Ajankohtaista

Tietoja esitelmistä


Kristillisen Tieteen esitelmä Kööpenhaminassa 14.4.2018

Kristillisen Tieteen esitelmän paikka- ja aikatiedot.

Tietoja esitelmöitsijästä Philip Hockley

A member of the branch church in Stockholm wrote to the following about the lecturer Philip Hockley:

When we were at the BA, there was a meeting of people from the Board of Lectureship with some of the lecturers for three days. One of the lecturers stayed a few days afterwards, and we sat with him and several other residents at a table for lunch one of those days. He told us about how he came into CS. He said that he had been i pain for some years, that he had one leg shorter than the other and curvature of the spine, continual pain and  life expectancy of 6 months according to medical doctors. He had tried ”everything” to get help, and had some help from having joined a Buddhist group where he learned to reduce the pain through meditation. He used to go out each day, walk a short distance, sit on a bench for some time, and go home again. One day he passed a sign about a lecture that said something about Mary Baker Eddy and something about the 19th century, but didn´t pay much attention to it. He definitely had no intention of going. When he got home, the words ”Mary Baker Eddy” kept coming to thought, even when he went to bed. He could not sleep, and sometime after midnight he said ”OK, I will go!” Then the repetition stopped and he could sleep. The lecture was the next day, and he left early and took himself to his usual bench. He didn´t think he could go any farther — he needed to go through a park to a building on the other side — but since he had promised, he started through the park. There came another bench where he could rest, and another bench, and finally, after 1 1/2 hours, he came to the building where the lecture was being given, and came on time. He was completely healed during the lecture (given by Leslie Gort). He returned home in just 7 minutes. This was 17 years ago. He began to study Christian Science, became a Reader, then a CS nurse, then worked as a prison chaplain, then became a practitioner, and now is a lecturer.

 


 Video- ja tekstilinkki:  John Tyler piti esitelmän Helsingissä, 1.4.2017 aiheesta
”Conflict resolution – a spiritual approach”

(Henkinen lähestymistapa konfliktien ratkaisuun).
Videonauhoituksen puhe on englanniksi.

Text is in Finnish.

Alla olevasta linkistä näkyy luettelo kaikista muista mahdollisista esitelmätilaisuuksista ympäri maailmaa.
Tietoja muista esitelmästä | Information about other CS LecturesClick Here for more information about CS lectures
Luettelon hakukenttään (Search) voi kirjoittaa esim. Copenhagen, jolloin tulee näkyviin vain Kööpenhaminassa pidettävä esitelmä.
For the CS lecture in Copenhagen, write the word Copenhagen in the Search field.

 

Lördagen den 6 maj höll kyrkan ett föredrag i Historiska Museet. Kyrkan har bjudit in CS föredragshållaren Professor emeritus i statskunskap Dr. John M.Tyler från Pittsburgh, Pennsylvania, USA.  Han talade om ämnet ”Conflict resolution – a spiritual approach”. Han har varit praktiserande i över 30 år och innan dess har han medverkat till konfliktlösningar på det politiska området, när det gäller problem i samhället (t.ex. rashat och uppror vid universitetet där han undervisat) och när det gäller nationella och privata problem. Han har t.ex. tillsammans med Nelson Mandela och biskop Desmond Tutu utarbetat en fredsplan för Sydafrika, som har förhindrat ett blodbad och skapat en fredlig övergång till demokratiska val. Hela deras arbete var byggt på bön och förlåtelse. Han berättar om det i föredraget.  Föredragets huvudtankar handlar om hur man kan älska andra villkorslöst, hur man kan älska sina fiender och att den villkorslösa förlåtelsen är en makt.  Han berättar om tre erfarenheter som belyser detta. Han har hållit detta föredrag på 6 olika språk i olika länder.
Han höll föredraget på engelska, men kyrkan har fått tillstånd att trycka en svensk översättning, som vi delade ut. Efter föredraget kunde alla prata med honom och ställa frågor om man vill. Historiska Museet ligger vid kyrkan, på Narvavägen.


Christian Science Today

Tässä linkissä kerrotaan tosi selkeästi ja maanläheisesti, mitä Kristillinen Tiede on, millaisia jumalanpalvelukset ovat, mitä on rukous jne.
Haastateltavana Kristillisen Tieteen praktikko Ingrid Peschke.