Ajatuksen henkistäminen

Keskiviikko 2.5.2018

 

Raamattu

 

Luuk. 4:14

14 Täynnä Hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan, ja hänestä puhuttiin kohta kaikkialla.

 

Luuk. 18:9-24

9 Muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita, Jeesus esitti tämän kertomuksen:  10 "Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, toinen publikaani.  11 Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen: 'Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani.  12 Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta, siitäkin mitä ostan.'  13 Publikaani seisoi taempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen!'  14 "Minä sanon teille: hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan."

 

15 Jeesuksen luo tuotiin myös pieniä lapsia, jotta hän koskisi heihin. Tämän nähdessään opetuslapset moittivat tuojia,  16 mutta Jeesus kutsui lapset luokseen ja sanoi: "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.  17 Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse."

 

18 Muuan korkeassa asemassa oleva mies kysyi Jeesukselta: "Mitä minun pitää tehdä, hyvä opettaja, että perisin iankaikkisen elämän?"  19 Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu.  20 Käskyt sinä tiedät: älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä todista valheellisesti, kunnioita isääsi ja äitiäsi."  21 "Kaikkea tätä olen noudattanut nuoresta pitäen", vastasi mies.  22 Tämän kuullessaan Jeesus sanoi: "Yksi sinulta vielä on tekemättä. Myy kaikki, mitä sinulla on, ja jaa rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua."  23 Kun mies kuuli tämän, hän tuli murheelliseksi, sillä hän oli hyvin rikas.  24 Nähdessään sen Jeesus sanoi: "Kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan!

 

Matt. 13:33 (vertauksen:), 44-46

33 Vielä hän esitti heille vertauksen:  44 "Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan, ja sitten hän iloissaan myi kaiken minkä omisti ja osti sen pellon.  45 "Taivasten valtakunta on myös tällainen. Kauppias etsi kauniita helmiä.  46 Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken minkä omisti ja osti sen.

 

Matt. 5:44-48 rakastakaa

44 … rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta,  45 jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille.  46 Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin?  47 Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin?  48 Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.

 

Job 42:1, 5

1 Silloin Job sanoi Herralle:  5 Vain korvakuulolta sinut tunsin. Nyt ovat silmäni nähneet sinut.

 

Tiede ja Terveys

 

262:30

   Kuolevaisen epäsoinnun perustana on väärä käsitys ihmisen alkuperästä. Oikea alku johtaa oikeaan tulokseen. Jokainen mielle, joka näyttää lähtevän aivoista, alkaa väärin. Jumalallinen Mieli on olemassaolon ainoa aiheuttaja eli Periaate. Aiheuttaja ei ole aineessa, kuolevaisessa mielessä eikä fyysisissä hahmoissa.

 

475:6-12

Raamattu ilmoittaa meille, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Aine ei ole tuo kaltaisuus. Hengen kaltainen ei voi olla niin täysin erilainen kuin Henki. Ihminen on henkinen ja täydellinen, ja koska hän on henkinen ja täydellinen, hänet täytyy ymmärtää sellaiseksi Kristillisessä Tieteessä.

 

476:22-24

   Opi tämä, sinä kuolevainen, ja etsi vilpittömästi ihmisen henkistä ulottuvuutta, joka on kaiken aineellisen itseyden ulkopuolella.

 

1:1

   Rukous, joka uudistaa syntisen ja parantaa sairaan, on ehdotonta uskoa, että Jumalalle on kaikki mahdollista — Hänen ymmärtämisensä henkisesti, itsestä vapautunut rakkaus. Riippumatta siitä, mitä muut saattavat sanoa tai ajatella tästä asiasta, minä puhun kokemuksesta. Rukous, valvominen ja työ yhdistyneinä itsensä uhraamiseen ovat Jumalan armollisia välineitä toteuttaa kaikki se, mitä on menestyksellisesti tehty ihmiskunnan kristillistämisen ja terveyden hyväksi.

 

11:26

Tiedämme, että pyhyyden toivominen on edellytyksenä pyhyyden saavuttamiselle; mutta jos kaipaamme pyhyyttä yli kaiken, me uhraamme kaikkemme sen vuoksi. Meidän on oltava valmiit tähän voidaksemme kulkea turvallisesti ainoaa käytännön tietä pyhyyteen. Rukous ei voi muuttaa muuttumatonta Totuutta eikä rukous yksinään voi antaa meille Totuuden ymmärtämistä; mutta rukous, liittyneenä hartaaseen, tavaksi tulleeseen toiveeseen tuntea ja tehdä Jumalan tahto, johdattaa meidät kaikkeen Totuuteen. Sellainen kaipuu ei tarvitse sanallista ilmaisua. Se ilmaistaan parhaiten ajatuksina ja elämänä.

 

7:29

   Rukouksessa piilee vaara, että se saattaa johtaa meidät kiusaukseen. Se voi tehdä meistä tahtomattamme tekopyhiä; ilmaisemme ehkä toivomuksia, jotka eivät ole todellisia, ja lohduttaudumme synnin keskellä muistelemalla, että olemme rukoilleet sen vuoksi tai että aiomme pyytää anteeksiantoa joskus myöhemmin. Tekopyhyys on kohtalokasta uskonnolle.

 

272:8-11

Siemen täytyy kylvää ”vilpittömän ja hyvän sydämen” maaperään, muuten se ei kanna paljon hedelmää, sillä ihmisluonteen sianomainen elementti kitkee sen juurineen irti.

 

323:31

   Kristillisen Tieteen vaikutuksia ei niinkään nähdä kuin tunnetaan. Se on Totuuden ”hiljainen tuulen hyminä”, joka ilmaisee itsensä. Joko käännämme selkämme tälle äänelle tai kuuntelemme sitä ja nousemme ylemmäs. Kun olemme valmiit tulemaan pienen lapsen kaltaisiksi ja jättämään vanhan uuden vuoksi, tulee ajatuksemme vastaanottavaksi edistyneelle oivallukselle. Mielenlaatu, joka iloiten jättää väärät rajapyykit ja riemuitsee nähdessään niiden katoavan, auttaa jouduttamaan lopullista sopusointua. Tajunnan ja itseyden puhdistuminen on todistus edistyksestä. ”Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.”

 

147:6

   Yhdeksännentoista vuosisadan loppupuolella näytin toteen Kristillisen Tieteen jumalalliset säännöt. Ne koeteltiin mitä laajimmin käytännössä, ja kaikkialla, missä tätä Tiedettä vilpittömästi sovellettiin olosuhteissa, joissa toteennäyttäminen oli inhimillisesti mahdollista, tämä Tiede osoitti, ettei Totuus ollut vähääkään menettänyt jumalallista parantavaa vaikutusvoimaansa, vaikka vuosisatoja oli kulunut siitä, kun Jeesus sovelsi näitä sääntöjä käytäntöön Juudean vuorilla ja Galilean laaksoissa.

 

xii:24

   Kristuksen rakkauden hengessä — kuten se, joka ”kaikki toivoo, kaikki kärsii”, ja iloitsee voidessaan tuoda lohtua sureville ja paranemisen sairaille — hän omistaa nämä sivut Totuuden rehellisille etsijöille.