen perikuvan — hyvän kaikkivallan ja todellisuuden, pahan olemattomuuden ja epätodellisuuden.

 

9:18

    Rakastatko ”Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi”? Tämä käsky sisältää paljon, myös luopumisen kaikista pelkästään aineellisista aistimuksista, kiintymyksistä ja palvonnasta. Tämä on kristinuskon eldorado. Se sulkee piiriinsä Elämän Tieteen ja tunnustaa ainoastaan Hengen jumalallisen herruuden, missä Sielu on meidän valtiaamme ja missä aineellisella tietoisuudella tai ihmistahdolla ei ole sijaa.

 

206:11

    Tahdonvoima kykenee kaikkeen pahaan. Se ei voi parantaa sairaita, sillä se on epävanhurskaiden rukousta, kun taas ylevämpien mielentilojen — toivon, uskon ja rakkauden — harjoittaminen on vanhurskaiden rukousta. Tämä rukous, jota hallitsee Tiede eikä aistit, parantaa sairaat.

 

10:24-1

    Kokemus osoittaa, ettemme aina saa rukouksessa pyytämiämme siunauksia. Olemme jollakin tavoin käsittäneet väärin kaiken hyvyyden ja siunauksen alkuperän ja välikappaleet, muuten varmasti saisimme sen mitä pyydämme. Raamattu sanoo: ”Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne.” Ei ole aina meidän parhaaksemme saada mitä toivomme ja pyydämme. Tällaisessa tapauksessa ääretön Rakkaus ei täytä pyyntöämme. Pyydätkö viisautta olemaan armollinen ja jättämään synnin rankaisematta? Silloin anot ”kelvottomasti”. Rankaisematta jätettynä synti moninkertaistuisi.

 

450:21

Kristillinen Tieteilijä on liittynyt niihin, jotka vähentävät pahaa, sairautta ja kuolemaa; ja hän voittaa ne ymmärtämällä niiden olemattomuuden ja Jumalan eli hyvän kaikkeuden. Sairaus on hänelle yhtä hyvin kiusaus kuin on syntikin, ja hän parantaa ne molemmat ymmärtämällä Jumalan voiman niihin. Kristillinen Tieteilijä tietää niiden olevan uskomuksen erheitä, jotka Totuus voi hävittää ja jotka se myös hävittää.

 

412:12

Kristillisen Tieteen ja jumalallisen Rakkauden voima on kaikkivoipa. Se todella riittää irrottamaan otteen ja hävittämään sairauden, synnin ja kuoleman.

 

495:16

    Kun sairauden tai synnin harha kiusaa sinua, pitäydy lujasti Jumalaan ja Hänen ideaansa. Älä salli minkään muun kuin Hänen kaltaisuutensa asua ajatuksissasi. Älä anna pelon tai epäilyksen himmentää selvää näkemystäsi ja vakaata luottamustasi siihen, että elämän sopusointuiseksi tunnustaminen — jollainen Elämä ikuisesti on — voi hävittää jokaisen tuskallisen käsityksen siitä tai uskon siihen, mitä Elämä ei ole. Anna Kristillisen Tieteen ruumiillisen aistinnan sijasta tukea ymmärrystäsi olemisesta, niin tämä ymmärrys ajaa erheen ulos Totuudella, korvaa kuolevaisuuden kuolemattomuudella ja vaientaa epäsoinnun sopusoinnulla.