Aihe: 1.Joh. 3:1-3      Kv-ilta 20.8.2008

Raamattu

 

1.Joh.3:1-3

1 Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään.

2 Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on.

3 Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä.

 

Joh. 15:3

3 Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät.

 

1.Joh. 2:28,29

28 Niin, lapseni, pysykää Kristuksessa, jotta hänen ilmestyessään voimme astua rohkeasti esiin emmekä joudu häveten väistymään hänen luotaan, kun hän saapuu. 29 Kun tiedätte, että hän on vanhurskas, te myös käsitätte, että jokainen, joka noudattaa vanhurskautta, on syntyisin Jumalasta.

 

1.Joh. 4:6

6 Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.

 

Joh. 1:1-5

1 Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.

2 Jo alussa Sana oli Jumalan luona.

3 Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä.

4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo.

5 Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.

 

1.Piet. 1:3-5

3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. 4 Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa, 5 ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, niin että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopunaikana.

 

Ef. 5:8-14

8 Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina! 9 Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. 10 Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista. 11 Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivänvaloon. 12 Mitä sellaiset ihmiset salassa tekevät, on häpeällistä sanoakin, 13 mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa. 14 Kaikki, mikä on paljastettu, on valossa. Sen vuoksi sanotaankin: - Herää, sinä joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva!

 

Room. 3:21, 22 (uskovat.)

21 Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. 22 Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat.

 

Room. 8:

38 Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, 39 ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

 

Luuk 18:

15 Jeesuksen luo tuotiin myös pieniä lapsia, jotta hän koskisi heihin. Tämän nähdessään opetuslapset moittivat tuojia, 16 mutta Jeesus kutsui lapset luokseen ja sanoi: "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. 17 Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse."

 

Jes. 40:25, 26

25 - Mihin te minua vertaisitte? Kuka on minun kaltaiseni? kysyy Pyhä.

26 Kohottakaa katseenne korkeuteen: kuka on tämän kaiken luonut? Hän, joka kutsuu esiin taivaan joukot täydessä vahvuudessaan, hän, joka tuntee ne nimeltä, joka ainoan. Suuri on hänen väkevyytensä, valtaisa hänen voimansa: yksikään joukosta ei jää pois.

 

Kol. 3:8-10

8 Luopukaa nyt tekin tästä kaikesta: vihasta, kiukusta, pahuudesta, herjauksista ja siivottomista puheista. 9 Älkää valehdelko toisillenne. Olettehan riisuneet yltänne vanhan minänne kaikkine tekoineen 10 ja pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan Luojansa ja tullakseen hänen kaltaisekseen.

 

Ps. 8:2-10

2 Herra, meidän Jumalamme,  kuinka suuri onkaan sinun nimesi maan päällä! Se julistaa sinun taivaallista kirkkauttasi.

3 Lasten ja imeväisten huudot todistavat sinun voimastasi. Ne ovat kilpenä jumalattomia vastaan, ne vaientavat vihamiehen ja kostoa janoavan.

4 Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen

5 - mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät hänestä huolen.

6 Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella.

7 Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi, asetit kaiken hänen valtaansa:

8 lampaat ja härät, kaiken karjan, metsän villit eläimet,

9 taivaan linnut ja meren kalat, kaikki vesissä liikkuvat.

10 Herra, meidän Jumalamme, suuri on sinun nimesi kautta koko maailman!

 

2.Kor. 3:17, 18

17 Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siellä on vapaus. 18 Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on Henki.

 

2.Kor. 6:6, 7(voima.)

6 Mielemme on puhdas, meillä on tietoa, kärsivällisyyttä ja ystävällisyyttä, meillä on Pyhä Henki, vilpitön rakkaus, 7 totuuden sana ja Jumalan voima.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun [Mary Baker Eddy]

 

130:16

Kristillinen Tiede, oikein ymmärrettynä, vapauttaa inhimillisen mielen aineellisista uskomuksista, jotka sotivat henkisiä tosiasioita vastaan, ja nämä aineelliset uskomukset meidän täytyy kieltää ja ajaa ulos tehdäksemme tilaa totuudelle. Emme voi kaataa lisää täysinäiseen astiaan. Tämän kirjoittaja on ahertanut kauan horjuttaakseen aikuisten uskoa aineeseen ja juurruttaakseen heidän mieleensä edes hitusen uskoa Jumalaan — aavistuksen Hengen kyvystä tehdä ruumis sopusointuiseksi — ja silloin hän on usein muistanut Mestarimme rakkautta pieniä lapsia kohtaan ja ymmärtänyt, kuinka totta onkaan, että heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta.

 

131:20

Jeesus sanoi kerran: ”Minä ylistän Sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on Sinulle hyväksi näkynyt.” Kuten muinoin ei nytkään oteta vastaan Kristuksen henkeä, joka poistaa ihmisten seremoniat ja opit, ennen kuin ihmisten sydämet on saatettu sille valmiiksi.

 

470:16-17

Jumalan lapsilla on vain yksi Mieli.

 

476:9-14

Jumala on ihmisen Periaate ja ihminen on Jumalan idea. Näin ollen ihminen ei ole kuolevainen eikä aineellinen. Kuolevaiset tulevat katoamaan ja kuolemattomat eli Jumalan lapset ilmaantumaan ihmisen ainoina ja ikuisina totuuksina.

 

582:28-29

LAPSET. Elämän, Totuuden ja Rakkauden henkisiä ajatuksia ja edustajia.

 

583:6-10

ISRAELIN LAPSET. Sielun, ei ruumiillisen aistinnan edustajia; Hengen jälkeläisiä, jotka painiskeltuaan erheen, synnin ja aistien kanssa ovat jumalallisen Tieteen hallinnassa; jotkut Jumalan ideoista, jotka näkyvät ihmisinä, ajavat ulos erheen ja parantavat sairaita; Kristuksen jälkeläisiä.

 

497:14-20

Me tunnustamme Jeesuksen sovituksen todisteeksi jumalallisesta, vaikutusvoimaisesta Rakkaudesta, joka tuo ilmi ihmisen yhteyden Jumalan kanssa Kristuksen Jeesuksen, Tiennäyttäjän, kautta; ja me uskomme, että ihminen pelastuu Kristuksen kautta, Totuuden, Elämän ja Rakkauden kautta, minkä Galilean Profeetta todisti parantamalla sairaat ja voittamalla synnin ja kuoleman.

 

505:21-26

Henkinen aisti on henkisen hyvän havaitsemiskyky. Ymmärrys on rajalinja todellisen ja epätodellisen välillä. Henkinen ymmärrys tuo ilmi Mielen — Elämän, Totuuden ja Rakkauden — ja ilmentää jumalallista näkemystä antamalla henkisen todisteen maailmankaikkeudesta Kristillisessä Tieteessä.

 

510:24-1

Valo on Mielen, Elämän, Totuuden ja Rakkauden vertauskuva eikä elämää antava ominaisuus aineessa.  Tiede tuo ilmi, että on vain yksi Mieli, ja tämä Mieli loistaa omalla valollaan ja hallitsee maailmankaikkeutta, ihminen mukaan lukien, täysin sopusointuisesti.

 

573:30-33

Rohkaise mielesi, sinä joka kärsit, sillä tämä olemisen todellisuus tulee varmasti kerran ilmi jollakin tavalla. Tuskaa ei enää ole oleva, ja kaikki kyyneleet pyyhitään pois.

 

583:11-12

KRISTUS. Jumalan jumalallinen ilmitulo, joka tulee lihaksi hävittääkseen ruumiillistuneen erheen.

 

147:31-33

Puhdas kiintymys ilmenee hyvyytenä, mutta Tiede yksin tuo ilmi hyvyyden jumalallisen Periaatteen ja näyttää toteen sen säännöt.

 

241:24-31

Päämääränämme — askel uskosta eteenpäin — tulee olla Totuuden jalanjälkien löytäminen, tie terveyteen ja pyhyyteen. Meidän tulee pyrkiä pääsemään Hoorebin vuorelle, missä Jumala meille ilmestyy; ja kaiken henkisen rakentamisen kulmakivi on puhtaus. Hengen kaste, joka pesee ruumiista kaikki lihan epäpuhtaudet, merkitsee, että puhdassydämiset saavat nähdä Jumalan ja lähestyvät henkistä Elämää ja sen toteennäyttämistä.

 

324:6-7

Tajunnan ja itseyden puhdistuminen on todistus edistyksestäksestä. ”Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.”

 

467:12-16

Kun ihmisellä ei ole muita jumalia, kun hän ei käänny muiden kuin ainoan täydellisen Mielen puoleen saadakseen opastusta, silloin hän on Jumalan kaltainen, puhdas ja ikuinen, ja hänellä on se Mieli, joka oli myös Kristuksella.

 

476:29-8

Puhuessaan Jumalan lapsista, ei ihmisten lapsista, Jeesus sanoi: ”Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä”, toisin sanoen: Totuus ja Rakkaus hallitsevat todellisessa ihmisessä ja osoittavat, että ihminen Jumalan kuvana ei ole langennut vaan on ikuinen. Jeesus näki Tieteessä täydellisen ihmisen, joka ilmeni hänelle siinä, missä kuolevaiset näkevät syntisen kuolevaisen ihmisen. Tässä täydellisessä ihmisessä Vapahtaja näki Jumalan oman kaltaisuuden, ja tämä oikea näkemys ihmisestä paransi sairaat. Näin Jeesus opetti, että Jumalan valtakunta on tahraton, kaikkiallinen, ja että ihminen on puhdas ja pyhä. Ihminen ei ole Sielun aineellinen asunto; hän itse on henkinen. Koska Sielu on Henki, sitä ei nähdä missään epätäydellisessä eikä aineellisessa.

 

581:6-9

ENKELIT. Ihmiselle tulevia Jumalan ajatuksia; henkistä tajuamista, puhdasta ja täydellistä; hyvyyden, puhtauden ja kuolemattomuuden innoitus, joka vaikuttaa kaikkea pahaa, aistillisuutta ja kuolevaisuutta vastaan.