Erityisen todistuskokouksen tekstit – 30.8.2019

Teema: Runo “Feed My Sheep” (Ruoki minun lampaitani) kirjoittanut Mary Baker Eddy

304

304

Shepherd, show me how to go

O'er the hillside steep,

How to gather, how to sow,—

How to feed Thy sheep;

I will listen for Thy voice,

Lest my footsteps stray;

I will follow and rejoice

All the rugged way.

 

Thou wilt bind the stubborn will,

Wound the callous breast,

Make self-righteousness be still,

Break earth's stupid rest.

Strangers on a barren shore,

Lab'ring long and lone,

We would enter by the door,

And Thou know'st Thine own;

 

So, when day grows dark and cold,

Tear or triumph harms,

Lead Thy lambkins to the fold,

Take them in Thine arms;

Feed the hungry, heal the heart,

Till the morning's beam;

White as wool, ere they depart,

Shepherd, wash them clean.

 

Paimen, ohjaa kulkeissain

yli jyrkänteen.

Neuvo kylvö, korjuukin,

hoito lampaiden.

Tahdon kuulla ääntäsi,

etten eksyisi

kaitaa tietä kulkeissain,

riemuin kanssasi.

 

Poista meistä itsekkyys,

sydän pehmennä.

Särje mainen Velttous,

pyyteet hiljennä.

Vieraat turhaan oottavat

maalla karulla.

Lampaas tunnet omikses

kotiportilla.

 

Päivä harmaa, synkkä lie

voitoin, kyynelin,

karitsasi tarhaan vie

syliis ottaen.

Sydän ruoki, paranna

valoon huomenen.

Lampaas pese, puhdista,

heitä ohjaten.

 

 

Laulut:

304

39

374


 

Raamattu

Joh. 10:1-10, 14-16, 24-30

1 "Totisesti, totisesti: se, joka ei mene lammastarhaan portista vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo.  2 Se, joka menee portista, on lampaiden paimen.  3 Hänelle vartija avaa portin, ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle.  4 Laskettuaan ulos kaikki lampaansa hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä.  5 Vierasta ne eivät lähde seuraamaan vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä."

6 Jeesus esitti heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän puheellaan tarkoitti.  7 Siksi Jeesus jatkoi: "Totisesti, totisesti: minä olen lampaiden portti.  8 Ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä.  9 Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen.  10 Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.

14 "Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, 15 niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta.  16 Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen.

24 juutalaiset piirittivät hänet ja tiukkasivat: "Kuinka kauan sinä kiusaat meitä? Jos olet Messias, sano se suoraan."  25 Jeesus vastasi: "Minähän olen sanonut sen teille, mutta te ette usko. Teot, jotka minä teen Isäni nimissä, todistavat minusta.  26 Te ette kuitenkaan usko, koska ette ole minun lampaitani.  27 Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.  28 Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta.  29 Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä Isäni kädestä.  30 Minä ja Isä olemme yhtä."

 

Joh. 13:1

1 Pääsiäisjuhla oli jo tulossa, ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta Isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa, ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti.

 

Joh. 19:16 Jeesusta, 18 sotilaat

16 … Jeesusta lähdettiin viemään.  18 … sotilaat ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja kaksi muuta hänen kanssaan, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen heidän keskelleen.

 

Joh. 21:1 (Tiberiaanjärvellä.), 12, 15-17

1 Tämän jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen, nyt Tiberiaanjärvellä.  12 Jeesus sanoi: "Tulkaa syömään." Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä: "Kuka sinä olet?", sillä he tiesivät, että se oli Herra.

15 Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset?" "Rakastan, Herra", Pietari vastasi, "sinä tiedät, että olet minulle rakas." Jeesus sanoi: "Ruoki minun karitsoitani."

16 Sitten hän kysyi toistamiseen: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua?" "Rakastan, Herra", Pietari vastasi, "sinä tiedät, että olet minulle rakas." Jeesus sanoi: "Kaitse minun lampaitani."

17 Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi: "Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas?" Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä: "Olenko minä sinulle rakas?", ja hän vastasi: "Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas." Jeesus sanoi: "Ruoki minun lampaitani.

 

Fil. 2:1-8, 12, 13

1 Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta, jos Henki meitä yhdistää ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan, 2 niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli.  3 Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne.  4 Älkää tavoitelko vain omaa etuanne vaan myös muiden parasta.

 

5 Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli.  6 Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen 7 vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, 8 hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti.

12 Siksi, rakkaat ystävät, niin kuin olette aina totelleet minua, kun olen ollut luonanne, totelkaa vielä enemmän nyt, kun olen poissa: tehkää peläten ja vavisten työtä pelastuaksenne.  13 Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa.

 

Fil. 4:4, 6, 19

4 Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa!  6 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.  19 Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsette.

 

Tiede ja terveys, sekä avain Raamattuun,

kirjoittanut Mary Baker Eddy

494:6

   Eikö olekin eräänlaista jumalankieltämistä uskoa, että niin suuri työ kuin Messiaan suorittama tehtiin hänen itsensä tai Jumalan vuoksi, joka ei tarvinnut Jeesuksen esimerkin apua ikuisen sopusoinnun ylläpitämiseen? Mutta kuolevaiset tarvitsivat tätä apua, ja Jeesus näytti heille tien. Jumalallinen Rakkaus on aina täyttänyt ja on aina täyttävä jokaisen inhimillisen tarpeen. Ei ole oikein kuvitella, että Jeesus ilmensi jumalallista parantamisvoimaa vain harvoja valittuja tai vain rajoitettua ajanjaksoa varten, koska jumalallinen Rakkaus jakaa koko ihmiskunnalle joka hetki kaikkea hyvää.

 

1:10

   Lausumattomat ajatukset eivät ole tuntemattomia jumalalliselle Mielelle. Toivominen on rukousta, emmekä voi menettää mitään uskoessamme Jumalalle toivomuksemme, jotta ne muovautuisivat ja ylevöityisivät, ennen kuin ne ilmenevät sanoina ja tekoina.

 

13:17

Jos vaalimme kaipuuta vilpittömästi, hiljaa ja nöyrästi, Jumala siunaa sen, ja todelliset toiveemme ovat vähemmän vaarassa hukkua sanojen tulvaan.

 

323:31

   Kristillisen Tieteen vaikutuksia ei niinkään nähdä kuin tunnetaan. Se on Totuuden ”hiljainen tuulen hyminä”, joka ilmaisee itsensä. Joko käännämme selkämme tälle äänelle tai kuuntelemme sitä ja nousemme ylemmäs. Kun olemme valmiit tulemaan pienen lapsen kaltaisiksi ja jättämään vanhan uuden vuoksi, tulee ajatuksemme vastaanottavaksi edistyneelle oivallukselle. Mielenlaatu, joka iloiten jättää väärät rajapyykit ja riemuitsee nähdessään niiden katoavan, auttaa jouduttamaan lopullista sopusointua. Tajunnan ja itseyden puhdistuminen on todistus edistyksestä. ”Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan."

 

239:17

   Varmistaaksemme edistymisemme meidän täytyy oppia tietämään, mihin sydämemme on kiintynyt ja kenet tunnustamme ja ketä tottelemme Jumalana. Jos jumalallinen Rakkaus tulee meille läheisemmäksi, rakkaammaksi ja todellisemmaksi, silloin aine antaa myöten Hengelle. Se, mitä tavoittelemme ja henki, jota ilmennämme ilmaisevat kantamme ja osoittavat, mitä olemme saavuttamassa.

 

22:11-12, 15-22

   ”Ahkeroikaa . . . että pelastuisitte”, on Elämän ja Rakkauden vaatimus, sillä tätä varten Jumala teissä vaikuttaa.

 

Jos pyrkimyksissäsi kohtaat pelottavia vastoinkäymisiä etkä saa minkäänlaista välitöntä korvausta, älä silti palaa erheeseen äläkä hellitä kilvoittelua.

   Kun taistelun savu hälvenee, näet mitä hyvää olet tehnyt ja saat palkan työsi mukaan. Rakkaus ei kiirehdi vapauttamaan meitä kiusauksesta, sillä Rakkauden tahto on, että meidät koetellaan ja puhdistetaan.

 

15:26-32

   Kristityt iloitsevat salatusta kauneudesta ja yltäkylläisyydestä, jotka on kätketty maailmalta mutta jotka Jumala tuntee. Itsensä unohtaminen, puhtaus ja lähimmäisenrakkaus ovat jatkuvaa rukousta. Käytäntö eikä julkinen tunnustus, ymmärrys eikä uskomus tavoittavat kaikkivaltiuden korvan ja oikean käden ja tuovat varmasti ääretöntä siunausta.

 

577:34-19

   Seuraavassa psalmissa osoittaa yksi sana, joskin heikosti valon, jota Kristillinen Tiede luo Raamatun kirjoituksiin korvaamalla ruumiillisen Jumaluus-käsityksen ruumiittomalla eli henkisellä käsityksellä:

 

23 PSALMI

   [JUMALALLINEN RAKKAUS] on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.

   Viheriäisille niityille [RAKKAUS] vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö [RAKKAUS] minut johdattaa.

   [RAKKAUS] virvoittaa minun sieluni [henkisen aistini]. [RAKKAUS] ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.

   Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä [RAKKAUS] on minun kanssani; [RAKKAUDEN] vitsa ja [RAKKAUDEN] sauva minua lohduttavat.

   [RAKKAUS] valmistaa minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. [RAKKAUS] voitelee minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen.

   Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua [RAKKAUDEN] huoneessa [tietoisuudessa] iankaikkisesti*.

 

   * Vanha raamatunkäännös