Keskiviikkoilta 3.10.2007 4(4)

Aihe: Herran huolenpito

Raamattu

Hepr. 10:35, 36

35 Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti. 36 Kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon ja siten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut.

4.Moos. 24:5-7

5 Kuinka ihanat ovatkaan sinun telttasi, Jaakob, sinun asumuksesi, Israel!

6 Ne levittäytyvät kuin joenuomat, ne ovat kuin puutarhat virran varrella, kuin aaloepuut, Herran istuttamat, kuin setrit veden partaalla!

7 Vesi läikkyy heidän sangoistaan, ja heidän kylvönsä on runsaasti kasteltu.

Saarn. 9:8

8 Olkoot vaatteesi aina valkeat ja olkoon pääsi runsaasti voideltu.

Jer. 31:31-37

31 "Tulee aika", sanoo Herra, "jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. 32 Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra.

33 "Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. 34 Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: 'Oppikaa tuntemaan Herra!' Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään."

35 - Herra on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet radoilleen valaisemaan yötä.

Hän panee meren kuohumaan, aallot pauhaamaan - Herra Sebaot on hänen nimensä,

36 ja hän sanoo näin: - Yhtä varmasti kuin minä pidän voimassa tämän järjestyksen, yhtä varmasti pidän huolen siitä, että Israelin jälkeläiset ovat aina minun kansani.

37 Näin sanoo Herra: - Yhtä vähän kuin voidaan mitata taivaan avaruus tai tutkia maan perustukset, yhtä mahdoton minun on hylätä Israelin jälkeläisiä edes kaiken sen jälkeen, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra.

Hes. 34:11-16

11 "Näin sanoo Herra Jumala: Minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen. 12 Niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajaantuneet hänen ympäriltään, niin minä huolehdin lampaistani ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kaikonneet. 13 Minä tuon lampaani vieraasta maasta, minä kokoan ne kansojen keskuudesta, tuon ne omaan maahansa ja kaitsen niitä Israelin vuorilla, purolaaksoissa ja kaikilla ruohoisilla mailla. 14 Vehmailla niityillä minä niitä kaitsen, niiden laidun on Israelin korkeilla vuorilla. Siellä, vehreillä kedoilla, ne saavat levätä, ne saavat käyskennellä Israelin vuorten rehevillä laidunmailla. 15 Minä kaitsen itse lampaitani ja vien itse ne lepäämään -- näin sanoo Herra Jumala. 16 Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen, minä sidon murtuneen jalan, minä hoivaan uupunutta, ja vahvat ja lihavat minä pidän kurissa. Minä kaitsen laumaani niin kuin sitä tulee kaita.

2. Piet. 1:2-11

2 Yhä runsaampana tulkoon osaksenne armo ja rauha, jonka Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen antaa. 3 Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja jumalanpelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. 4 Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta. 5 Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta, lujuudessa oikeaa tietoa, 6 tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kestävyyttä, kestävyydessä jumalanpelkoa, 7 jumalanpelossa keskinäistä kiintymystä, kiintymyksessä rakkautta. 8 Kun näet teillä on kaikki nämä avut ja ne vielä enenevät, te ette jää toimettomiksi eikä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen jää teissä vaille hedelmää. 9 Se taas, jolta kaikki tämä puuttuu, on likinäköinen, suorastaan sokea. Hän on unohtanut, että hänet on kerran puhdistettu aikaisemmista synneistään. 10 Pyrkikää siis, veljet, yhä innokkaammin tekemään lujaksi kutsumuksenne ja valintanne. Kun näin teette, te ette koskaan lankea, 11 ja niin te saatte avatuista ovista vapaasti astua meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan.

2. Kor. 1:3-7

3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala! 4 Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. 5 Niin kuin Kristuksen kärsimykset ovat tulleet runsaina meidän osaksemme, samoin on Kristus tuonut meille runsaasti lohdutusta. 6 Jos me olemme ahdingossa, se koituu teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos saamme lohdutusta, myös te rohkaistutte kestämään samoja kärsimyksiä, joita me saamme kokea. 7 Me luotamme lujasti siihen, että te kestätte. Tiedämmehän, että niin kuin te saatte osanne kärsimyksistä, saatte myös lohdutuksesta osanne.

2. Kor.9:6-9

6 Muistakaa tämä: joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. 7 Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. 8 Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki mitä tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää. 9 Onhan kirjoitettu: - Hän jakelee, hän antaa köyhille, hänen hyvyytensä kestää ikuisesti.

Jaakob 1:12-18

12 Autuas se, joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on saava voitonseppeleeksi elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat.

13 Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään.

14 Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää ja houkuttelee.

15 Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman.

16 Älkää eksykö, rakkaat veljet!

17 Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien Isältä, jonka luona ei mikään muutu, ei valo vaihdu varjoksi.

18 Päätöksensä mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, että olisimme hänen luomistekojensa ensi hedelmä.

4. Moos. 6:24-26

24 Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua,

25 Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen.

26 Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.


Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

66:6

Koettelemukset opettavat kuolevaisia olemaan nojaamatta aineelliseen tukeen — särkyneeseen ruokosauvaan, joka lävistää sydämen. Tätä me tuskin muistammekaan ilon ja myötäkäymisten auringonpaisteessa. Suru on hyödyllistä. Suurten ahdistusten kautta pääsemme Jumalan valtakuntaan. Koettelemukset ovat osoituksena Jumalan huolenpidosta. Henkinen kehitys ei verso aineellisten toivojen maahan kylvetystä siemenestä, mutta kun nämä lakastuvat, Rakkaus kasvattaa uudelleen Hengen korkeampia iloja, jotka eivät ole maan tahraamia. Jokainen toistaan seuraava kokemusvaihe tuo ilmi uusia jumalallisen hyvyyden ja rakkauden näköaloja.

174:10

Aineellisten näkökantojen yläpuolelle kohoavat ajatuksen askeleet ovat hitaita ja tietävät vaeltajalle pitkää yötä, mutta Hänen läsnäolonsa enkelit henkiset oivallukset, jotka kertovat meille, milloin "yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä" - ovat suojelijoitamme synkeydessä. Jokainen, joka raivaa tietä Kristillisessä Tieteessä, on pyhiinvaeltaja ja muukalainen, joka viitoittaa polkua vielä syntymättömille sukupolville.

Siinain jylinä ja Vuorisaarna seuraavat aikakausien jälkiä, tavoittavat ne ja nuhtelevat matkallaan kaikkea erhettä ja julistavat taivasten valtakuntaa maan päällä. Totuus on tuotu ilmi. Tarvitaan vain sen soveltamista käytäntöön.

78:24-32

Jumala ei ole siinä sekasorrossa, missä aine huolehtii aineesta, missä spiritismi luo monia jumalia ja missä hypnotismin ja sähkön väitetään olevan vaikuttavana voimana Jumalan hallinnossa.

Henki siunaa ihmistä, mutta ihminen ”ei tiedä, mistä se tulee”. Se parantaa sairaat, tuo lohdutuksen murheellisille ja saa syntiset parannukseen. Näin vaikuttaa maailmankaikkeuden ainoa Jumala, näkymätön hyvä, joka asuu ikuisessa Tieteessä.

231:23

On todellisia viisautta, jos katsot olevasi synnin valtias, koska Jumala on luonut sinut olemaan sen yläpuolella ja koska Hän hallitsee ihmistä. Synnin pelkääminen merkitsee, että ymmärrämme väärin Rakkauden voiman ja olemisen jumalallisen Tieteen ihmisen suhteessa Jumalaan - epäilemme Hänen hallintoaan emmekä luota kylliksi Hänen kaikkivaltiaaseen huolenpitoonsa. Yhtä viisasta ja jumalallisen Tieteen mukaista on nähdä olevasi sairauden ja kuoleman valtias. Niiden pelkääminen on mahdotonta, kun käsität täysin Jumalan ja tiedät, että ne eivät kuulu Hänen luomakuntaansa.

387:28

Kristinuskon historia tarjoaa verrattomia todisteita siitä ylläpitävästä vaikutuksesta ja suojaavasta voimasta, jonka on ihmiselle suonut hänen taivaallinen Isänsä, kaikkivaltias Mieli, joka antaa ihmiselle uskoa ja ymmärrystä, joilla hän voi suojella itseään ei vain kiusauksilta vaan myös ruumiillisilta kärsimyksiltä.

304:16

Sopusoinnun saa aikaan sen Periaate, joka myös hallitsee sitä ja jonka luona se pysyy. Jumalallinen Periaate on ihmisen Elämä. Siksi ihmisen onni ei ole fyysisen aistinnan armoilla. Erhe ei voi saastuttaa Totuutta. Sopusointu ihmisessä on yhtä kaunista kuin musiikissa ja epäsointu on luonnotonta, epätodellista.

516:4-24

Substanssi, Elämä, äly, Totuus ja Rakkaus, joista Jumaluus muodostuu, kuvastuvat Hänen luomuksissaan; ja alistaessamme ruumiillisten aistien väärän todistelun Tieteen tosiasioiden valtaan näemme tämän aidon kaltaisuuden ja kuvastuman kaikkialla.

Jumala antaa kaikelle muodon oman kaltaisuutensa mukaan. Elämä kuvastuu olemassaolona, Totuus totuudellisuutena, Jumala hyvyytenä, ja nämä antavat omaa rauhaansa ja pysyvyyttänsä. Epäitsekkyyttä säteilevä Rakkaus saa kaiken kylpemään kauneudessa ja valossa. Ruoho jalkojemme alla huudahtaa hiljaa: "Hiljaiset saavat periä maan." Kaino mansikankukka lähettää suloista tuoksuaan ilmoille. Mahtava kallio suo varjoa ja suojaa. Auringon valo heijastuu kirkon kupolista, pilkahtaa vankilan selliin, pujahtaa sairashuoneeseen, antaa heleyttä kukalle, kauneutta maisemalle, siunaa maata. Ihminen, Jumalan kaltaiseksi luotu, on saanut Hänen herruutensa kaikkeen maahan ja kuvastaa sitä. Mies ja nainen, Jumalan kanssa rinnakkain olemassaolevina ja ikuisina, kuvastavat kirkastettuine olemuksineen ääretöntä Isä-Äiti Jumalaa ikuisesti.


C:\Users\timo\Documents\MyDocuments\Yhdistys\FullTexts\HerranHuolenpito.doc