Teema: “Hänessä [Jumalassa] elämme ja liikumme ja olemme.”

Keskiviikko 16.10.2019

Raamattu

Ap.t. 17:24-28 (olemme.)

24 "Jumala, joka on luonut maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä. 

25 Häntä ei myöskään palvella ihmiskäsin, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin -- itse hän antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. 

26 Yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuvun, kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä, hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat, 

27 jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet. "Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä: 

28 hänessä me elämme, liikumme ja olemme.

 

Ps. 90:1

1 Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen.

 

Ps. 139:7-10

7 Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta, minne voisin paeta sinun edestäsi? 

8 Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä, vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. 

9 Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin merten taa, 

10 sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi.

 

2. Kun. 6:8-17

8 Kun Syyrian kuningas sitten oli sodassa Israelia vastaan, hän neuvotteli miestensä kanssa ja päätti, minne hyökkäys oli suunnattava. 

9 Jumalan mies lähetti silloin Israelin kuninkaalle viestin ja varoitti häntä kulkemasta sen paikan kautta, jonne syyrialaiset olivat tulossa. 

10 Israelin kuningas lähetti miehiään paikkaan, josta Jumalan mies oli häntä varoittanut, ja sitä pidettiin silmällä. Tämä ei jäänyt yhteen eikä kahteen kertaan.

11 Syyrian kuningas alkoi näiden tapausten vuoksi epäillä pahaa. Hän kutsui lähimmät miehensä koolle ja sanoi heille: "Sanokaa, kuka joukostanne on Israelin kuninkaan kätyri!" 

12 Silloin yksi hänen miehistään sanoi: "Ei kukaan, herrani ja kuninkaani. Israelissa on profeetta Elisa, joka kertoo Israelin kuninkaalle kaiken senkin, mitä sinä puhut makuuhuoneessasi." 

13 Kuningas sanoi: "Menkää ottamaan selvää, missä hän on, että voin lähettää miehiäni vangitsemaan hänet." Kun hän sai tiedon, että Elisa oli Dotanissa, 

14 hän lähetti sinne suuren joukon sotilaita hevosineen ja vaunuineen. He tulivat yöllä ja saartoivat kaupungin.

15 Kun Jumalan miehen palvelija aamulla nousi ja meni ulos, kaupungin ympärillä oli kaikkialla sotilaita, hevosia ja vaunuja. Palvelija sanoi Elisalle: "Voi, herrani! Mitä me nyt teemme?" 

16 "Älä pelkää", Elisa vastasi, "meillä on puolellamme enemmän väkeä kuin heillä."

17 Hän rukoili Herraa ja sanoi: "Herra, avaa hänen silmänsä, jotta hän näkisi." Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki, että vuori Elisan ympärillä oli tulisia hevosia ja vaunuja täynnään.

 

Ps. 119:18

18 Avaa silmäni näkemään sinun lakisi kaikkine ihmeineen.

 

Room. 8:38, 39

38 Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, 

39 ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

 

Ps. 23:6* (Raamattu 1933/38)

6 Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa [iankaikkisesti]† (Vanha Raamatunkäännös)

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun,

kirjoittanut Mary Baker Eddy

269:9-12

   Inhimillinen filosofia on tehnyt Jumalasta ihmisen kaltaisen. Kristillinen Tiede tekee ihmisestä Jumalan kaltaisen. Edellinen on erhettä, jälkimmäinen on totuus.

 

272:4-11

   Meidän täytyy tajuta totuus henkisesti, ennen kuin voimme ymmärtää Totuuden. Me omaksumme tämän näkemyksen vain siinä määrin, kuin olemme vilpittömiä, epäitsekkäitä, rakastavia ja sävyisiä. Siemen täytyy kylvää ”vilpittömän ja hyvän sydämen” maaperään, muuten se ei kanna paljon hedelmää, sillä ihmisluonteen sianomainen elementti kitkee sen juurineen irti.

 

222:33

Meidän täytyy hävittää se väärä uskomus, että elämä ja äly ovat aineessa, ja juurruttaa itsemme siihen, mikä on puhdasta ja täydellistä. Paavali sanoi: ”Vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.” Ennemmin tai myöhemmin opimme näkemään, että ihmisen kykyjen rajoitusten kahleet takoo se harhakäsitys, että hän elää ruumiissa eikä Sielussa, aineessa eikä Hengessä.

 

140:4-14, 26-33

   Kukaan ei totisesti voi väittää, että Jumala olisi ruumiillinen olento. Raamatun mukaan Hän sanoo: ”Sinä et voi nähdä Minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee Minut, jää eloon.” Emme tunne Häntä aineellisesti vaan henkisesti jumalallisena Mielenä, Elämänä, Totuutena ja Rakkautena. Me tottelemme ja palvelemme Jumalaa siinä määrin kuin käsitämme jumalallista luonnetta ja rakastamme Häntä ymmärtäen — kiistelemättä enää ruumiillisuudesta vaan iloiten Jumalamme yltäkylläisyydestä. Uskonto on silloin oleva sydämen eikä pään asia.

 

Kristillisen Tieteen Jumala on yleismaailmallinen, ikuinen, jumalallinen Rakkaus, joka ei muutu eikä aiheuta pahaa, sairautta eikä kuolemaa. On surullista mutta totta, että vanhempaa raamatunkohtaa on vääristelty. Alussa loi Jumala ihmisen Hänen, Jumalan, kuvaksi, mutta kuolevaiset koettavat luoda ihmisen uudelleen ja tehdä Jumalasta heidän oman inhimillisen kuvansa mukaisen.

 

208:5-12

   Raamatussa sanotaan: ”Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme.” Mikä sitten on tämä näennäinen, Jumalasta riippumaton voima, joka aiheuttaa sairautta ja parantaa sen? Eikö se ole vain erheellinen uskomus, kuolevaisen mielen laki, väärä joka suhteessa, sisältönään synti, sairaus ja kuolema? Se on kuolemattoman Mielen, Totuuden ja henkisen lain jyrkkä vastakohta.

 

536:10-15

   Erheen tie on kauheaa katseltavaa. Synnin harha on ilman toivoa ja Jumalaa. Jos ihmiseltä häviäisi henkinen painovoima ja vetovoima yhden Isän puoleen, jossa ”me elämme ja liikumme ja olemme”, ja jos ihmistä hallitsisi ruumiillisuus eikä jumalallinen Periaate, ruumis eikä Sielu, silloin ihminen tuhoutuisi.

 

550:12

Oikean näkemyksen olemisesta ja sen ikuisesta täydellisyydestä pitäisi ilmetä meille nyt kuten tämän jälkeenkin.

 

476:29-6

   Puhuessaan Jumalan lapsista, ei ihmisten lapsista, Jeesus sanoi: ”Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä”, toisin sanoen: Totuus ja Rakkaus hallitsevat todellisessa ihmisessä ja osoittavat, että ihminen Jumalan kuvana ei ole langennut vaan on ikuinen. Jeesus näki Tieteessä täydellisen ihmisen, joka ilmeni hänelle siinä, missä kuolevaiset näkevät syntisen kuolevaisen ihmisen. Tässä täydellisessä ihmisessä Vapahtaja näki Jumalan oman kaltaisuuden, ja tämä oikea näkemys ihmisestä paransi sairaat. Näin Jeesus opetti, että Jumalan valtakunta on tahraton, kaikkiallinen, ja että ihminen on puhdas ja pyhä.

 

 


Hymn 144 / 145 in the

Christian Science Hymnal

In atmosphere of Love divine,

We live, and move, and breathe;

Though mortal eyes may see it not,

’Tis sense that would deceive.

 

The mortal sense we must destroy,

If we would bring to light

The wonders of eternal Mind,

Where sense is lost in sight.

 

For God, immortal Principle,

Is with us everywhere;

He holds us perfect in His Love,

And we His image bear.

------------------------------------------------------

Note: ’Tis is short for “It is”.

 

145

Rakkautesi suojassa

elän ja hengitän,

vaik' aistit maiset, pettävät

ei sitä näekään.

 

Kun kuolevaisen mielen tuon

pois pyyhin kokonaan,

ikuisen Mielen ihmeitä

mä pääsen katsomaan.

 

Sä Periaate, Jumala,

oot aina kanssani.

Rakkautesi suojassa

mä olen kuvasi.

------------------------------------------------------