Raamattu

Ps.23:1-6

1 Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.

2 Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä.

3 Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.

4 Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi.

5 Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen.

6 Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

Hesekielin kirja 34:11-13

11 "Näin sanoo Herra Jumala: Minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen. 12 Niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajaantuneet hänen ympäriltään, niin minä huolehdin lampaistani ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kaikonneet. 13 Minä tuon lampaani vieraasta maasta, minä kokoan ne kansojen keskuudesta, tuon ne omaan maahansa ja kaitsen niitä Israelin vuorilla, purolaaksoissa ja kaikilla ruohoisilla mailla.

Johannes 10:1-21

1 "Totisesti, totisesti: se, joka ei mene lammastarhaan portista vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. 2 Se, joka menee portista, on lampaiden paimen. 3 Hänelle vartija avaa portin, ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle. 4 Laskettuaan ulos kaikki lampaansa hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. 5 Vierasta ne eivät lähde seuraamaan vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä."

6 Jeesus esitti heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän puheellaan tarkoitti. 7 Siksi Jeesus jatkoi:

"Totisesti, totisesti: minä olen lampaiden portti. 8 Ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä. 9 Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. 10 Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.

11 "Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. 12 Palkkarenki ei ole oikea paimen eivätkä lampaat hänen omiaan, ja niinpä hän nähdessään suden tulevan jättää lauman ja pakenee. Susi saa lampaat saaliikseen ja hajottaa lauman, 13 koska palkkapaimen ei välitä lampaista.

14 "Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, 15 niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. 16 Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen.

17 "Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni -- saadakseni sen jälleen takaisin. 18 Kukaan ei sitä minulta riistä, itse minä sen annan pois. Minulla on valta antaa se ja valta ottaa se takaisin. Niin on Isäni käskenyt minun tehdä."

19 Nämä sanat synnyttivät taas kiistaa juutalaisten kesken. 20 Monet heistä sanoivat: "Hänessä on paha henki, hän on järjiltään. Mitä te häntä kuuntelette?" 21 Toiset taas sanoivat: "Noin ei puhu sellainen, jossa on paha henki. Ja pystyisikö paha henki avaamaan sokeiden silmät?"

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Mary Baker Eddy)

494:11-22

Jumalallinen Rakkaus on aina täyttänyt ja on aina täyttävä jokaisen inhimillisen tarpeen. Ei ole oikein kuvitella, että Jeesus ilmensi jumalallista parantamisvoimaa vain harvoja valittuja tai vain rajoitettua ajanjaksoa varten, koska jumalallinen Rakkaus jakaa koko ihmiskunnalle joka hetki kaikkea hyvää.

Armon ihme ei ole ihme Rakkaudelle. Jeesus todisti ruumiillisuuden kykenemättömyyden kuten myös Hengen äärettömät kyvyt auttaen siten erehtyvää ihmiskäsitystä pakenemaan omista vakaumuksistaan ja etsimään turvan jumalallisesta Tieteestä.

594:12

LAMMAS. Viattomuutta; sävyisyyttä; ne, jotka seuraavat johtajaansa.

76:24-34

Synnitön ilo - Elämän täydellinen sopusointu ja kuolemattomuus, johon sisältyy rajaton jumalallinen kauneus ja hyvyys vailla ainuttakaan ruumiillista nautintoa tai tuskaa - muodostaa ainoan todellisen, häviämättömän ihmisen, jonka oleminen on henkistä. Tämä olemassaolon tila on tieteellinen ja pysyvä - täydellisyys, jonka voivat tajuta vain ne, jotka ymmärtävät täydellisesti Kristuksen jumalallisessa Tieteessä. Kuolema ei voi jouduttaa tätä olemassaolon tilaa, sillä meidän täytyy voittaa kuolema, ei alistua siihen, ennen kuin kuolemattomuus ilmenee.

vii:1-2

NIILLE, jotka nojautuvat ylläpitävään äärettömään, tämä päivä on siunauksellinen.

577:34 – 578:19

Seuraavassa psalmissa osoittaa yksi sana, joskin heikosti valon, jota Kristillinen Tiede luo Raamatun kirjoituksiin korvaamalla ruumiillisen Jumaluus-käsityksen ruumiittomalla eli henkisellä käsityksellä:

23 PSALMI

[JUMALALLINEN RAKKAUS] on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.

Viheriäisille niityille [RAKKAUS] vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö [RAKKAUS] minut johdattaa.

[RAKKAUS] virvoittaa minun sieluni [henkisen aistini]. [RAKKAUS] ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.

Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä [RAKKAUS] on minun kanssani: [RAKKAUDEN] vitsa ja [RAKKAUDEN] sauva minua lohduttavat.

[RAKKAUS] valmistaa minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. [RAKKAUS] voitelee minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen.

Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani: ja minä saan asua [RAKKAUDEN] huoneessa [tietoisuudessa] iankaikkisesti.

454:6-14

Jumalallisen Kaikkivoiman ymmärtäminen, vaikka vähäinenkin, hävittää pelon ja ohjaa askeleemme oikealle tielle - siihen majaan johtavalle tielle, "joka ei ole käsin tehty", iankaikkiseen majaan taivaissa. Inhimillisellä vihalla ei ole laillista valtuutta eikä valtakuntaa. Rakkaus on hallitsija. Ehdoton Kristillinen Tiede opettaa, että pahalla tai aineella ei ole älyä eikä voimaa, ja tämä on se suuri totuus, joka riisuu erheeltä koko valepuvun.

6:16-25

Saavuttaaksemme taivaan, olemisen sopusoinnun, meidän täytyy

ymmärtää olemisen jumalallinen Periaate.

"Jumala on Rakkaus." Tätä enempää emme voi pyytää,

korkeammalle emme voi katsoa, kauemmas emme voi

mennä. Jos oletamme Jumalan antavan anteeksi tai rankaisevan syntiä siitä riippuen, etsitäänkö Hänen armoaan vai ei, ymmärrämme väärin

Rakkauden ja teemme rukouksesta varaventtiilin väärille

teoillemme.

9:18-26

Rakastatko "Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi"? Tämä käsky sisältää paljon, myös luopumisen kaikista pelkästään aineellisista aistimuksista, kiintymyksistä ja palvonnasta. Tämä on kristinuskon eldorado. Se sulkee piiriinsä Elämän Tieteen ja tunnustaa ainoastaan Hengen jumalallisen herruuden, missä Sielu on meidän valtiaamme ja missä aineellisella tietoisuudella tai ihmistahdolla ei ole sijaa.