Teema: Jumala on Kaikki-kaikessa

Keskiviikko 3.4.2019

Raamattu

5. Moos. 4:39

39 Teidän tulee siis tietää ja painaa mieleenne, että Herra on Jumala niin taivaassa kuin maan päällä eikä toista Jumalaa ole.

 

Ps. 46:2

2 Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä.

 

Ps. 147:5

5 Suuri on Herramme, suuri ja voimallinen, mittaamaton on hänen viisautensa.

 

2. Moos. 20:1-3

1 Niin Jumala puhui kaiken tämän:  2 "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta.  3 "Sinulla ei saa olla muita jumalia.

 

Jes. 65:19 minä (kansastani.), 24

19 … minä riemuitsen Jerusalemista, iloitsen kansastani.

24 Jo ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan, kun he vielä esittävät pyyntöään, minä jo toteutan sen.

 

Matt. 14:14-21

14 Kun [Jeesus] veneestä noustessaan näki kaikki nämä ihmiset, hänen tuli heitä sääli ja hän paransi kaikki sairaat.

15 Illan suussa opetuslapset menivät hänen luokseen ja sanoivat: "Tämä on asumatonta seutua, ja päivä on jo pitkällä. Lähetä ihmiset pois, että he menisivät kyliin ostamaan itselleen ruokaa."

16 Mutta Jeesus sanoi: "Ei heidän tarvitse mihinkään mennä. Antakaa te heille syötävää."  17 "Ei meillä ole mukana muuta kuin viisi leipää ja kaksi kalaa", he vastasivat.  18 "Tuokaa ne tänne minulle", sanoi Jeesus.

19 Hän käski väkijoukon asettua nurmelle. Sitten hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsille, ja opetuslapset jakoivat ne väelle.  20 Kaikki söivät kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin kaksitoista täyttä korillista.  21 Syömässä oli noin viisituhatta miestä ja lisäksi naisia ja lapsia.

 

Ps. 23:1-6

1 Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.

2 Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä.

3 Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.

4 Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi.

5 Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen.

6 Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa [iankaikkisesti*].

   * Vanha raamattuun käännös.

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun, jonka on kirjoittanut Mary Baker Eddy

331:10

   Raamattu ilmaisee, että Jumala on Kaikki-kaikessa. Tästä seuraa, ettei mikään ole todellista tai olemassa paitsi jumalallinen Mieli ja Hänen ideansa. Raamattu selittää myös, että Jumala on Henki. Siksi Hengessä kaikki on sopusointua eikä epäsointua voi olla; kaikki on Elämää, eikä kuolemaa ole. Jumalan maailmankaikkeudessa kaikki ilmaisee Häntä.

 

335:27-29

   Mieli on jumalallinen Periaate, Rakkaus, eikä voi saada aikaan mitään ikuisesta Isä-Äidistä, Jumalasta, poikkeavaa.

 

336:9-12, 17, 30

   Kuolematon ihminen oli ja on Jumalan kuva eli idea, äärettömän Mielen ääretön ilmaus, ja kuolematon ihminen on olemassa ja ikuinen rinnakkain tämän Mielen kanssa.

 

Kuolematon ihminen ei ole eikä ole koskaan ollut aineellinen vaan aina henkinen ja ikuinen.

 

Jumala ja ihminen eivät ole sama, mutta jumalallisen Tieteen järjestyksessä ovat Jumala ja ihminen rinnakkain olemassa ja ovat ikuisia. Jumala on isä-äiti-Mieli ja ihminen on Jumalan henkinen jälkeläinen.

 

202:3

   Jumalan ja ihmisen välinen tieteellinen ykseys täytyy tuoda ilmi käytännön elämässä, ja Jumalan tahdon täytyy tapahtua kautta maailman.

 

7:25

Jumalaan ei ihminen voi vaikuttaa. ”Jumalan korva” ei ole kuulohermo. Se on kaiken kuuleva ja kaiken tietävä Mieli, joka aina tietää ihmisen kaikki tarpeet ja täyttää ne.

 

494:11

Jumalallinen Rakkaus on aina täyttänyt ja on aina täyttävä jokaisen inhimillisen tarpeen. Ei ole oikein kuvitella, että Jeesus ilmensi jumalallista parantamisvoimaa vain harvoja valittuja tai vain rajoitettua ajanjaksoa varten, koska jumalallinen Rakkaus jakaa koko ihmiskunnalle joka hetki kaikkea hyvää.

 

530:8

Tämän tietäen Jeesus sanoi kerran: ”Älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte”; tällöin hän ei vedonnut luojansa antamaan etuoikeuteen vaan tunnusti Jumalan, kaiken Isän ja Äidin, kykenevän ruokkimaan ja vaatettamaan ihmisen, kuten Hän ruokkii ja vaatettaa liljat.

 

206:16

   Tieteellisestä Jumalan suhteesta ihmiseen näemme, että mikä on siunaukseksi yhdelle on siunaukseksi kaikille, kuten Jeesus osoitti leivillä ja kaloilla — koska Henki eikä aine on tarpeiden tyydytyksen lähde.

 

264:14

   Kun kuolevaiset saavuttavat oikeamman näkemyksen Jumalasta ja ihmisestä, tulevat näkyviin moninaiset luomisen kohteet, jotka aikaisemmin olivat näkymättömiä. Kun oivallamme, että Elämä on Henki, ei koskaan aineessa tai peräisin aineesta, tämä ymmärrys laajenee itsetäydellisyydeksi ja havaitsemme, että meillä on kaikki Jumalassa, hyvässä, emmekä tarvitse muuta tietoisuutta.

 

495:24

Anna Kristillisen Tieteen ruumiillisen aistinnan sijasta tukea ymmärrystäsi olemisesta, niin tämä ymmärrys ajaa erheen ulos Totuudella, korvaa kuolevaisuuden kuolemattomuudella ja vaientaa epäsoinnun sopusoinnulla.

 

15:15-18

Meidän täytyy sulkea huulemme ja vaientaa aineelliset aistit. Hartaan kaipuun hiljaisessa pyhäkössä meidän on kiellettävä synti ja vedottava Jumalan kaikkeuteen.

 

=============