Autuaaksijulistukset -- The Beautitudes


Raamattu 1992, Matteus 5: 1-12

1 Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat hänen luokseen.

2 Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin:

3 "Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.

4 Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen.

5 Autuaita kärsivälliset: he perivät maan.

6 Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan.

7 Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan.

8 Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan.

9 Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen.

10 Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta.

11 "Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa.

12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä.

 

King James, Matthew 5:1-12

1 And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2 And he opened his mouth, and taught them, saying,

3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.

5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.

6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.

7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.

8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.

10 Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.

11 Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you , and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.

12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you. 

Avaimet               Keys

 

Mary Baker Eddyn teokset:

Works by Mary Baker Eddy:

 

T&t               Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (Finnish)

S&H             Science and Health with Key to the Scriptures (English)

Misc.Wr.    Miscelaneous Writings

01’                Message to The Mother Church, 1901

Miscellany The First Church of Christ, Scientist and Miscellany

Autuaaksijulistukset                                     The Beautitudes

 


T&t 174:18

Siinain jylinä ja Vuorisaarna seuraavat aikakausien jälkiä, tavoittavat ne ja nuhtelevat matkallaan kaikkea erhettä ja julistavat taivasten valtakuntaa maan päällä. Totuus on tuotu ilmi. Tarvitaan vain sen soveltamista käytäntöön.

 

S&H 174:17

The thunder of Sinai and the Sermon on the Mount are pursuing and will overtake the ages, rebuking in their course all error and proclaiming the kingdom of heaven on earth. Truth is revealed. It needs only to be practised.


 

Miscellany 5:12

First Commandment of the Hebrew Decalogue, "Thou shalt have no other gods before me," and the Golden Rule are the all-in-all of Christian Science. They are the spiritual idealism and realism which, when realized, constitute a Christian Scientist, heal the sick, reform the sinner, and rob the grave of its victory. The spiritual understanding which demonstrates Christian Science, enables the devout Scientist to worship, not an unknown God, but Him whom, understanding even in part, he continues to love more and to serve better

 

Misc.Wr. 12:12-14

Every man and woman should be to-day a law to himself, herself, — a law of loyalty to Jesus' Sermon on the Mount.

 

’01 11:16-19

To my sense the Sermon on the Mount, read each Sunday without comment and obeyed throughout the week, would be enough for Christian practice.

 

’01 32:19-26

They fill the the ecclesiastic measure, that to love God and keep His commandments is the whole duty of man. Such churchmen and the Bible, especially the First Commandment of the Decalogue, and Ninety-first Psalm, the Sermon on the Mount, and St. John's Revelation, educated my thought many years, yea, all the way up to its preparation for and reception of the Science of Christianity.

Hengessään köyhät                       The poor in Spirit

 


Markus 9:17,22-24

17 Eräs mies väkijoukosta vastasi hänelle: "Opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. Hänessä on mykkä henki.

22 "Henki on monet kerrat kaatanut hänet, jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit!"

23 "Jos voit?" vastasi Jeesus. "Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo."

24 Silloin pojan isä heti huusi: "Minä uskon! Auta minua epäuskossani!"

 

Mark 9:17, 22-24

17 And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit;

22 And ofttimes it hath cast him into the fire, and into the waters, to destroy him: but if thou canst do any thing, have compassion on us, and help us.

23 Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth.

24 And straightway the father of the child cried out, and said with tears, Lord, I believe; help thou mine unbelief.


 

Misc.Wr. 168:3-14

Go, and tell what things ye shall see and hear: how the blind, spiritually and physically, receive sight; how the lame, those halting between two opinions or hobbling on crutches, walk; how the physical and moral lepers are cleansed; how the deaf — those who, having ears, hear not, and are afflicted with "tympanum on the brain" — hear; how the dead, those buried in dogmas and physical ailments, are raised; that to the poor — the lowly in Christ, not the man-made rabbi — the gospel is preached. Note this: only such as are pure in spirit, emptied of vainglory and vain knowledge, receive Truth.

 


T&t 8:30-33

Meidän tulisi tutkia itseämme ja oppia tietämään, mihin sydämemme on kiintynyt ja mihin se pyrkii, sillä vain tällä tavoin opimme tietämään, millaisia me pohjimmaltamme olemme.

S&H 8:28-30

We should examine ourselves and learn what is the affection and purpose of the heart, for in this way searching only can we learn what we honestly are.


 


T&t 518:15-19

Hengessä rikkaat auttavat köyhiä yhdessä suuressa veljeydessä, sillä kaikilla on sama Periaate eli Isä; ja siunattu on se ihminen, joka näkee veljensä tarpeen ja auttaa häntä siinä — joka etsii omaa hyväänsä toisen parhaasta.

 

S&H 518:15-19

The rich in spirit help the poor in brotherhood one grand brotherhood, all having the same Principle, or Father; and blessed is that man who seeth is his brother's need and supplieth it, seeking his own in another's good.

 

Murheelliset                                    They that mourn

 


Matteus 9:15

15 Jeesus vastasi heille: "Eivät kai häävieraat voi surra silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan! Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, ja silloin he paastoavat.

 

 

Matthew 9:15

15 And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them? but the days will come, when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast.


 

Miscellany 339:20

And he answered them in substance: My disciples rejoice in their present Christianity and have no cause to mourn; only those who have not the Christ, Truth, within them should wear sackcloth.

 

Kärsivälliset                                     The meek

 


Johannes 8:28

28 Niinpä Jeesus jatkoi: "Sitten kun olette korottaneet Ihmisen Pojan, te ymmärrätte, että minä olen se joka olen enkä tee mitään omin neuvoin, vaan puhun niin kuin Isä on minua opettanut.

 

John 8:28

28 Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things.


 


T&t 270:26-27

Lempeydellä ja ihmisrakkaudella on jumalallinen valtuutus.

S&H 270:23-24

Meekness and charity have divine authority.


 


T&t 30:34

Hänen havaittiin julistavan lempeydellä ja mahdilla evankeliumia köyhille. Ylpeys ja pelko eivät sovellu kantamaan Totuuden lippua, eikä Jumala koskaan anna sitä sellaisiin käsiin.

S&H 30:32

In meekness and might, he was found preaching the gospel to the poor. Pride and fear are unfit to bear the standard of Truth, and God will never place it in such hands.


 

 


T&t 445:14-17

Opeta, kuinka sävyisä ja voimallinen on elämä, joka ”on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa”, niin halua muihin parannuskeinoihin ei ilmene.

S&H 445:13-15

Teach the meekness and might of life "hid with Christ in God," and there will be no desire for other healing methods.


 

Joilla on vanhurskauden nälkä ja jano      That hunger and thirst

 


Luukas 10:38-42

38 Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen.

39 Martalla oli sisar, Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan.

40 Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan: "Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua."

41 Mutta Herra vastasi: "Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista.

42 Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois."

 

Luke 10:38-42

38 Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village: and a certain woman named Martha received him into her house.

39 And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet, and heard his word.

40 But Martha was cumbered about much serving, and came to him, and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? bid her therefore that she help me.

41 And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things:

42 But one thing is needful: and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her.


 

Miscellany 287:12-13

Love lived in a court or cot is God exemplified, governing governments, industries, human rights, liberty, life.

 

Misc.Wr. 127:7

One thing I have greatly desired, and again earnestly request, namely, that Christian Scientists, here and elsewhere, pray daily for themselves; not verbally, nor on bended knee, but mentally, meekly, and importunately. When a hungry heart petitions the divine Father-Mother God for bread, it is not given a stone, — but more grace, obedience, and love. If this heart, humble and trustful, faithfully asks divine Love to feed it with the bread of heaven, health, holiness, it will be conformed to a fitness to receive the answer to its desire; then will flow into it the "river of His pleasure," the tributary of divine Love, and great growth in Christian Science will follow, — even that joy which finds one's own in another's good.

 


T&t 323:19-24

Kun sairaat tai syntiset heräävät näkemään tarvitsevansa jotakin mitä heillä ei ole, he tulevat vastaanottavaisiksi jumalalliselle Tieteelle, joka suuntaa kohti Sielua ja pois aineellisesta aistinnasta, vie ajatukset pois ruumiista ja nostaa jopa kuolevaisen mielen miettimään parempaa kuin sairautta tai syntiä.

 

S&H 323:19-24

When the sick or the sinning awake to realize their need of what they have not, they will be receptive of divine Science, which gravitates towards Soul and away from material sense, removes thought from the body, and elevates even mortal mind to the contemplation of something better than disease or sin.


 

Miscellany 227:29

The sinner may sneer at this beatitude, for "the fool hath said in his heart, There is no God." Statistics show that Christian Science cures a larger per cent of malignant diseases than does materia medica.


Jotka toisia armahtavat                The merciful

 


T&t 367: 3-9

Lempeä sana ja potilaan kristillinen rohkaisu, osaaottava kärsivällisyys hänen pelkojensa suhteen ja niiden karkottaminen ovat parempia kuin vuolaiden teorioiden ylenpalttisuus, kaavamaiset lainatut puheet ja perustelujen jakeleminen, sillä nämä ovat vain ivamukailuja aidosta Kristillisestä Tieteestä, joka liekehtii jumalallista Rakkautta.

 

S&H 367: 3-9

The tender word and Christian encouragement of an invalid, pitiful patience with his fears and the removal of them, are better than hecatombs of gushing theories, stereotyped borrowed speeches, and the doling of arguments, which are but so many parodies on legitimate Christian Science, aflame with divine Love.


 

Miscellany 201:15-19

So let us meekly meet, mercifully forgive, wisely ponder, and lovingly scan the convulsions of mortal mind, that its sudden sallies may help us, not to a start, but to a tenure of unprecarious joy.

 


1.Moos. 9:20-23

20 Nooa ryhtyi viljelemään maata ja istutti ensimmäisen viinitarhan.

21 Mutta kun hän joi viiniä, hän juopui ja jäi alastomana makaamaan telttaansa.

22 Haam, Kanaanin isä, näki isänsä alastomuuden ja kertoi siitä ulkona molemmille veljilleen.

23 Silloin Seem ja Jafet ottivat viitan, levittivät sen harteilleen, menivät sisään selkä edellä ja peittivät isänsä alastomuuden. Heidän kasvonsa olivat poispäin, eivätkä he nähneet isäänsä alastomana.

 

Gen. 9:20-23

20 And Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard:

21 And he drank of the wine, and was drunken; and he was uncovered within his tent.

22 And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without.

23 And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father; and their faces were backward, and they saw not their father's nakedness.


 

Puhdassydämiset                                         The pure in heart

 


1 Johannes 3:8

8 Joka tekee syntiä, on Paholaisesta, sillä Paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Juuri sitä varten Jumalan Poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi Paholaisen teot.

 

I John 3:8

8 He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil.


 

Miscellany 262:1

God creates man perfect and eternal in His own image. Hence man is the image, idea, or likeness of perfection — an ideal which cannot fall from its inherent unity with divine Love, from its spotless purity and original perfection.

 

Misc.Wr. 168:12

Note this: only such as are pure in spirit, emptied of vainglory and vain knowledge, receive Truth.

 


T&t 241:24-27

Meidän tulee pyrkiä pääsemään Hoorebin vuorelle, missä Jumala meille ilmestyy; ja kaiken henkisen rakentamisen kulmakivi on puhtaus.

S&H 241:24-27

We should strive to reach the Horeb height where God is revealed; and the corner-stone of all spiritual building is purity.


 

Rauhantekijät                                 The peacemakers

 


Jaakob 3:18

18 Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat.

James 3:18

18 And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.


 

Miscellany 361:1

Follow the directions of God as simplified in Christian Science, and though it be through deserts He will direct you into the paths of peace.


Joita vanhurskauden vuoksi vainotaan    The persecuted

 


T&t 97:33

Maa ei voi mitenkään hyvittää niitä vainoja, jotka kohdistuvat uuteen askeleeseen kristinuskon tiellä; mutta vainotut saavat varman henkisen korvauksen olemassaolon nousuna kuolevaisen epäsoinnun yläpuolelle ja jumalallisen Rakkauden lahjana.

S&H 97:32

Earth has no repayment for the persecutions which attend a new step in Christianity; but the spiritual recompense of the persecuted is assured in the elevation of existence above mortal discord and in the gift of divine Love.


 

Misc.Wr. 291:21-27

False views, however engendered, relative to the true and unswerving course of a Christian Scientist, will at length dissolve into thin air. The dew of heaven will fall gently on the hearts and lives of all who are found worthy to suffer for righteousness, — and have taught the truth which is energizing, refreshing, and consecrating mankind.

 

Misc.Wr. 199:11 (Whole article)

Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities,

in persecutions, in distresses for Christ's sake. — 2 COR. xii. 10.

 

   The miracles recorded in the Scriptures illustrate the life of Jesus as nothing else can; but they cost him the hatred of the rabbis. The rulers sought the life of Jesus; they would extinguish whatever denied and defied their superstition. We learn somewhat of the qualities of the divine Mind through the human Jesus. The power of his transcendent goodness is manifest in the control it gave him over the qualities opposed to Spirit which mortals name matter.

 

   The Principle of these marvellous works is divine; but the actor was human. This divine Principle is discerned in Christian Science, as we advance in the spiritual understanding that all substance, Life, and intelligence are God. The so-called miracles contained in Holy Writ are neither supernatural nor preternatural; for God is good, and goodness is more natural than evil. The marvellous healing-power of goodness is the outflowing life of Christianity, and it characterized and dated the Christian era.

 

   It was the consummate naturalness of Truth in the mind of Jesus, that made his healing easy and instantaneous. Jesus regarded good as the normal state of man, and evil as the abnormal; holiness, life, and health as the better representatives of God than sin, disease, and death. The master Metaphysician understood omnipotence to be All-power: because Spirit was to him All-in-all, matter was palpably an error of premise and conclusion, while God was the only substance, Life, and intelligence of man.

 

   The apostle Paul insists on the rare rule in Christian Science that we have chosen for a text; a rule that is susceptible of proof, and is applicable to every stage and state of human existence. The divine Science of this rule is quite as remote from the general comprehension of mankind as are the so-called miracles of our Master, and for the sole reason that it is their basis. The foundational facts of Christian Science are gathered from the supremacy of spiritual law and its antagonism to every supposed material law. Christians to-day should be able to say, with the sweet sincerity of the apostle, "I take pleasure in infirmities," — I enjoy the touch of weakness, pain, and all suffering of the flesh, because it compels me to seek the remedy for it, and to find happiness, apart from the personal senses. The holy calm of Paul's well-tried hope met no obstacle or circumstances paramount to the triumph of a reasonable faith in the omnipotence of good, involved in its divine Principle, God: the so-called pains and pleasures of matter were alike unreal to Jesus; for he regarded matter as only a vagary of mortal belief, and subdued it with this understanding.

 

   The abstract statement that all is Mind, supports the entire wisdom of the text; and this statement receives the mortal scoff only because it meets the immortal demands of Truth. The Science of Paul's declaration resolves the element misnamed matter into its original sin, or human will; that will which would oppose bringing the qualities of Spirit into subjection to Spirit. Sin brought death; and death is an element of matter, or material falsity, never of Spirit.

 

   When Jesus reproduced his body after its burial, he revealed the myth or material falsity of evil; its powerlessness to destroy good, and the omnipotence of the Mind that knows this: he also showed forth the error and nothingness of supposed life in matter, and the great somethingness of the good we possess, which is of Spirit, and immortal.

 

   Understanding this, Paul took pleasure in infirmities, for it enabled him to triumph over them, — he declared that "the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death;" he took pleasure in "reproaches" and "persecutions," because they were so many proofs that he had wrought the problem of being beyond the common apprehension of sinners; he took pleasure in "necessities," for they tested and devel oped latent power.

 

   We protect our dwellings more securely after a robbery, and our jewels have been stolen; so, after losing those jewels of character, — temperance, virtue, and truth, — the young man is awakened to bar his door against further robberies.

 

   Go to the bedside of pain, and there you can demonstrate the triumph of good that has pleasure in infirmities; because it illustrates through the flesh the divine power of Spirit, and reaches the basis of all supposed miracles; whereby the sweet harmonies of Christian Science are found to correct the discords of sense, and to lift man's being into the sunlight of Soul.

 

"The chamber where the good man meets his fate

Is privileged beyond the walks of common life,

Quite on the verge of heaven."

 

 

T&t 254:30

Jos suuntaat purtesi totuuden aina kuohuville mutta terveellisille vesille, tulet kohtaamaan myrskyjä. Tekemästäsi hyvästä puhutaan pahaa. Tämä on risti. Ota se kannettavaksesi, sillä sen avulla voitat kruunun ja saat pitää sen. Pyhiinvaeltaja maan päällä, kotisi on taivas; muukalainen, olet Jumalan vieras.

 

S&H 254:27

If you launch your bark upon the ever-agitated but healthful waters of truth, you will encounter storms. Your good will be evil spoken of. This is the cross. Take it up and bear it, for through it you win and wear the crown. Pilgrim on earth, thy home is heaven; stranger, thou art the guest of God.

 

----------------