Raamattu

Matteus 5:1-12

1 Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat hänen luokseen.
2 Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin:
3 "Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
4 Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen.
5 Autuaita kärsivälliset: he perivät maan.
6 Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan.
7 Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan.
8 Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan.
9 Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen.
10 Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta.
11 "Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa.
12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä.
13 "Te olette maan suola. Mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään: se heitetään menemään, ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa.
14 "Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella.
15 Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville.
16 Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.
48 Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.

Matteus 7:24-29

24 "Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle.
25 Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle.
26 "Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle.
27 Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka."
28 Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan.
29 Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

T&T 446:26

Vastustamalla pahaa voitat sen ja osoitat sen olemattomaksi. Henkistä valoa ja mahtia, joka parantaa sairaat, eivät kuvasta inhimilliset latteudet vaan jumalalliset autuaaksijulistukset. Tahdon käyttäminen johtaa hypnoottiseen tilaan, joka on vahingollinen terveydelle ja ajatuksen puhtaudelle. Siksi meidän täytyy olla varuillamme ja suojautua sitä vastaan. Pahuuden salaaminen estää menestymisen ja minkä tahansa asian lopullisen voiton. Ellet tunne erhettä joka on kitkettävä pois, joudut helposti sen pettämäksi.

T&T 26:30

Mestarimme ei opettanut pelkkää teoriaa, opinkappaleita tai uskomuksia. Hänen opetuksensa ja käytäntöön soveltamisensa sisältönä oli kaiken todellisen olemisen jumalalunen Periaate. Hän ei todistanut kristillisyyttään millään uskonnon tai hartaudenharjoituksen muodolla tai järjestelmällä vaan Kristillisellä Tieteellä, joka tuo esiin Elämän  ja Rakkauden sopusoinnun. Jeesus lähetti Johannes Kastajalle sanan, jonka tarkoituksena oli kiistattomasti osoittaa, että Kristus oli tullut: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet: sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään, köyhille julistetaan evankeliumia." Toisin sanoen: Kertokaa Johannekselle, mitä jumalallisen voiman todistaminen on, niin hän käsittää heti, että tämän messiaanisen toiminnan voima on Jumala.

T&T 33:3

Opetuslapset, jotka suruissaan ja hiljaisina odottivat  Mestarinsa kavaltamisen hetkeä, pääsivät osallisiksi taivaallisesta mannasta, joka muinoin oli erämaassa ravinnut Totuuden vainottuja seuraajia. Heidän leipänsä tuli todellakin alas taivaasta. Tämä leipä oli henkisen olemisen suuri totuus, joka parantaa sairaat ja ajaa ulos erheen. Heidän Mestarinsa oli selittänyt kaiken tämän aikaisemmin, ja nyt tämä leipä ravitsi ja ylläpiti heitä. He olivat kantaneet tätä leipää talosta taloon murtaen (selittäen) sitä muille, ja nyt se lohdutti heitä  itseään.

T&T 33:19

Kun inhimillinen aines suuressa Opettajassamme taisteli jumalallisen kanssa, hän sanoi: "Älköön ... tapahtuko minun tahtoni, vaan Sinun!" - toisin sanoen: Älköön minussa ilmetkö liha vaan Henki. Tätä on henkisen Rakkauden uusi ymmärtäminen. Se antaa kaiken Kristuksen eli Totuuden vuoksi. Se siunaa vihollisiaan, parantaa sairaat, ajaa ulos erheen, herättää kuolleet rikkomuksistaan ja synneistään ja julistaa evankeliumia köyhille, sydämeltään nöyrille.

T&T 2:1

Mistä syystä rukoilemme? Rukoilemmeko tehdäksemme itsemme paremmiksi tai hyödyttääksemme kuulijoitamme, valistaaksemme ääretöntä tai jotta ihmiset kuulisivat meitä? Onko meille hyötyä rukoilemisesta? On; kaipaus, joka nousee janoten vanhurskautta, on Isämme siunaama eikä se tykömme tyhjänä palaa.

T&T 497:25

6.  Ja me vakaasti lupaamme valvoa, ja rukoilla, että meillä olisi se Mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli; tehdä muille samoin kuin haluaisimme heidän tekevän meille; ja olla armeliaita, oikeudenmukaisia ja puhtaita.

T&T 241:24

Päämääränämme - askel uskosta eteenpäin - tulee olla Totuuden jalanjälkien löytäminen, tie terveyteen ja pyhyyteen. Meidän tulee pyrkiä pääsemään Hoorebin vuorelle, missä Jumala meille ilmestyy; ja kaiken henkisen rakentamisen kulmakivi on puhtaus. Hengen kaste, joka pesee ruumiista kaikki lihan epäpuhtaudet merkitsee että puhdassydämiset saavat nähdä Jumalan ja lähestyvät henkistä Elämää ja sen toteennäyttämistä.

T&T 323:31

Kristillisen Tieteen vaikutuksia ei niinkään nähdä kuin tunnetaan. Se on Totuuden "hiljainen tuulen hyminä", joka ilmaisee itsensä. Joko käännämme selkämme tälle äänelle tai kuuntelemme sitä ja nousemme ylemmäs. Kun olemme valmiit tulemaan pienen lapsen kaltaisiksi ja jättämään vanhan uuden vuoksi, tulee ajatuksemme vastaanottavaksi edistyneelle oivallukselle.  Mielenlaatu, joka iloiten jättää väärät rajapyykit ja riemuitsee nähdessään niiden katoavan, auttaa jouduttamaan lopullista sopusointua. Tajunnan ja itseyden puhdistuminen on todistus edistyksestä. "Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan."

T&T 337:17

XXVI. Kristillinen Tiede osoittaa todeksi. että vain puhdassydämiset voivat nähdä Jumalan, kuten evankeliumi opettaa. Puhtautensa määrän mukaisesti ihminen on täydellinen, ja täydellisyys on taivaallisen olemisen järjestys, joka ilmentää Elämää Kristuksessa, Elämän henkisessä perikuvassa.

T&T 341:1

Tätä kirjaa vastaan tehdyt huomautukset pyrkivät tuomitsemaan unohduksiin sen totuuden, joka nostaa tuhansia avuttomuudesta voimakkuuteen ja kohottaa heidät teoreettisesta käytännölliseen kristillisyyteen. Nämä arvostelut perustuvat yleensä irrallisiin, yhteydestään erotettuihin sanontoihin tai lauseisiin. Jopa Pyhät Kirjoitukset, jotka kauniina ja yhdenmukaisina kasvavat yhdestä valtavasta juuresta, vaikuttavat ristiriitaisilta joutuessaan tällaiseen käsittelyyn. Jeesus sanoi: "Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan" [Totuuden].

T&T 227:23

Kristillinen Tiede kohottaa vapauden lipun ja huutaa: "Seuratkaa minua! Vapautukaa sairauden, synnin ja kuoleman kahleista!" Jeesus on viitoittanut tien. Maailman kansalaiset, omaksukaa "Jumalan lasten kirkkauden vapaus" ja olkaa vapaat! Tämä on teidän jumalallinen oikeutenne. Aineellisten aistien harha, ei jumalallinen laki, on kahlinnut teidät, sitonut vapaat jäsenenne, lamauttanut kykynne, heikentänyt ruumiinne ja tärvellyt olemuksenne.

T&T 572:4

Näin siis Raamatun sekä ensimmäinen että viimeinen kirja - Ensimmäinen Mooseksen Kirja ja Ilmestyskirja osoittavat, että synti palautetaan kristillisesti ja tieteellisesti alkuperäiseen olemattomuuteensa. Meidän tulee "rakastaa toinen toistamme" (1 Joh. 3:23), on tuon innoittuneen kirjoittajan yksinkertaisin ja syvällisin neuvo. Tieteessä me olemme Jumalan lapsia, mutta mikään aineellisesta näkemyksestä peräisin oleva tai kuolevainen ei kuulu Hänen lapsilleen, sillä aineellisuus on henkisyyden käänteiskuva.

T&T 97:30

Kristinusko ilmentää jälleen sitä Elämää, joka on Totuus, ja sitä Totuutta, joka on Elämä, erheen ulosajamisen ja sairaiden parantamisen apostolisella toiminnalla. Maa ei voi mitenkään hyvittää niitä vainoja, jotka kohdistuvat uuteen askeleeseen kristinuskon tiellä; mutta vainotut saavat varman henkisen korvauksen olemassaolon nousuna kuolevaisen epäsoinnun yläpuolelle ja jumalallisen Rakkauden lahjana.

T&T 361:20

Olen tarkistanut TIEDE JA TERVEYS -teoksen vain antaakseni sen alkuperäiselle sisällölle selvemmän ja täydemmän ilmauksen. Henkiset ideat avautuvat meille sitä mukaa kuin edistymme. Kuinka rajoittunut inhimillinen käsitys jumalallisesta Tieteestä lieneekin, sen täytyy olla oikea ollakseen Tiedettä ja toteennäytettävissä. Äärettömän Totuuden siemen, vaikka pienin taivasten valtakunnassa, merkitsee korkeampaa toivoa maan päällä, mutta se hylätään ja sitä pilkataan, kunnes Jumala valmistaa maaperän kylvölle. Kaikki kylvö, joka kantaa kuolematonta hedelmää, rikastuttaa ihmiskuntaa vain ymmärrettynä - siitä syystä on Raamatulla monta tulkintaa ja TIEDE JA TERVEYS SEKÄ AVAIN RAAMATTUUN –teoksen tarkistukset ovat olleet välttämättömiä.

T&T 22:11

"Ahkeroikaa ... että pelastuisitte", on Elämän ja Rakkauden vaatimus, sillä tätä varten Jumala teissä vaikuttaa. "Asioikaa [leivisköillänne], kunnes minä tulen!" Odottakaa palkkaanne, "älkää väsykö tekemästä sitä, mikä hyvää on". Jos pyrkimyksissäsi kohtaat pelottavia vastoinkäymisiä etkä saa minkäänlaista välitöntä korvausta, älä silti palaa erheeseen äläkä hellitä kilvoittelua.

T&T 9:27-34

Oletko valmis jättämään kaiken Kristuksen, Totuuden, vuoksi ja tulemaan siten luetuksi syntisten joukkoon? Et! Haluatko todella päästä tähän? Et! Miksi sitten luet pitkiä rukouksia ja pyydät saada olla kristitty, kun et välitä kulkea rakkaan Mestarimme jälkiä? Ellet tahdo seurata hänen esimerkkiään, miksi sitten huulesi pyytävät, että pääsisit osalliseksi hänen luonteestaan? Johdonmukainen rukous merkitsee halua tehdä oikein.

T&T 10:1-5

Rukoileminen tarkoittaa, että haluamme vaeltaa ja todella vaellamme valkeudessa siinä määrin kuin saamme sitä, vaikkapa vertavuotavin askelin, ja että kärsivällisesti Herraa odottaen jätämme todelliset toiveemme Hänen täytettäväkseen.

Are you willing to leave all for Christ, for Truth, and so be counted among sinners? No! Do you really desire to attain this point? No! Then why make long prayers about it and ask to be Christians, since you do not care to tread in the footsteps of our dear Master? If unwilling to follow his example, why pray with the lips that you may be partakers of his nature? Consistent prayer is the desire to do right. Prayer means that we desire to walk and will walk in the light so far as we receive it, even though with bleeding footsteps, and that waiting patiently on the Lord, we will leave our real desires to be rewarded by Him.