Theme: The selections from the Bible, and from Science and Health with Key to the Scriptures by Mary Baker Eddy, were inspired by Mary Baker Eddy’s poem “Christ my Refuge” (Hymn 253 – 257 in the Christian Science Hymnal), as copied below:

Keskiviikko 20.11.2019

 

 

 

Christ my Refuge – Mary Baker Eddy

 


O’er waiting harp strings of the mind

There sweeps a strain,

Low, sad, and sweet, whose measures bind

The power of pain,

 

And wake a white winged angel throng

Of thoughts, illumed

By faith, and breathed in raptured song,

With love perfumed.

 

Then His unveiled, sweet mercies show

Life’s burdens light.

I kiss the cross, and wake to know

A world more bright.

 

And o’er earth’s troubled, angry sea

I see Christ walk,

And come to me, and tenderly,

Divinely talk.

 

Thus Truth engrounds me on the rock,

Upon Life’s shore,

‘Gainst which the winds and waves can shock,

Oh, never more!

 

From tired joy and grief afar,

And nearer Thee, –

Father, where Thine own children are,

I love to be.

 

My prayer, some daily good to do

To Thine, for Thee;

An offering pure of Love,

whereto God leadeth me. 

Raamattu

Psalmit 91:1-6, 9-12

1 Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa,  2 sanoo näin: "Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan."

3 Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja pahan sanan vallasta.  4 Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.

5 Et pelkää yön kauhuja etkä päivällä lentävää nuolta,  6 et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka riehuu keskellä päivää.

9 Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on Korkeimman suojassa.  10 Onnettomuus ei sinuun iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi.

11 Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet,  12 ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.

 

Psalmit 92:2-5 (teoillasi,), 6

2 Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein.  3 Hyvä on aamulla kertoa armostasi ja illalla uskollisuudestasi  4 harpun ja lyyran sävelin, kymmenen kielen helkkyessä.  5 Herra, sinä ilahdutat minua teoillasi,  6 Kuinka suuret ovatkaan sinun tekosi, Herra, kuinka syvät sinun ajatuksesi!

 

2. Samuel 22:1-3 (kallio,), 18, 20, 29, 31, 32

1 Kun Herra oli pelastanut Daavidin kaikkien hänen vihollistensa ja Saulin käsistä, Daavid lauloi Herralle tämän laulun:  2 -- Herra, sinä päästit minut turvaan, sinä olet vuorilinnani.  3 Jumalani, sinuun minä turvaudun, sinä olet kallio,

18 Hän vapautti minut vihollisteni väkevistä käsistä, vihamiehistäni, jotka olivat minua vahvemmat. 

20 Hän avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen, sillä hän oli mieltynyt minuun.

29 Sinä, Herra, olet lamppuni. Sinä tuot pimeyteeni valon.

31 Jumalan ohjeet ovat täydelliset, Herran sana on kirkas ja puhdas. Kuin kilpi hän suojaa niitä, jotka hakevat hänestä turvaa.  32 Kuka on Jumala, jollei Herra, kuka turvamme, jollei Jumalamme?

 

Matteus 16:13-15, 16*, 17, 18   [* Raamattu 1933/38]

13 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: "Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?"  14 He vastasivat: "Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista." 

15 "Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mielestänne olen?"  16 Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika".

17 Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.  18 Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita.

 

Johannes 13:33-35

33 Lapseni, enää vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. Te tulette etsimään minua, mutta minä sanon nyt teille saman, minkä sanoin juutalaisille: minne minä menen, sinne ette te pääse.  34 Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.  35 Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne."

 

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun – Mary Baker Eddy

Runon jae 1

213:29 Kuolevainen  

Kuolevainen mieli on monikielinen harppu, josta kuuluu joko epäsointuja tai sointuja siitä riippuen, onko sitä näppäilevä käsi inhimillinen vai jumalallinen.

304:3  

Tietämättömyys ja väärä uskomus, jotka perustuvat aineelliseen käsitykseen asioista, kätkevät henkisen kauneuden ja hyvyyden. Tämän ymmärtäen Paavali sanoi: ”Ei kuolema eikä elämä . . . ei nykyiset eikä tulevaiset, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta.” Tämä on Kristillisen Tieteen opinkappale: että jumalalliselta Rakkaudelta ei voida riistää sen ilmentymää eli kohdetta; että iloa ei voida muuttaa suruksi, sillä suru ei ole ilon valtias; että hyvä ei voi aiheuttaa pahaa; että aine ei voi luoda mieltä eikä elämä päätyä kuolemaan. Täydellinen ihminen — täydellisen Periaatteensa, Jumalan, hallitsemana — on synnitön ja ikuinen.

304:18  

Siksi ihmisen onni ei ole fyysisen aistinnan armoilla. Erhe ei voi saastuttaa Totuutta. Sopusointu ihmisessä on yhtä kaunista kuin musiikissa ja epäsointu on luonnotonta, epätodellista.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Runon jae 2

174:10-15  

Aineellisten näkökantojen yläpuolelle kohoavat ajatuksen askeleet ovat hitaita ja tietävät vaeltajalle pitkää yötä, mutta Hänen läsnäolonsa enkelit — henkiset oivallukset, jotka kertovat meille, milloin ”yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä” — ovat suojelijoitamme synkeydessä.

297:25  

Inhimillisillä ajatuksilla on vertailuasteensa. Jotkut ajatukset ovat parempia kuin toiset. Usko Totuuteen on parempi kuin usko erheeseen, mutta minkään kuolevaisen todistelun perustana ei ole jumalallinen kallio. Kuolevaista todistelua voidaan horjuttaa. Inhimillisellä ajatuksella ei ole paljoakaan yhteyttä tosiasialliseen eli jumalalliseen, ennen kuin uskomus muuttuu uskoksi ja usko henkiseksi ymmärrykseksi.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Runon jae 3

66:6  

Koettelemukset opettavat kuolevaisia olemaan nojaamatta aineelliseen tukeen — särkyneeseen ruokosauvaan, joka lävistää sydämen. Tätä me tuskin muistammekaan ilon ja myötäkäymisten auringonpaisteessa. Suru on hyödyllistä. Suurten ahdistusten kautta pääsemme Jumalan valtakuntaan. Koettelemukset ovat osoituksena Jumalan huolenpidosta. Henkinen kehitys ei verso aineellisten toivojen maahan kylvetystä siemenestä, mutta kun nämä lakastuvat, Rakkaus kasvattaa uudelleen Hengen korkeampia iloja, jotka eivät ole maan tahraamia. Jokainen toistaan seuraava kokemusvaihe tuo ilmi uusia jumalallisen hyvyyden ja rakkauden näköaloja.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Runon jae 4

 

505:18-21  

Psalmin kirjoittaja sanoi: ”Yli suurten, voimallisten vetten pauhinan, yli meren kuohujen on Herra korkeudessa voimallinen.”

332:9-15 Kristus, 19  

Kristus on se todellinen idea, joka julistaa hyvää, jumalallista sanomaa Jumalalta ihmisille puhuen inhimilliselle tietoisuudelle. Kristus on ruumiiton, henkinen — Jumalan kuva ja kaltaisuus, joka karkottaa aistien harhat; Tie, Totuus ja Elämä, joka parantaa sairaat ja ajaa ulos kaiken pahan, hävittää synnin, sairauden ja kuoleman.

   Jeesus ilmensi Kristusta; hän todisti, että Kristus on Jumalan jumalallinen idea — Pyhä Henki eli Puolustaja, joka tuo ilmi jumalallisen Periaatteen, Rakkauden, ja johdattaa kaikkeen totuuteen.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Runon jae 5

593:21 [ainoastaan] (Totuus.)  

KALLIO. Henkinen perustus; Totuus.

67:22  

Armo ja Totuus ovat voimakkaampia kuin mikään muu keino tai menetelmä.

142:35  

Totuus on Jumalan parannuskeino kaikenlaiseen erheeseen, ja Totuus hävittää vain sen, mikä on epätotta. Tästä johtuu se tosiasia, että tänään kuten eilenkin Kristus ajaa ulos kaiken pahan ja parantaa sairaat.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Runon jae 6

476:7  

Äärirajoilleen ajettuna erhe tuhoaa itsensä. Erhe lakkaa väittämästä, että sielu on ruumiissa, että elämä ja äly ovat aineessa ja että tämä aine on ihminen. Jumala on ihmisen Periaate ja ihminen on Jumalan idea. Näin ollen ihminen ei ole kuolevainen eikä aineellinen. Kuolevaiset tulevat katoamaan ja kuolemattomat eli Jumalan lapset ilmaantumaan ihmisen ainoina ja ikuisina totuuksina.

572:8  

Meidän tulee ”rakastaa toinen toistamme” (1 Joh. 3:23), on tuon innoittuneen kirjoittajan yksinkertaisin ja syvällisin neuvo. Tieteessä me olemme Jumalan lapsia, mutta mikään aineellisesta näkemyksestä peräisin oleva tai kuolevainen ei kuulu Hänen lapsilleen, sillä aineellisuus on henkisyyden käänteiskuva.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Runon jae 7

9:5-7, 10  

Kaiken rukoilemisen koetin on vastauksessa näihin kysymyksiin: Rakastammeko lähimmäistämme enemmän tämän pyyntömme vuoksi?

Jos itsekkyys on väistynyt hyvän tahdon tieltä, suhtaudumme lähimmäiseemme epäitsekkäästi ja siunaamme niitä, jotka meitä kiroavat; mutta tätä suurta velvollisuutta emme koskaan täytä yksinomaan pyytämällä että näin tapahtuisi. On olemassa risti, joka meidän täytyy ottaa kantaaksemme, ennen kuin saamme iloita toivomme ja uskomme täyttymyksestä.