Reading for Wednesday Testimony Meeting, 17.2.2016 (Finnish)

 

Innoituksen antaja: Herran rukous, sekä sen henkinen tulkinta Kristillisen Tieteen oppikirjasta:

Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;

Ja Rakkaus kuvastuu rakkautena;

 

Raamattu

 

Matt. 18:21-35

21 Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi: "Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaako?"

22 "Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa", vastasi Jeesus.

23 "Taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset.

24 Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta talenttia.

25 Miehellä ei ollut, millä maksaa, ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava.

26 Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi: 'Ole kärsivällinen! Minä maksan sinulle kyllä kaiken.'

27 Kuninkaan tuli sääli palvelijaansa, ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi.

28 "Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa sata denaaria*. Hän kävi mieheen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: 'Maksa, mitä olet velkaa!'

29 Mies heittäytyi maahan ja pyysi: 'Ole kärsivällinen! Kyllä minä maksan sinulle.'

30 Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa.

31 "Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken.

32 Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi: 'Sinä kelvoton! Minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit.

33 Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua?'

34 Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan.

35 "Näin tekee minun taivaallinen Isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi."

 

Room. 12:14, 16, 17* (kostako.),  21

14 Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko.

16 Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita.

17 Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako.

21 Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.


 

Tiede ja terveys, sekä avain Raamattuun, jonka on kirjoittanut Mary Baker Eddy

 

17:9-11

Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;

    Ja Rakkaus kuvastuu rakkautena.

 

23:1-3

Viisaus ja Rakkaus saattavat vaatia itsemme uhraamista moneenkin kertaan pelastaakseen meidät synnistä.

 

10:33

Pyydätkö viisautta olemaan armollinen ja jättämään synnin rankaisematta? Silloin anot ”kelvottomasti”. Rankaisematta jätettynä synti moninkertaistuisi. Jeesuksen rukous ”Anna meille meidän velkamme anteeksi” määritteli myös anteeksiannon ehdot. Antaessaan anteeksi langenneelle naiselle hän sanoi: ”Mene, äläkä tästedes enää syntiä tee.”

 

22:3, 20

    Jos häilymme heilurin tavoin synnin ja anteeksisaannin toivon välillä, itsekkyyden ja aistillisuuden aiheuttaessa jatkuvaa taantumista, moraalinen edistyksemme on oleva hidasta. Herätessään tajuamaan Kristuksen vaatimukset kuolevaiset kokevat kärsimystä. Tämä saa heidät hukkuvien tavoin ponnistelemaan ankarasti pelastuakseen; ja Kristuksen kalliin rakkauden ansiosta onnistuminen kruunaa nämä ponnistukset.

 

Rakkaus ei kiirehdi vapauttamaan meitä kiusauksesta, sillä Rakkauden tahto on, että meidät koetellaan ja puhdistetaan.

 

201:16-2

    Erheen poistamme kuolevaisesta mielestä päästämällä totuuden virtaamaan siihen Rakkauden nousuveden mukana. Kristillistä täydellisyyttä ei saavuteta millään muulla perustalla.

    Pyhyyden liittäminen epäpyhään, oletus, että synti voidaan saada anteeksi, kun sitä ei ole hylätty, on yhtä mieletöntä kuin siivilöidä hyttynen ja niellä kameli.

 

202:3

    Jumalan ja ihmisen välinen tieteellinen ykseys täytyy tuoda ilmi käytännön elämässä, ja Jumalan tahdon täytyy tapahtua kautta maailman.

 

467:7

Meidän pitäisi ymmärtää perusteellisesti, että kaikilla ihmisillä on yksi Mieli, yksi Jumala ja Isä, yksi Elämä, Totuus ja Rakkaus. Ihmiskunta tulee täydelliseksi samassa suhteessa kuin tämä tosiasia tulee ilmi, sota lakkaa ja ihmisen todellinen veljeys saatetaan voimaan. Kun ihmisellä ei ole muita jumalia, kun hän ei käänny muiden kuin ainoan täydellisen Mielen puoleen saadakseen opastusta, silloin hän on Jumalan kaltainen, puhdas ja ikuinen, ja hänellä on se Mieli, joka oli myös Kristuksella.

 

21:1-6

    Jos Totuus voittaa erheen päivittäisessä vaelluksessasi ja ihmissuhteissasi, voit lopulta sanoa: ”Olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut . . . uskon säilyttänyt”, koska sinusta on tullut parempi ihminen. Tämä merkitsee osallisuutta ykseyteen Totuuden ja Rakkauden kanssa.