Raamattu

Joh. 6:63

63 Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä.

1.Kor. 15:50-58

50 Sen sanon, veljet, ettei liha ja veri voi saada omakseen Jumalan valtakuntaa ja ettei katoava voi saada omakseen katoamattomuutta.

51 Nyt ilmoitan teille salaisuuden: Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme,

52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muut muutumme.

53 Tämän katoavan on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen. 54 Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana: - Kuolema on nielty ja voitto saatu.

55 Missä on voittosi, kuolema? Missä on pistimesi, kuolema?

56 Kuoleman pistin on synti, ja synnin voimana on laki.

57 Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!

58 Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan.

Joh. 3:1-8

1 Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen.

2 Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: "Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan."

3 Jeesus vastasi hänelle: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa."

4 Nikodemos kysyi: "Miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran?"

5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.

6 Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt Hengestä, on henkeä.

7 Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle: 'Teidän täytyy syntyä uudesti.'

8 Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita."

Ef. 4:17-24

17 Minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen: älkää enää eläkö niin kuin pakanat! Heidän ajatuksensa ovat turhanpäiväisiä,

18 heidän ymmärryksensä on hämärtynyt, ja se elämä, jonka Jumala antaa, on heille vieras, sillä he ovat tietämättömiä ja sydämeltään paatuneita.

19 Heidän tuntonsa on turtunut, ja he ovat heittäytyneet irstailuihin sekä kaikenlaiseen saastaisuuteen ja ahneuteen.

20 Mutta ei teille ole Kristuksesta tällaista opetettu,

21 jos todella olette hänestä kuulleet, jos teille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on.

22 Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma.

23 Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne

24 ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää.

Markus 11:22-25

22 Jeesus sanoi heille: "Uskokaa Jumalaan.

23 Totisesti: jos joku sanoo tälle vuorelle: 'Nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen!', se myös tapahtuu, jos hän ei sydämessään epäile vaan uskoo, että niin käy kuin hän sanoo.

24 Niinpä minä sanon teille: Mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän.

25 Ja kun seisotte rukoilemassa, antakaa anteeksi kaikki mitä teillä on jotakuta vastaan. Silloin myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa teille rikkomuksenne anteeksi.

Joh. 4: 23, 24

23 Tulee aika - ja se on jo nyt - jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo.

24 Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.

Sefanja 3:17

17 Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

201:7

Emme voi rakentaa turvallisesti väärille perustoille. Totuus tekee uuden luomuksen, jossa vanha katoaa ja "uusi on sijaan tullut". Intohimot, itsekkyys, väärät halut, viha, pelko, kaikki aistillisuus väistyvät henkisyyden tieltä, ja olemisen yltäkylläisyys on Jumalan, hyvän, puolella.

1:1-3

RUKOUS, joka uudistaa syntisen ja parantaa sairaan, on ehdotonta uskoa, että Jumalalle on kaikki mahdollista - Hänen ymmärtämisensä henkisesti, itsestä vapautunut rakkaus.

171:4

Havaitsemalla aineellisuuden henkisen vastakohdan, nimittäin tien Kristuksen, Totuuden, kautta, on ihminen uudelleen avaava jumalallisen Tieteen avaimella paratiisin portit, jotka inhimilliset uskomukset ovat sulkeneet, ja huomaa olevansa lankeamaton, vilpitön, puhdas ja vapaa ja ettei hänen tarvitse kysyä kalenterilta, mitä hänen elämänsä tai sään suhteen on odotettavissa, eikä tutkia aivotiedettä päästäkseen selville, missä määrin hän on ihminen.

281:26-3

Jumalallinen Tiede ei pane uutta viiniä vanhoihin leileihin, Sielua aineeseen eikä ääretöntä äärelliseen. Väärät näkemyksemme aineesta katoavat sitä mukaa, kuin käsitämme Hengen tosiasioita. Meidän täytyy karkottaa vanha uskomus, muuten kadotamme uuden ajatuksen ja menetämme innoituksen, jonka tarkoituksena on muuttaa näkökantojamme. Nyt kuten muinoinkin ajaa Totuus ulos kaikenlaisen pahan ja parantaa sairaat.

300:9

Siinä määrin kuin ihmistä koskeva tieteellinen selitys ymmärretään, se voidaan todistaa ja se tuo valoon Jumalan aidon kuvastuman - todellisen ihmisen eli uuden ihmisen (kuten Paavali asian ilmaisee).

313:25-11

Jeesus Nasaretilainen oli tieteellisin ihminen, jota maa on päällään kantanut. Hän tunkeutui asioiden aineellisen pinnan alle ja löysi henkisen aiheutuksen. Mukautuakseen epäkypsiin käsityksiin henkisestä voimasta - sillä hänen opetuslapsillaankin oli henkisyyttä vain rajoitetusti - Jeesus nimitti ruumista, jonka hän henkisellä voimalla nosti haudasta, "lihaksi ja luiksi". Osoittaakseen, että hänen substanssinsa oli Henkeä ja ettei ruumis ollut sen täydellisempi kuoleman vuoksi eikä aineettomampi taivaaseen astumiseen saakka (hänen henkiseen nousuunsa yhä ylemmäs), Jeesus odotti, kunnes kuolevainen eli lihallinen käsitys oli hylännyt uskonsa aineeseen substanssina ja henkinen näkökyky oli vaientanut kaiken maallisen kaipuun. Näin hän löysi ikuisen Minuuden ja osoitti, että hän ja Isä olivat erottamattomat Jumalana ja Hänen kuvastajanaan eli henkisenä ihmisenä. Mestarimme löysi ratkaisun olemassaolon ongelmaan näyttäen toteen, että on vain yksi Mieli eikä muuta aiempaa tai samanarvoista.

425:25-28

Tietoisuus rakentaa paremman ruumiin, kun usko aineeseen on voitettu. Oikaise aineellinen uskomus henkisellä ymmärryksellä, niin Henki rakentaa sinut uudelleen.

242:1

Katumuksen, henkisen kasteen ja uudestisyntymisen avulla kuolevaiset hylkäävät aineelliset uskomuksensa ja väärän yksilöllisyytensä. On vain ajan kysymys, milloin "he kaikki tuntevat Minut [Jumalan] pienimmästä suurimpaan". Aineen uskottelujen kieltäminen on pitkä askel kohti Hengen iloja, kohti ihmisen vapautta ja lopullista voittoa ruumiista.

242:14

Itserakkaus on läpinäkymättömämpää kuin kiinteä esine. Työskennelkäämme kärsivällisen kuuliaisina kärsivälliselle Jumalalle hajottaaksemme Rakkauden yleisliuottimella timantinkovan erheen - omapäisyyden, itsepuolustelun ja itserakkauden - joka sotii henkisyyttä vastaan ja on synnin ja kuoleman laki.

242:25

Pelkällä teoretisoinnilla tai harhauskolla ei ole mitään osuutta jumalallisessa vaatetuksessa, mutta innoitus uudistaa vanhurskauden Kristuspuvun jokaisen osan.

162:3

Kristillinen Tiede tuo ruumiille Totuuden auringonvaloa, joka vahvistaa ja puhdistaa. Kristillinen Tiede vaikuttaa muuntavasti ja tekee erheen tyhjäksi Totuudella. Se muuttaa eritteet, ajaa ulos vieraat nesteet, hajottaa kasvaimet, rentouttaa jäykistyneet lihakset ja parantaa luumädän. Tämän Tieteen vaikutuksesta inhimillinen mieli herää omaksumaan uuden perustan, jolla se voi taipua jumalallisen Mielen sopusointuun.