Aihe: Armo     Keskiviikko 16.8.2006     

Hymnit: 39, 76, 149

Raamattu

 

Joh.1:14-18

14 Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.

15 Johannes todisti hänestä ja huusi: "Hän on se, josta sanoin: Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua."

16 Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet,

armoa armon lisäksi.

17 Lain välitti Mooses,

armon ja totuuden toi Jeesus Kristus.

18 Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet.

Ap.t 11:17, 18, 21-24

17 Jos siis Jumala silloin, kun heistä tuli Herraan Jeesukseen uskovia, antoi heille samanlaisen lahjan kuin meille, mikä olin minä estämään Jumalaa?"

18 Tämän kuultuaan kaikki rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Jumala on siis avannut pakanoillekin tien kääntymykseen ja elämään."

21 Herran käsi oli heidän tukenaan, ja suuri joukko ihmisiä kääntyi ja uskoi Herraan.

22 Tästä kantautui tieto Jerusalemin seurakunnalle, ja seurakunta lähetti Barnabaksen Antiokiaan. 23 Kun hän perille tultuaan näki, mitä Jumalan armo oli saanut aikaan, hän ilahtui ja kehotti kaikkia järkkymättä pysymään uskossa Herraan. 24 Hän oli hyvä mies, täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa. Yhä enemmän oli niitä, jotka liittyivät Herran omien joukkoon.

Ap.t. 13:43, 44

43 Väen hajaantuessa omille tahoilleen monet juutalaiset ja jumalaapelkäävät käännynnäiset liittyivät Paavalin ja Barnabaksen seuraan. Nämä puhuivat heille ja rohkaisivat heitä pitämään kiinni Jumalan armosta.

44 Seuraavana sapattina melkein koko kaupunki kerääntyi kuulemaan Herran sanaa.

Room. 1:7

7 Jumalan, meidän Isämme, ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille.

Room. 3:21-24

21 Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. 22 Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, 23 sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta 24 mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi.

Room. 4:16 (usko.)

16 Lupaus ja usko kuuluvat yhteen sitä varten, että kaikki olisi armoa. Näin lupaus on varma ja koskee kaikkia Abrahamin jälkeläisiä, ei vain niitä joilla on laki, vaan myös niitä joilla on Abrahamin usko. ...


 

Room. 5:12, 17, 20, 21

12 Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä.

17 Yhden ihmisen rikkomus aiheutti sen, että kuolema pääsi hallitsemaan tämän yhden vuoksi. Paljon ennemmin tulevat ne, jotka saavat omakseen vanhurskauden ylenpalttisen armon ja lahjan, elämään ja hallitsemaan yhden ainoan ansiosta, Jeesuksen Kristuksen.

20 Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. 21 Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden.

Room. 6:1, 2, 14, 15

1 Mitä me tähän sanomme? Onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi yhä suuremmaksi? 2 Ei tietenkään. Kun kerran olemme kuolleet pois synnistä, kuinka voisimme edelleen elää siinä?

14 Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia.

15 Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki!

Room. 11:1 (toki!), 5, 6

1 Kysyn siis: ei kai Jumala ole hylännyt omaa kansaansa? Ei toki!

5 Samoin on nykyisenäkin aikana olemassa jäännös, jonka Jumala on armossaan valinnut. 6 Mutta jos valinta kerran perustuu armoon, se ei perustu ihmisen tekoihin - muutenhan armo ei olisi armo.

1.Piet. 1:2 Tulkoon, 10-13

Tulkoon armo ja rauha yhä runsaampana teidän osaksenne.

10 Tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta 11 ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä vaikuttava Kristuksen Henki viittasi todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta kirkkaudesta. 12 Heille ilmaistiin, etteivät he palvelleet itseään vaan teitä puhuessaan siitä, minkä teille nyt ovat julistaneet ne, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat tuoneet teille evankeliumin. Tähän pelastukseen haluavat enkelitkin päästä edes luomaan silmäyksen.

13 Vyöttäytykää siis, olkaa raittiit. Pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.

1.Piet. 5:5 Ja te, 10 (kirkkauteensa), 11, 12 lähetän

Ja te kaikki: pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.

10 Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. ...

11 Hänen on valta iankaikkisesti. Aamen.

12 ... lähetän teille tämän lyhyen kirjeen, jossa lausun teille kehotuksia ja vakuutan, että se armo, jossa te elätte, on todella Jumalan armoa. Pysykää siinä lujina!

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

 

4:4-10

Kaikkein eniten tarvitsemme hartaan kaipuun rukousta

saada kasvaa armossa, mikä ilmenee kärsivällisyytenä,

sävyisyytenä, rakkautena ja hyvinä tekoina.

Mestarimme käskyjen pitämisen ja hänen esi-

merkkinsä seuraamisen olemme todella velkaa

hänelle, ja tämä on ainoa kyllin arvokas kiitollisuutemme

osoitus kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt.

27:17-35

Jeesus selitti vertauksillaan, ettei Elämä koskaan liity syntiin ja kuolemaan. Hän pani Tieteen kirveen aineellisen tiedon juurelle, jotta se olisi valmiina kaatamaan sen panteismin väärän opin, että Jumala eli Elämä on aineessa tai peräisin siitä.

Kerran Jeesus lähetti maailmaan seitsemänkymmentä opetuslastaan, mutta vain yhdestätoista on historialla mitään huomionarvoista kerrottavaa. Perimätiedon mukaan hänellä oli kaksi- tai kolmesataa muuta oppilasta, joiden nimet eivät ole säilyneet. "Monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut." He lankesivat pois armosta, koska eivät milloinkaan todella ymmärtäneet Mestarinsa opetusta.

Miksi ne, jotka vakuuttavat seuraavansa Kristusta, kieltävät oleellisen osan siitä uskonnosta, jonka hän tuli perustamaan? Jeesuksen vainoojat hyökkäsivät kiivaimmin juuri tätä kohtaa vastaan. He koettivat pitää häntä aineen armoilla ja tappaa hänet joidenkin oletettujen aineen lakien mukaisesti.

67:18-30

On järjetöntä edes kuvitella että eläimelliset ominaisuudet voisivat antaa voimaa luonteelle kun muistamme, kuinka Herramme ja Mestarimme paransi henkisellä mahdilla sairaita, herätti kuolleita ja käski jopa tuulia ja aaltoja tottelemaan. Armo ja Totuus ovat voimakkaampia kuin mikään muu keino tai menetelmä.

Tavanomaisen kristillisyyden rajoitettuna toteennäyttämisenä ilmenevä henkisen voiman puute ei tee tyhjäksi vuosisatojen uurastusta. Tarvitsemme henkistä emmekä ruumiillista tietoisuutta. Synnistä, sairaudesta ja kuolemasta vapautettu ihminen ilmentää todellista kaltaisuutta eli henkistä perikuvaa.

108:1

Mistä minulle tuli tämä taivaallinen vakaumus — fyy­sisten aistien todistuksen vastainen vakaumus? Paavalin mukaan se oli “Jumalan armon lahja. . . joka minulle on annettu Hänen voimansa vaikutuksesta”. Se oli Elämän ja Rakkauden jumalallinen laki ja se avasi minulle sen todis­tettavissa olevan tosiasian, että aineella ei ole aistimisky­kyä eikä elämää; että ihmisten kokemukset osoittavat kai­ken aineellisuuden valheelliseksi ja että kuolematon kai­puu, “rakkauden tuntemaan oppimisen hinta”, vahvistaa sen selviön, että ainoa kärsijä on kuolevainen mieli, sillä jumalallinen Mieli ei voi kärsiä.

 

134:13

Ihmisen tekemät opinkappaleet ovat katoamassa. Ne eivät ole vahvistuneet vaikeuksien aikoina. Kuinka ne voisivat Kristus-voimaa vailla ollen havainnollistaa Kristuksen oppia tai armon ihmeitä? Jos kiellämme kristillisen parantamisen mahdollisuuden, riistämme kristinuskolta juuri sen ominaisuuden joka antoi sille jumalallisen voiman ja hämmästyttävän ja verrattoman menestyksen ensimmäisellä vuosisadalla.

333:16-24

Jeesus Nasaretilaisen tuleminen merkitsi kristillisen aikakauden ensimmäisen vuosisadan alkua, mutta Kristuksella ei ole päivien alkua eikä elämän loppua. Kautta kaikkien sukupolvien, sekä ennen kristillisen ajanjakson alkua että sen jälkeen, on Kristus tullut henkisenä ideana - Jumalan kuvastumana - tuoden jossain määrin voimaa ja armoa kaikille, jotka ovat olleet valmiit vastaanottamaan Kristuksen, Totuuden.

494:18-22

Armon ihme ei ole ihme Rakkaudelle. Jeesus todisti ruumiillisuuden kykenemättömyyden kuten myös Hengen äärettömät kyvyt auttaen siten erehtyvää ihmiskäsitystä pakenemaan omista vakaumuksistaan ja etsimään turvan jumalallisesta Tieteestä.

495:16

Kun sairauden tai synnin harha kiusaa sinua, pitäydy lujasti Jumalaan ja Hänen ideaansa. Älä salli minkään muun kuin Hänen kaltaisuutensa asua ajatuksissasi. Älä anna pelon tai epäilyksen himmentää selvää näkemystäsi ja vakaata luottamustasi siihen, että elämän sopusointuiseksi tunnustaminen jollainen Elämä ikuisesti on - voi hävittää jokaisen tuskallisen käsityksen siitä tai uskon siihen, mitä Elämä ei ole. Anna Kristillisen Tieteen ruumiillisen aistinnan sijasta tukea ymmärrystäsi olemisesta, niin tämä ymmärrys ajaa erheen ulos Totuudella, korvaa kuolevaisuuden kuolemattomuudella ja vaientaa epäsoinnun sopusoinnulla.