Ajankohtaista

Tietoja esitelmistä


Kristillisen Tieteen esitelmä Kööpenhaminassa 14.4.2018

Kristillisen Tieteen esitelmän paikka- ja aikatiedot.

Alla olevasta linkistä näkyy luettelo kaikista muista mahdollisista esitelmätilaisuuksista ympäri maailmaa.
Tietoja muista esitelmästä | Information about other CS LecturesClick Here for more information about CS lectures
Luettelon hakukenttään (Search) voi kirjoittaa esim. Copenhagen, jolloin tulee näkyviin vain Kööpenhaminassa pidettävä esitelmä. Tässä linkissä kartan suurennus on mahdollista.
For the CS lecture in Copenhagen, write the word Copenhagen in the Search field.


 

 Video- ja tekstilinkki:  John Tyler piti esitelmän Helsingissä, 1.4.2017 aiheesta
”Conflict resolution – a spiritual approach”
(Henkinen lähestymistapa konfliktien ratkaisuun).
Videonauhoituksen puhe on englanniksi.

Text is in Finnish.

 

Lördagen den 6 maj höll kyrkan ett föredrag i Historiska Museet. Kyrkan har bjudit in CS föredragshållaren Professor emeritus i statskunskap Dr. John M.Tyler från Pittsburgh, Pennsylvania, USA.  Han talade om ämnet ”Conflict resolution – a spiritual approach”. Han har varit praktiserande i över 30 år och innan dess har han medverkat till konfliktlösningar på det politiska området, när det gäller problem i samhället (t.ex. rashat och uppror vid universitetet där han undervisat) och när det gäller nationella och privata problem. Han har t.ex. tillsammans med Nelson Mandela och biskop Desmond Tutu utarbetat en fredsplan för Sydafrika, som har förhindrat ett blodbad och skapat en fredlig övergång till demokratiska val. Hela deras arbete var byggt på bön och förlåtelse. Han berättar om det i föredraget.  Föredragets huvudtankar handlar om hur man kan älska andra villkorslöst, hur man kan älska sina fiender och att den villkorslösa förlåtelsen är en makt.  Han berättar om tre erfarenheter som belyser detta. Han har hållit detta föredrag på 6 olika språk i olika länder.
Han höll föredraget på engelska, men kyrkan har fått tillstånd att trycka en svensk översättning, som vi delade ut. Efter föredraget kunde alla prata med honom och ställa frågor om man vill. Historiska Museet ligger vid kyrkan, på Narvavägen.


Christian Science Today

Tässä linkissä kerrotaan tosi selkeästi ja maanläheisesti, mitä Kristillinen Tiede on, millaisia jumalanpalvelukset ovat, mitä on rukous jne.
Haastateltavana Kristillisen Tieteen praktikko Ingrid Peschke.