Aihe: Herran armo on suuri

Todistuskokous ke 6.11.2019

Raamattu

1)               Ps. 103:1-12, 17-18

1 Daavidin psalmi. Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään.

2 Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.

3 Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni.

4 Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella.

5 Hän ravitsee minut aina hyvyydellään, ja minä elvyn nuoreksi, niin kuin kotka.

6 Vanhurskaat ovat Herran teot, hän tuo oikeuden sorretuille.

7 Hän osoitti tiensä Moosekselle ja näytti Israelille suuret tekonsa.

8 Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri.

9 Ei hän iäti meitä syytä, ei hän ikuisesti pidä vihaa.

10 Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan, ei rangaissut niin kuin olisimme ansainneet.

11 Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.

12 Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme.

17 Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan, se on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa

18 kaikkiin, jotka pysyvät hänen liitossaan, muistavat hänen käskynsä ja elävät niiden mukaan.

2)               Kol 3:12-17

12 Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen.

13 Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin.

14 Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi.

15 Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia.

16 Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.

17 Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.

3)              Kol 4:1

1 Isännät, kohdelkaa orjianne* oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Muistakaa, että teilläkin on taivaassa herranne.

* Colossians 4:1 King James Version (KJV)

Masters, give unto your servants (suom. ”palvelijoillenne”) that which is just and equal; knowing that ye also have a Master in heaven.

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)

1)               4:4-6

   Kaikkein eniten tarvitsemme hartaan kaipuun rukousta saada kasvaa armossa, mikä ilmenee kärsivällisyytenä, sävyisyytenä, rakkautena ja hyvinä tekoina.

2)               67: 22 - 24; 27-30

Armo ja Totuus ovat voimakkaampia kuin mikään muu keino tai menetelmä. Tarvitsemme henkistä emmekä ruumiillista tietoisuutta. Synnistä, sairaudesta ja kuolemasta vapautettu ihminen ilmentää todellista kaltaisuutta eli henkistä perikuvaa.

3)               333: 19 (21 Kristus) - 24

Kautta kaikkien sukupolvien, sekä ennen kristillisen ajanjakson alkua että sen jälkeen, on Kristus tullut henkisenä ideana — Jumalan kuvastumana — tuoden jossain määrin voimaa ja armoa kaikille, jotka ovat olleet valmiit vastaanottamaan Kristuksen, Totuuden.

4)               494: 18 - 22

   Armon ihme ei ole ihme Rakkaudelle. Jeesus todisti ruumiillisuuden kykenemättömyyden kuten myös Hengen äärettömät kyvyt auttaen siten erehtyvää ihmiskäsitystä pakenemaan omista vakaumuksistaan ja etsimään turvan jumalallisesta Tieteestä.

5)               14: 9 - 12

Herran tykönä” oleminen on kuuliaisuutta Jumalan laille, täydellisesti jumalallisen Rakkauden — Hengen, ei aineen — hallitsemana olemista.

6)               495:17 - 27

Älä salli minkään muun kuin Hänen kaltaisuutensa asua ajatuksissasi. Älä anna pelon tai epäilyksen himmentää selvää näkemystäsi ja vakaata luottamustasi siihen, että elämän sopusointuiseksi tunnustaminen — jollainen Elämä ikuisesti on — voi hävittää jokaisen tuskallisen käsityksen siitä tai uskon siihen, mitä Elämä ei ole. Anna Kristillisen Tieteen ruumiillisen aistinnan sijasta tukea ymmärrystäsi olemisesta, niin tämä ymmärrys ajaa erheen ulos Totuudella, korvaa kuolevaisuuden kuolemattomuudella ja vaientaa epäsoinnun sopusoinnulla.

7)               15:26 - 29

   Kristityt iloitsevat salatusta kauneudesta ja yltäkylläisyydestä, jotka on kätketty maailmalta mutta jotka Jumala tuntee. Itsensä unohtaminen, puhtaus ja lähimmäisenrakkaus ovat jatkuvaa rukousta.

8)               8: 30 - 33

Meidän tulisi tutkia itseämme ja oppia tietämään, mihin sydämemme on kiintynyt ja mihin se pyrkii, sillä vain tällä tavoin opimme tietämään, millaisia me pohjimmaltamme olemme.