Uppgifter

Alla är hjärtligt välkomna till våra söndagsgudstjänster, söndagsskola, vittnesbördsmöten och vårt läsrum.

 

 Adressen till söndagsgudstjänsten, söndagsskolan, vittnesbördsmötena och läsrummet.

Lapinlahdenkatu 27

 Promenadavstånd – räknad i minuter från:
– järnvägstationen (R): 20 min
– busstationen (B): 15 min
– Metrostationen (M): 10 min
– spårvagnshållplatsen (8): 5 min
– bushållplatsen (55): 3 min
Söndagsgudstjänsterna  på finska:
klockan 10.00.
Vittnesbördsmötena varje första och  tredje onsdag i månaden, klockan 19.00.
  Läsrummet är öppet till den offentliga på begäran.
Alla är hjärtligt välkomna. Ta kontakt: gsm | mobile +358 50 5409601
Söndagsskolan äger rum samtidigt med söndagsgudstjänsten i samma lokal.