Aihe: Enkelit               Laulut 9, 11, 5                        Keskiviikkoilta 15.10.2008

Raamattu

 

Ilm. 12:7-10

7 Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa 8 mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa. 9 Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan Paholaiseksi ja Saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin alas sen enkelit. 10 Minä kuulin, kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä:

– Nyt on pelastus tullut, meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahti ja hänen Voidellullaan valta. Nyt on Syyttäjä syösty alas, tuo, joka meidän Jumalamme edessä syytti veljiämme päivin ja öin.

 

Daniel 12:1

1 – Silloin astuu esiin Mikael, suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana. Ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina tuohon aikaan saakka. Mutta sinun kansasi pelastuu, pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan.

 

Daniel 9:

21 Ja iltauhrin aikaan, minun vielä rukoillessani, saapui luokseni nopeasti lentäen se mies, Gabriel, jonka jo aikaisemmin olin näyssä nähnyt. 22 Hän neuvoi minua ja sanoi:

"Daniel, nyt olen tullut ohjaamaan ymmärrystäsi oikeaan. 23 Heti kun aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä tulin kertomaan sen sinulle, sillä Jumala rakastaa sinua. Kuuntele siis tarkoin tätä sanaa, niin ymmärrät näkysi:

24 – Seitsemänkymmentä vuosiviikkoa on määrätty kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Sitten jumalattomuus päättyy, synnistä tulee loppu, pahat teot sovitetaan, ikuinen oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan, näky ja profetia sinetillä vahvistetaan ja kaikkeinpyhin voidellaan.

 

Luukas 1:12-20

12 Enkelin nähdessään Sakarias säikähti ja joutui pelon valtaan. 13 Mutta enkeli puhui hänelle: "Älä pelkää, Sakarias. Rukouksesi on kuultu, vaimosi Elisabet synnyttää sinulle pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Johannes. 14 Ilo ja riemu täyttävät sinut, ja monet iloitsevat hänen syntymästään. 15 Hän on oleva suuri Jumalan mies. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo. Jo äitinsä kohdusta asti hän on täynnä Pyhää Henkeä. 16 Hän kääntää Israelin kansasta monet jälleen Herran, heidän Jumalansa, puoleen. 17 Hän kulkee Herran edelläkävijänä Elian hengessä ja voimassa, hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja ohjaa tottelemattomat ajattelemaan hurskaiden tavoin, näin valmistaakseen kansan Herran tuloa varten."

18 Sakarias kysyi enkeliltä: "Mistä voin tietää, että niin käy? Minähän olen jo vanha, ja vaimonikin on iäkäs." 19 Enkeli vastasi: "Minä olen Gabriel, yksi niistä, jotka seisovat Jumalan edessä. Minut on lähetetty puhumaan sinulle ja tuomaan tätä iloista sanomaa. 20 Mutta sinun suusi mykistyy nyt, etkä kykene puhumaan ennen kuin sinä päivänä, jona tämä tapahtuu, koska et uskonut sanojani, jotka aikanaan käyvät toteen."

 

Luukas 1:27-33

Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. 28 Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi: "Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi!" 29 Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin, ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. 30 Mutta enkeli jatkoi: "Älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. 31  Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. 32 Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. 33 Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua."

 

Matteus 1:18-21

18 Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin.

Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana. 19 Joosef oli lakia kunnioittava mies mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa.

20 Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. 21  Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä."

 

Jesaja 55:8-11

8 – Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.

9 Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. 10 Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän, 11 niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän.

 

Jeremia 29:11-14 (sanoo Herra.)

11 Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. 12 Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä. 13 Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte, 14 ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra.

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)

 

581:6

ENKELIT. Ihmiselle tulevia Jumalan ajatuksia; henkistä tajuamista, puhdasta ja täydellistä; hyvyyden, puhtauden ja kuolemattomuuden innoitus, joka vaikuttaa kaikkea pahaa, aistillisuutta ja kuolevaisuutta vastaan.

 

284:32

Ajatus tulee Jumalalta ihmiselle, mutta aistimus tai tiedotus

ei mene aineellisesta ruumiista Mieleen. Tiedonannon suunta on aina Jumalalta Hänen idealleen, ihmiselle.

 

298:28-1

Enkelit eivät ole eterisoituneita inhimillisiä olentoja, jotka kehittävät eläimellisiä ominaisuuksia siivissään, vaan taivaallisia vieraita, jotka liitelevät henkisin eivätkä aineellisin siivin. Enkelit ovat puhtaita ajatuksia Jumalalta, siipinään Totuus ja Rakkaus, mikä niiden yksilöllisyys sitten lieneekin. Ihmisarvelut siirtävät enkeleihin omat taikauskoiset ajatusmuotonsa ja tekevät niistä sulkapeitteisiksi kuviteltuja inhimillisiä olentoja, mutta tämä on vain kuvittelua.

 

174:10

Aineellisten näkökantojen yläpuolelle kohoavat ajatuksen askeleet ovat hitaita ja tietävät vaeltajalle pitkää yötä, mutta Hänen läsnäolonsa enkelit — henkiset oivallukset, jotka kertovat meille, milloin ”yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä” — ovat suojelijoitamme synkeydessä. Jokainen, joka raivaa tietä Kristillisessä Tieteessä, on pyhiinvaeltaja ja muukalainen, joka viitoittaa polkua vielä syntymättömille sukupolville.

 

299:13

Enkelit ovat Jumalan edustajia. Nämä ylöspäin liitelevät olennot eivät koskaan johda kohti itseä, syntiä tai aineellisuutta vaan opastavat meitä kaiken hyvän jumalalliseen Periaatteeseen, minne kaikki todelliset yksilöllisyydet, Jumalan kuvat eli kaltaiset, kokoontuvat. Kun tarkkailemme hartaasti näitä henkisiä oppaita, ne jäävät luoksemme ja saamme tietämättämme ”pitää enkeleitä

vieraanamme”.

 

558:1-20

JOHANNES kirjoittaa Ilmestyskirjansa kymmenennessä luvussa:

Ja minä näin erään toisen, väkevän enkelin tulevan alas taivaasta;

hänen verhonaan oli pilvi, ja taivaankaari oli hänen

päänsä päällä, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, ja hänen

jalkansa niinkuin tulipatsaat, ja hänellä oli kädessään avattu

kirjanen. Ja hän laski oikean jalkansa meren päälle ja vasemman

maan päälle.

Tämä enkeli eli sanoma, joka tulee Jumalalta pilven verhoamana, on ennuskuva jumalallisesta Tieteestä. Kuolevaisesta käsityksestä Tiede näyttää aluksi epäselvältä, liian käsitteelliseltä ja hämärältä; mutta valoisa lupaus kruunaa sen otsan. Ymmärrettynä se on Totuuden prisma ja ylistys. Kun katsot sitä avoimesti kasvoihin, voit parantaa sen avulla ja siltä saat valon joka voittaa auringonkin, sillä ”sen lamppu” on Jumala. Sen jalkoina ovat tulipatsaat, Totuuden ja Rakkauden perusta. Se kastaa Pyhällä Hengellä, jonka Totuuden liekkien Johannes Kastaja profeetallisesi ennusti nielevän erheen.

 

566:29

Vanha Testamentti antaa enkeleille, Jumalan jumalallisille sanomille, erilaisia tehtäviä. Miikaelin tunnusmerkki on henkinen lujuus. Hän johtaa taivaan joukkoja synnin, Saatanan, voimaa vastaan ja käy pyhät sodat. Gabrielilla on rauhaisampi tehtävä jakaa palvelevan Rakkauden alituisen läsnäolon tuntoa. Nämä enkelit pelastavat meidät syvyyksistä. Totuus ja Rakkaus tulevat lähemmäksi hädän hetkellä, kun vahva usko tai henkinen lujuus taistelee ja pääsee voitolle Jumalan ymmärtämisen avulla. Jumalan läsnäolon Gabrielin ei tarvitse taistella. Äärettömälle, aina läsnä olevalle Rakkaudelle kaikki on Rakkautta, eikä ole erhettä, ei syntiä, sairautta eikä kuolemaa. Rakkautta vastaan ei lohikäärme sodi pitkään, sillä sen tappaa jumalallinen Periaate. Totuus ja Rakkaus voittavat lohikäärmeen, koska lohikäärme ei voi sotia niitä vastaan. Näin päättyy taistelu lihan ja Hengen välillä.