Raamattu

2.Mooses 20:1- 17

1 Niin Jumala puhui kaiken tämän:
2 "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta.
3 "Sinulla ei saa olla muita jumalia.
4 "Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. 5 Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. 6 Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni.
7  "Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään.
8 "Muista pyhittää lepopäivä. 9 Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, 10 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi. 11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.
12 "Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
13 "Älä tapa.
14 "Älä tee aviorikosta.
15 "Älä varasta.
16 "Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan.
17 "Älä tavoittele toisen taloa. Älä tavoittele hänen vaimoaan, älä orjaa tai orjatarta, älä hänen härkäänsä, älä hänen aasiaan äläkä mitään, mikä on hänen."

Luukas 10:25-37

25 Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi: "Opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän?" 26 Jeesus sanoi hänelle: "Mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet?" 27 Mies vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." 28 Jeesus sanoi: "Oikein vastasit. Tee näin, niin saat elää."
29 Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia, ja jatkoi: "Kuka sitten on minun lähimmäiseni?"
30 Jeesus vastasi hänelle näin:
"Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. 31 Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. 32 Samoin teki paikalle osunut leeviläinen: kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi.
33 "Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. 34 Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. 35 Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan kaksi denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi: 'Hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin.' 36 Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen?"
37 Lainopettaja vastasi: "Se, joka osoitti hänelle laupeutta." Jeesus sanoi: "Mene ja tee sinä samoin."

Jaakob 2:8-13

8 Jos te noudatatte lain kuningaskäskyä niin kuin se Raamatussa on: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi", te teette oikein. 9 Mutta jos te erottelette ihmisiä, te teette syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi. 10 Sillä se, joka muuten kaikessa noudattaa lakia mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa, on syypää kaikilta kohdin. 11 Hän, joka sanoi: "Älä tee aviorikosta", sanoi myös: "Älä tapa." Vaikka siis et teekään aviorikosta, olet lainrikkoja, jos tapat. 12 Vapauden lain mukaan teidät tuomitaan; pitäkää se mielessänne, mitä puhutte tai teettekin. 13 Joka ei toista armahda, saa itse armottoman tuomion, mutta joka armahtaa, saa tuomiosta riemuvoiton.
Galatalaislle 5:13-15
13 Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. 14 Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." 15 Mutta jos te revitte ja raastatte toinen toistanne, pitäkää varanne, ettette lopullisesti tuhoa toisianne.

Roomalaisille 13:8-10

8 Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain vaatimukset. 9 Käskyt "Älä tee aviorikosta", "Älä tapa", "Älä varasta", "Älä himoitse", samoin kaikki muutkin, voidaan koota tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." 10 Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Näin rakkaus toteuttaa koko lain.

Tiede ja Terveys

340:16

"Älä pidä muita jumalia minun rinnallani" (2 Mooseksen Kirja 20:3). Ensimmäinen käsky on rakkain raamatunkohtani. Se ilmentää Kristillistä Tiedettä. Se korostaa Jumalan, Hengen, Mielen kolmiyhteyttä; se merkitsee, että ihmisellä ei pidä olla muuta henkeä tai mieltä kuin Jumala, ikuinen hyvä, ja että kaikilla ihmisillä tulee olla yksi Mieli. Ensimmäisen käskyn jumalallinen Periaate on perustana olemisen Tieteelle, jonka avulla ihminen näyttää todeksi terveyden, pyhyyden ja ikuisen elämän.  Yksi ääretön Jumala, hyvä, yhdistää ihmiset ja kansat; saattaa voimaan ihmisen veljeyden; lopettaa sodat; toteuttaa Raamatun sanan "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi"; poistaa pakanallisen ja kristillisen epäjumalanpalvelun - kaiken mikä on väärää sosiaalisissa, siviili- ja rikosoikeudellisissa, poliittisissa ja uskonnollisissa säädöksissä; tekee sukupuolet tasavertaisiksi; poistaa kirouksen ihmisen yltä eikä jätä jäljelle mitään, mikä voisi tehdä syntiä, kärsiä, joutua rangaistavaksi tai hävitettäväksi.

451:2

Kristillisten Tieteilijöiden täytyy elää apostolisen käskyn alituisen paineen alaisina - lähteä pois aineellisesta maailmasta ja erota siitä. Heidän täytyy hylätä hyökkäävyys, painostus ja valtaylpeys. Kristinuskon, Rakkauden kruunu otsallaan, täytyy olla heille elämän kuningatar.

276:1

Yhden Jumalan, yhden Mielen tunnustaminen tuo ilmi sen voiman, joka parantaa sairaat ja toteuttaa nämä Raamatun sanat: "Minä olen Herra, sinun parantaja 'Minä olen saanut lunastusmaksun".
Kun jumalalliset säädökset ymmärretään, niistä ilmenee perusta veljeydelle, jossa toinen mieli ei sodi toista vastaan vaan kaikilla on yksi Henki, Jumala, yksi älyllinen lähde Raamatun käskyn mukaan: "Olkoon teillä se Mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli." Ihminen ja hänen Luojansa ovat vastaavuussuhteessa jumalallisessa Tieteessä, ja todellinen tietoisuus on tietoinen vain siitä, mikä on peräisin Jumalasta.

467:2

Tämän Tieteen ensimmäinen vaatimus on: "Älä pidä muita jumalia minun rinnallani." Tämä minä on Henki. Näin ollen tämä käsky tarkoittaa: älköön sinulla olko muuta kuin henkistä älyä, elämää, substanssia, totuutta, rakkautta. Toinen, samanlainen, on: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Meidän pitäisi ymmärtää perusteellisesti, että kaikilla ihmisillä on yksi Mieli, yksi Jumala ja Isä, yksi Elämä, Totuus ja Rakkaus.  Ihmiskunta tulee täydelliseksi samassa suhteessa kuin tämä tosiasia tulee ilmi, sota lakkaa ja ihmisen todellinen veljeys saatetaan voimaan. Kun ihmisellä ei ole muita jumalia kun hän ei käänny muiden kuin ainoan täydellisen Mielen puoleen saadakseen opastusta, silloin hän on Jumalan kaltainen, puhdas ja ikuinen, ja hänellä on se Mieli, joka oli myös Kristuksella.

69:20

Jos Kristilliset Tieteilijät kasvattavat omat jälkeläisensä henkisesti, he voivat kasvattaa myös muita henkisesti eivätkä joudu ristiriitaan Jumalan luomakunnasta omaksumansa tieteellisen käsityksen kanssa. Jonakin päivänä lapsi on kysyvä vanhemmaltaan: "Pidätkö ensimmäisen käskyn? Onko sinulla yksi Jumala ja luoja vai onko ihminen luoja?" Jos isä vastaa: "Jumala luo ihmisen ihmisen kautta", lapsi saattaa kysyä: "Opetatko, että Henki luo aineellisesti vai selitätkö, että Henki on ääretön ja siksi aine ei tule kysymykseen?" Jeesus sanoi: 'Tämän maailmanajan lapset naivat ja menevät miehelle. Mutta ne, jotka on arvollisiksi nähty pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista, eivät nai eivätkä mene miehelle."

19:30

Jeesus korosti käskyä "Älä pidä muita jumalia minun rinnallani", mikä voidaan ilmaista myös näin:
Älköön sinulla olko uskomusta, että Elämä olisi kuolevainen; älköön sinulla olko tietoa pahasta, sillä on vain yksi Elämä, joka on Jumala, hyvä.

9:18

Rakastatko "Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi"? Tämä käsky sisältää paljon, myös luopumisen kaikista pelkästään aineellisista aistimuksista, kiintymyksistä ja palvonnasta. Tämä on kristinuskon eldorado. Se sulkee piiriinsä Elämän Tieteen ja tunnustaa ainoastaan Hengen jumalallisen herruuden, missä Sielu on meidän valtiaamme ja missä aineellisella tietoisuudella tai ihmistahdolla ei ole sijaa.