Historik

Kristen Vetenskap i Finland

Anna Behse (1877-1974) blev bekant med några kristen-vetenskapare, när hon studerade sång i Tyskland. Några år senare började hon studera Bibeln i Finland. Den kyrkliga verksamheten började, då två andra personer anslöt sig circa tio år senare. Behse ägnade hela sitt liv åt att hjälpa människor genom bön. Hon var Finlands första officiellt registrerade kristliga helare eller Christian Science praktiserande.

År 1955 grundades Kristillisen Tieteen Yhdistys – Kristen Vetenskaps Samfund (The Christian Science Society), som registrerades i samfundsregistret år 1975.

Samfundet verkar i Helsingfors, där det har ett läsrum, kyrkan och söndagsskolan. Gudstjänsten och söndagsskolan hålls på söndagar och vittnesbördsmöte på onsdagar. För publiken har man arrangerat föredrag. Inofficiell verksamhet finns också på andra orter och studenter av Christian Science finns det överallt i Finland.

Den finska översättningen av Science and Health with Key to the Scriptures (Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun) av Mary Baker Eddy utgavs år 1987. Finskspråkiga artiklar fanns då och då i den internationella upplagan av The Christian Science Monitor. En liten tidskrift Christian Science Viestin publicerades fyra gånger under året till 2009. I dag finskspråkiga artiklar kan man läsa i Christian Science Viestin som en webpublikation.